Предмети живої природи мають клітинну будову схоже для всіх видів. Однак кожне царство має свої особливості. Дізнатися докладніше яке будова тваринної клітини, допоможе дана стаття, в якій ми розповімо не тільки про особливості, але і познайомимо з функціями органоїдів.

Будова тваринної клітини

Складноорганізованний тваринний організм складається з великої кількості тканин. Форма і призначення клітини залежить від виду тканини, до складу якої вона входить. Незважаючи на їх різноманітність, можна позначити загальні властивості в клітинному будові:

мембрана складається з двох шарів, які відокремлюють вміст від зовнішнього середовища. За своєю структурою вона еластична, тому клітини можуть мати різноманітну форму;
цитоплазма знаходиться всередині клітинної мембрани. Це в’язка рідина, яка постійно рухається;

За рахунок руху цитоплазми всередині клітини протікають різні хімічні процеси і обмін речовин.

 • ядро – має великі розміри, у порівнянні з рослинами. Розташовується в центрі, всередині нього знаходиться ядерний сік, ядерце і хромосоми;

 • мітохондрії складаються з безлічі складок – крист;
 • ендоплазматична сітка має безліч каналів, по ним поживні речовини надходять в апарат Гольджі;
 • комплекс трубочок, іменований апаратом Гольджі, накопичує поживні речовини;
 • лізосоми регулюють кількість вуглеців і інших поживних речовин;
 • рибосоми розташовані навколо ендоплазматичної мережі. Вони роблять мережу шорсткою, гладка поверхня ЕРС свідчить про відсутність рибосом;
 • центріолі – особливі мікротрубочки, які відсутні у рослин.

Вчені відкрили наявність центриолей недавно. Так як побачити і вивчити їх можна тільки за допомогою електронного мікроскопа.

Функції органоїдів клітини

Кожен органоид виконує певні функції, спільна їх робота становить єдиний згуртований організм. Так наприклад:

 • клітинна мембрана забезпечує транспортування речовин всередину клітини і з неї;
 • всередині ядра знаходиться генетичний код, який передається з покоління в покоління. Саме ядро ​​регулює роботу інших органел клітини;
 • енергетичними станціями організму є мітохондрії. Саме тут утворюється речовина АТФ, при розщепленні якого виділяється велика кількість енергії.
 • на стінках апарату Гольджі синтезуються жири і вуглеводи, які необхідні для побудови мембран інших органоїдів;
 • лізосоми розщеплюють непотрібні жири і вуглеводи, а також шкідливі речовини;
 • рибосоми синтезують білок;
 • клітинний центр (центриоли) відіграють важливу роль в утворенні веретена поділу під час мітозу клітини.

На відміну від рослинної клітини у тваринної відсутні вакуолі. Однак можуть утворюватися тимчасові маленькі вакуолі, які містять речовини для видалення з організму.

Що ми дізналися?

Будова тваринної клітини, яке вивчається на уроках біології в 7-9 класі, нічим не відрізняється від будови інших клітин живої природи. Особливістю тваринної клітини є наявність клітинного центру, так званих центриолей, які беруть участь в утворенні веретена поділу при мітозі. На відміну від рослинного організму тут немає вакуолей, пластид і целюлозної клітинної стінки. Клітинна мембрана досить еластична, що дає можливість купувати клітинам різні форми і розміри.

Источник: moyaosvita.com.ua

Мета: ознайомити учнів із клітинною будовою тваринних організмів і особливостями клітин тварин, показати відмінності тваринної клітини від рослинної, ознайомити із тканинами тварин, провести лабораторну роботу з вивчення особливостей тваринних клітин і тканин.

Обладнання й матеріали: підручник [1], зошити [2], [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати будову тваринної клітини та її відмінність від клітини рослин (обладнання й матеріали до лабораторної роботи вказані в її тексті).

Базові поняття й терміни: органели, еукаріоти, ядро, рибосоми, ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, мітохондрії, хлоропласти, плазматична мембрана, клітинний центр, м’язова тканина; сполучна тканина, нервова тканина, епітеліальна тканина.


Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Перевірка домашнього завдання

Учитель перевіряє в зошиті [2] виконання лабораторної роботи № 1 «Вивчення особливостей тваринних клітин і тканин». Запитує, що було незрозумілим, чи були труднощі в її виконанні, відповідає на запитання школярів.

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення питання

Що ви пам’ятаєте про будову рослинної клітини? Як ви думаєте, чи може клітина тварин бути влаштована таким же чином і мати такі ж органели?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

 1. Будова еукаріотичної клітини

Оскільки в курсі зоології клітину тварин вивчають у найбільш загальному виді, то на цьому уроці можна намалювати загальну картину побудови клітини, поки що не конкретизуючи її, а лише накреслюючи загальний контур.

Пропонуємо один із варіантів такого бачення клітини «з висоти пташиного польоту», яку можна намалювати на уроці разом зі школярами, спираючись на їхні знання про рослинну клітину.


Відомо, що клітини бувають дуже різноманітні. їхня різноманітність настільки велика, що спочатку, розглядаючи клітини під мікроскопом, учені не помічали в них схожих рис і властивостей. Але пізніше було виявлено, що за усім різноманіттям клітин приховується їхня принципова єдність, спільні, характерні для них прояви життя.

У чому ж клітини однакові?

Вміст будь-якої клітини відділено від зовнішнього середовища особливою структурою — плазматичною мембраною (плазмалемою). Ця відокремленість дозволяє створювати усередині клітини своє особливе середовище, не схоже на те, котре її оточує. Тому в клітині можуть відбуватися ті процеси, які не протікають більше ніде. їх називають процесами життєдіяльності.

Увесь вміст клітини за винятком ядра називається цитоплазмою. Оскільки клітина повинна здійснювати безліч функцій, то в цитоплазмі є різноманітні структури, що забезпечують виконання цих функцій. Такі структури називаються органелами (або органоїдами — це синоніми, але органели більш сучасний термін).

Які ж основні органели клітини?

 

Таблиця. Органели еукаріотичної клітини

 Назва органели Особливості її будови Біологічні функції
Ядро Найбільша двомембранна органела клітини Є інформаційним центром клітини, відповідає за процеси зберігання, зміни, передачі й реалізації спадкоємної інформації
Рибосоми Немембранні органели, сферичні структури діаметром 20 мм. Це найдрібніші органели У рибосомах відбувається синтез білка в клітині
Шорсткувата ендоплазматична сітка Система мембран, що утворюють канальці й порожнини. На мембранах розташовані рибосоми Система синтезу й транспортування білків
Гладка ендоплазматична сітка Система мембран, що утворюють канальці й порожнини. Рибосом на цих мембранах немає Система синтезу й транспортування вуглеводів і ліпідів
Апарат Гольджі Складається з оточених мембранами порожнин, складених гіркою Місце нагромадження, сортування, пакування й подальшого транспортування речовин по клітині
Лізосоми (характерні для клітин тварин) Одномембранні органели, дрібні пухирці, що містять ферменти Здатні розщеплювати білки, жири, вуглеводи й нуклеїнові кислоти
Вакуолі (характерні для клітин рослин) Порожнини, оточені мембраною Резервуари води й розчинених у ній сполук, підтримують тургорний тиск
Мітохондрії Двомембранні органели Забезпечують процеси дихання в клітині
Пластиди: хлоропласти, хромопласти, лейкопласти Двомембранні органели: хлоропласти — зелені, хромопласти — кольорові (не зелені), лейкопласти — безбарвні У хлоропластах відбувається процес фотосинтезу, хромопласти забезпечують різне забарвлення частин рослин, а лейкопласти відіграють накопичувальну роль
Цитоскелет Містить у собі немембранні органели: мікрофіламенти, війки й джгутики, клітинний центр, який продукує мікротрубочки й центриолі Забезпечує рух клітини, зміну форми клітини, зміну взаємного розташування органел усередині клітини
 1. Відмінності між рослинною й тваринною клітинами

Відмінності між рослинною й тваринною клітинами також можна подати у вигляді таблиці, обговорюючи її в процесі заповнення.

Таблиця. Відмінності між рослинною й тваринною клітинами

 


Ознаки Рослинна клітина Тваринна клітина
Пластиди Хлоропласти, хромопласти, лейкопласти Відсутні
Спосіб живлення Автотрофний (фототрофний) Гетеротрофний
Клітинний центр У нижчих рослин У всіх клітинах
Целюлозна клітинна стінка Розташована зовні від клітинної мембрани Відсутня
Включення Запасні живильні речовини у вигляді зернин крохмалю, білка, крапель олії; вакуолі із клітинним соком; кристали солей Запасні живильні речовини у вигляді зернин і крапель (білки, жири, вуглеводи, глікоген); кінцеві продукти обміну, кристали солей, пігменти
Вакуолі Великі порожнини, заповнені клітинним соком – водяним розчином різних речовин (запасні або кінцеві продукти). Осмотичні резервуари клітини Скорочувальні, травні, видільні вакуолі. Як правило дрібні

Тканини тварин

Принцип класифікації тваринних тканин ґрунтується на будові клітин і особливостях міжклітинної речовини. Якщо міжклітинної речовини мало і клітини щільно прилягають одна до одної, то такі тканини називають епітеліальними. Якщо міжклітинної речовини багато, то це сполучні тканини. Нервова й м’язова тканини визначаються за будовою клітин, які їх утворюють, — м’язових волокон і нейронів.Починати розмову треба з питання «Що таке тканина?». Школярі згадають, що групи клітин, схожі за будовою, походженням й виконуваними функціями, називають тканинами. Нагадайте, що до складу тканини входить також міжклітинна речовина. Повідомте, що наука, яка вивчає тканини, називається гістологією.


Тіло тварин утворюють чотири типи тканин: епітеліальна, сполучна, м’язова й нервова.

Епітеліальна тканина, або епітелій, покриває поверхню тіла, вистилає порожнини внутрішніх органів і утворює більшу частину залоз. Вона містить мало міжклітинної речовини порівняно з іншими тканинами. Клітини в епітеліальних тканинах прилягають щільно одна до одної. Епітелій має високу здатність до відновлення — регенерації.

Залежно від кількості шарів клітин епітеліальна тканина може бути одношарова або багатошарова. За формою клітин розрізняють епітелій плоский, кубічний, циліндричний. За функціями — залозистий, покривний, мерехтливий.

Сполучна тканина пов’язує органи між собою й утворює прошарок між ними. У ньому добре виражена міжклітинна речовина. Сполучна тканина має найвищу регенеративну здатність. Ця тканина має багато різновидів: пухка (розташована в проміжках між органами), жирова (її клітини накопичують жир), кісткова (утворює скелетний кістяк), хрящова (розташована в суглобах, між хребцями), щільна (утворює сухожилля, зв’язки). Особливий вид сполучної тканини — кров. Основні функції сполучної тканини — опора, живлення й захист.

М’язова тканина складає основну масу м’язів. Вона забезпечує рухливість організму, пересування їжі в травному каналі тощо. Розрізняють три типи м’язової тканини: поперечносмугасту, гладку й серцеву. Поперечносмугаста м’язова тканина утворює основну масу кістякової мускулатури. Гладка м’язова тканина входить до складу внутрішніх органів, знаходиться в стінках кровоносних судин, шкірі, судинній оболонці ока. Серцева м’язова тканина утворює серце й забезпечує його роботу.


Нервова тканина утворена нервовими клітинами, або нейронами, які сприймають, проводять, аналізують подразники, й іншими клітинами. Нейрон складається з тіла й відростків — одного довгого (аксона) і маленьких, розгалужених (дендритів). Нервова тканина утворює нервову систему організму, що координує всі його функції, здійснює зв’язок органів між собою і з навколишнім середовищем.

 1. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Робота із зошитом

Виконання завдань у зошиті [3, с. 4—7], запропонованих до теми цього уроку.

Робота з підручником

Школярі ознайомлюються з будовою тваринної клітини на с. 15. Вони можуть звернутися до рубрики «Якщо ви забули», щоб пригадати, що таке органела.

Потім учні читають текст «Тканини» на с. 15, 17 і розглядають малюнки до цього тексту. За необхідності вони звертаються до рубрики «Якщо ви забули» на с. 16, щоб пригадати, що таке тканина.

Перевірити свої знання школярі можуть, відповівши на запитання 1—3 на с. 17.

V. Самостійна робота учнів


Учні ознайомлюються з рубрикою «Запам’ятайте найважливіше» на с. 17 [1].

Учні виконують лабораторну роботу № 1 «Вивчення особливостей тваринних клітин і тканин» за посібниками [2] або [3]. Вони вже підготуватися до неї вдома, виконуючи роботу «віртуально», тому на уроці їм буде значно легше все зробити.

VI. Підсумки уроку

Школярі самостійно підбивають підсумок уроку, звертаючи увагу на ті нові знання, яких вони набули в процесі цього уроку.

VII. Домашнє завдання
За підручником прочитати § 3, відповісти на запитання 4—6 після параграфа на с. 17.
У зошиті [3, с. 4—7] виконати завдання.

Шкільне життя

Завантажити: Тема. Клітини і тканини тварин. Лабораторна робота № 1 «Вивчення особливостей тваринних клітин і тканин» (8 клас. Біологія) (Розмір: 18.5 KB, Завантажень: 107)

  

Источник: www.schoollife.org.ua

Related posts:

 1. Цитоплазма та клітинні органели – БУДОВА КЛІТИНИ Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БУДОВА КЛІТИНИ Цитоплазма та клітинні органели Цитоплазма (від грец. cytos – клітина і plasma – виліплене, створене) – складова частина клітини, яка оточує ядро і знаходиться всередині клітинної оболонки (плазмолеми). У цитоплазмі відбуваються основні метаболічні процеси. Це пластична диференційована трифазна система, що складається з гіалоплазми, внутрішньоклітинних […]…
 2. Поняття про біологічні системи. Клітинна будова організму людини. Особливості будови клітин РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА УРОК 6. Поняття про біологічні системи. Клітинна будова організму людини. Особливості будови клітин Освітня мета: сформувати поняття про клітину як біологічну систему, її будову, хімічний склад і різноманітність; розвивати вміння по­рівнювати, аналізувати і узагальнювати знання про клітину. Основні поняття і терміни: біологічна система, клітина, органели, […]…
 3. Лізосоми – БУДОВА КЛІТИНИ Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БУДОВА КЛІТИНИ Лізосоми Лізосоми (від грец. lysis – розпад і soma – тіло) – це дрібні сферичні органели клітини близько 1 мкм в діаметрі, оточені плазматичною мембраною. Лізосоми містять гідролітичні ферменти, які розщеплюють білки, жири, вуглеводи тощо. Лізосоми беруть участь у перетравлюванні речовин, які надходять у […]…
 4. Тестові завдання – БУДОВА КЛІТИНИ Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БУДОВА КЛІТИНИ Тестові завдання Виберіть одну правильну відповідь. 1. Розчин, у якому розташовані органели: A) матрикс; Б) ендоплазма; B) гіалоплазма; Г) каріоплазма. 2. До складу біологічних мембран входять: A) ліпіди та білки; Б) ліпіди та вуглеводи; B) білки та вуглеводи; Г) ліпіди, білки, вуглеводи. 3. Макромолекули […]…
 5. БУДОВА КЛІТИН ПРОКАРІОТІВ І ЕУКАРІОТІВ КЛІТИНА УРОК 15. БУДОВА КЛІТИН ПРОКАРІОТІВ І ЕУКАРІОТІВ Цілі уроку: розглянути особливості будови клітин прокаріотів та еукаріотів; пересвідчитися, що клітини прокаріотів та еукаріотів мають схожий план будови, навчитися розпізнавати еукаріотичні й прокаріотичні клітини з допомогою світлового мікроскопа й на електронних мікрофотографіях. Обладнання й матеріали: таблиці “Будова прокаріотичної клітини”, “Будова рослинної клітини”, “Будова тваринної клітини”, мікропрепарати […]…
 6. Ендоплазматична сітка – БУДОВА КЛІТИНИ Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БУДОВА КЛІТИНИ Ендоплазматична сітка Ендоплазматична сітка виконує функцію синтезу та транспортування органічних речовин у цитоплазмі клітини, являє собою систему порожнин, канальців та трубочок, що сполучаються між собою і оточені мембраною. Продукти синтезу спочатку накопичуються в канальцях та порожнинах, а потім транспортуються до різних органел клітини. Ендоплазматична […]…
 7. БУДОВА ТВАРИН. КЛІТИНА ТВАРИН Урок 2. БУДОВА ТВАРИН. КЛІТИНА ТВАРИН Клітина – цеглинка живого організму… Мета уроку: сформувати уявлення про загальний план будови тварин. Вивчити будову клітини тварин, її складові. Основні поняття: клітина, глікокалікс, фагоцитоз, цитоплазма, органели, ядро, мітохондріі, ендоплазматична сітка. Обладнання і матеріали: таблиця “Клітина тварин”, “Клітина рослин”. Тип уроку: засвоєння нових знань. План-схема уроку Етап уроку Час […]…
 8. Рибосоми – БУДОВА КЛІТИНИ Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БУДОВА КЛІТИНИ Рибосоми Рибосоми – це органели, які містяться у клітинах еукаріотів і прокаріотів. Рибосоми складаються з двох субодиниць: великої та малої. До їх складу входять рРНК та білок. За участю рибосом відбувається біосинтез білка. У цитоплазмі клітини рибосоми розташовані вільно або прикріплені до зовнішньої поверхні […]…
 9. СПІЛЬНІ ОЗНАКИ РОСЛИННОЇ І ТВАРИННОЇ КЛІТИН Тема 1. КЛІТИНА §8. СПІЛЬНІ ОЗНАКИ РОСЛИННОЇ І ТВАРИННОЇ КЛІТИН Ви дізнаєтеся, що клітини рослин та тварин схожі за тими структурами, які керують роботою клітини, зберігають спадкову інформацію, обумовлюють ріст клітини та забезпечують клітину енергією. – Що таке ДНК? Чи є ДНК у тварин? Чи дихають рослини? На малюнках 10 і 11 зображено схеми будови […]…
 10. УТВОРЕННЯ СТАТЕВИХ КЛІТИН У ТВАРИН – РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ Біологія – універсальний довідник ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ УТВОРЕННЯ СТАТЕВИХ КЛІТИН У ТВАРИН Гаметогенез – це процес утворення статевих клітин. Тварини мають диплоїдний набір хромосом. У процесі гаметогенезу, в основі якого лежить мейоз, утворюються гамети, що мають гаплоїдний набір хромосом. Гамети утворюються у статевих залозах або спеціалізованих клітинах. У тварин це сім’яники та […]…
 11. БУДОВА КЛІТИНИ Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БУДОВА КЛІТИНИ Клітина як елементарна жива система лежить в основі будови і розвитку живих організмів. Клітина – найменша одиниця організму, межа його подільності, що наділена життям і всіма головними властивостями цілого організму. Клітини відрізняються одна від одної розміром, формою, походженням, особливостями організації й функціями. За формою […]…
 12. Структурна і функціональна організація клітин – ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА Структурна і функціональна організація клітин Клітина є елементарною структурною і функціональною одиницею організму. Процеси відтворення організму, обміну речовин і енергії відбуваються в його клітинах. Усі клітини побудовані за єдиним планом. Вони ікають цитоплазму з органелами та ядро. Кожна клітина […]…
 13. Клітини і тканини тварин. Лабораторна робота № 1 “Вивчення особливостей тваринних клітин і тканин” БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН Ця тема дає можливість показати школярам клітинну будову тварин і особливості тваринних клітин, розкрити основні процеси життєдіяльності тварин на основі знань про тканини, органи й системи органів тварин. Будова тварин показана в темі у зв’язку із середовищами існування й адаптацією до цих середовищ. Дається загальне уявлення про поведінку тварин, різноманітність їх […]…
 14. БУДОВА КЛІТИН ПРОКАРІОТІВ. ГІПОТЕЗИ ПОХОДЖЕННЯ ЕУКАРІОТІВ РОЗДІЛ II. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ. ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТЕМА 2. ЦИТОПЛАЗМА КЛІТИН § 23. БУДОВА КЛІТИН ПРОКАРІОТІВ. ГІПОТЕЗИ ПОХОДЖЕННЯ ЕУКАРІОТІВ Пригадайте: яка будова і функції плазматичної мембрани, що таке хромосоми, спори, інцистування? Що таке еукаріоти? Які функції ДНК в клітині? Що таке антигени? Протягом 3,8-2,5 млрд років тому, коли ще не було ані рослин, ані тварин чи […]…
 15. Клітина людського організму: будова і функції Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики Клітина людського організму: будова і функції. Клітина – елементарна генетична і структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, яка здатна до самооновлення, самовідтворення, самореалізації та розвитку. Форма і розміри клітини визначаються їхніми функціями. У живій клітині розрізняють поверхневий апарат (цитолему), плазмолему, цитоплазму і ядро. Цитоплазма становить […]…
 16. БУДОВА ТВАРИН: КЛІТИНИ І ТКАНИНИ Цілі уроку: – освітня: показати основні ознаки схожості (наявність ядра, мітохондрій цитоплазматичної мембрани) і відмінності (відсутність клітинної стінки і пластид) клітин рослин і тварин; дати загальне уявлення про типи тканин тварин; – розвивальна: продовжити формування поняття про клітини і тканини; на прикладі окремих тканин рослин і тварин показати, що подібність функцій, які вони виконують, спричиняє […]…
 17. Клітина: будова і життєдіяльність Розділ 1 ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА § 6.Клітина: будова і життєдіяльність Будова клітини. Основною структурно-функціональною одиницею організму людини є клітина. Різні типи клітин (мал. 6.1) відрізняються одна від одної за формою, розмірами, хімічним складом, функціями. Проте вони мають і певні спільні ознаки. Які саме? Клітина (мал. 6.2) відокремлена від середовища, що її оточує, плазматичною […]…
 18. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Будова статевих клітин ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Тема: Будова статевих клітин. Мета: Ознайомитись із особливостями будови статевих клітин ссавців. Обладнання і матеріали: мікроскопи, мікропрепарати, електронно-мікроскопічні фотографії яйцеклітин і сперматозоїдів, дидактичні картки зі схемами будови Статевих клітин ссавців, таблиці, підручники. Хід роботи 1-4. Розглянемо при малому та великому збільшенні сперматозоїди морської свинки. Сперматозоїди плацентарних ссавців мають мікроскопічні розміри – […]…
 19. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТКАНИН У ТВАРИН ВСТУП ХТО ТАКІ ТВАРИНИ І ЯК ЇХ ДОСЛІДЖУЮТЬ & 3. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТКАНИН У ТВАРИН Ви дізнаєтеся про те. що являють собою тканини у тварин, які є різновиди тканин, які функції вони виконують. – З яких тканин складається тіло тварини? Клітини у тварин, як і в рослин, об’єднані в тканини. Тканина – це сукупність […]…
 20. БУДОВА КЛІТИНИ Тема 1. КЛІТИНА §7. БУДОВА КЛІТИНИ Ви зможете зазирнути у таємничий світ клітини та ознайомитеся з її будовою та роботою. Я чула, що людина утворена з клітини. Чи є у клітини щось усередині та як вона працює? Усі живі організми складаються з клітин. Клітини інколи називають “фабриками життя”. Фабрика виробляє певну продукцію. Текстильна фабрика – […]…

Источник: school.home-task.com

Особенности животных и их клеток

Отсутствие жесткой клеточной стенки позволило животным развить широкое разнообразие типов клеток, тканей и органов. Специализированные клетки, образовавшие нервы и ткани мышц, которые невозможно развить растениям, способствовали мобильности этих организмов. Способность двигаться с помощью специализированных мышечных тканей является отличительной чертой животного мира, хотя некоторые животные, в первую очередь губки, не обладают дифференцированными тканями. Примечательно, что простейшие могут передвигаться, но только через немышечные движение, а при помощи псевдоподий, ресничек и жгутиков.

Животное царство уникально среди эукариотических организмов, потому что большинство тканей животных связаны во внеклеточном матриксе тройной спиралью белка, известной как коллаген. Растительные и грибковые клетки связаны в тканях или агрегатах другими молекулами, такими как пектин. Тот факт, что никакие другие организмы не используют коллаген таким образом, является одним из признаков того, что все животные возникли от одного одноклеточного предка. Кости, раковины, спикулы и другие упрочненные структуры образуются, когда коллагенсодержащий внеклеточный матрикс между животными клетками становится кальцифицированным.

Животные — большая и невероятно разнообразная группа организмов. Будучи мобильным, они способны воспринимать и реагировать на окружающую среду, обладают гибкостью при поиске пищи, защите и размножении. Однако, в отличие от растений, животные не могут производить свою пищу, и поэтому всегда прямо или косвенно зависят от растительной жизни.

Большинство клеток животных диплоидны, что означает, что их хромосомы существуют в гомологичных парах. Известно, что иногда встречаются различные хромосомные плоиды. Распространение животных клеток происходит разными путями. В случаях полового размножения сначала необходим клеточный процесс мейоза, так что могут быть получены гаплоидные дочерние клетки или гаметы. Затем две гаплоидные клетки сливаются с образованием диплоидной зиготы, которая развивается в новый организм, путем деление клеток в процессе митоза.

Самые ранние ископаемые свидетельства животных датируются Вендским периодом (650-454 миллионов лет назад). Первое массовое вымирание закончилось этим периодом, но в течение последующего кембрийского периода, взрыв новых форм жизни привел к появлению многих основных групп фауны, известных сегодня. Есть свидетельства, что позвоночные животные появились до раннего ордовикского периода (505-438 миллионов лет назад).

Источник: natworld.info