Відомо, що зоологи виділяють в класі Ссавці загін Хижі тварини, до якого відносять живі організми, які харчуються м’ясом. Їх організм пристосований для упіймання живої видобутку, її умертвіння і перетравлення. Однак справедливо також і те, що не тільки ссавці можуть характеризуватися як хижі тварини. Харчуються м’ясом також і рептилії, наприклад, крокодили, змії. Існують риби-хижаки, це всім відомі акули, щуки, судаки, соми. Є і птиці, які ловлять жертву, вбивають її і з’їдають.

Всі перераховані вище організми є хижаками, і їх на землі безліч. Існує всього три типи харчування, і відповідно до них тварини поділяються на м’ясоїдних, рослиноїдних і всеїдних. Неважко здогадатися, що перші харчуються м’ясом, другі — рослинною їжею, а треті і зовсім відмінно пристосувалися і можуть використовувати в їжу і те й інше.

Якщо розглядати ссавців, то загін Хижі тварини включає сухопутних і водних істот. До останніх відносять таких мешканців морів, як тюлень, нерпа, морський котик. Наземних звірів-хижаків поділяють на підряди кошкообразних, псовиді. До останніх відносять сімейства Куньи, Ведмежі, Псові і інші. Об’єднання в ці групи відбувається за наявністю певних рис анатомії і фізіології.


В цілому тварини-хижаки характеризуються певними ознаками будови тіла, які допомагають їм полювати, ловити і вбивати здобич. До таких відносять: кінцівки з 4-ма або 5-ю пальцями з вираженими кігтями, невеликий округлий череп, добре розвинені органи зору, нюху і слуху, вібриси, диференційовану зубну систему. Зуби хижаків включають різці для відривання шматків їжі, ікла для утримання і умертвіння жертви, моляри і премоляри для роздрібнення їжі. Хижі тварини мають тіло гнучке, пристосоване для стрибків, бігу, кидків. Швидкість руху і реакції їх зазвичай висока.

Травна система таких істот призначена для перетравлення м’ясної їжі: висока кислотність шлункового соку, а сам шлунок місткий і безрозмірний. А ось кишечник у них має порівняно невеликі розміри, сліпа кишка мала або відсутня зовсім.

Навіщо потрібні такі тварини

З точки зору біології вони виконують дуже важливу функцію регуляції чисельності видів живих істот, службовців їжею. Також хижаками знищуються старі, хворі, непродуктивні організми, що є найважливішим фактором природного відбору.

Африка — країна хижаків

Африканський континент, де зберігається сувора первозданна природа, в силу складних умов виживання є одним з найбільш «багатих» хижаками. Там живе багато таких видів котячих і собачих, як пантери (леопарди), гієни, леви, гепарди, шакали, гіеновідние собаки, Фенеком. Але список «хижі тварини Африки» ними не вичерпується. Величезні смертельно небезпечні рептилії — крокодили — і гігантські отруйні змії також мешкають там. Серед останніх кобри, гадюки і мамби. Надавати плазуни — пітони — теж харчуються м’ясом, хоча і вбивають жертву по-іншому.


У світі існує більше 250 видів хижих ссавців. Як не дивно, та вони потребують захисту. Внаслідок діяльності людини багато з них перебувають під загрозою вимирання і занесені в Червону книгу.

Источник: jak.iblog.in.ua

Хищники

Древнейшие млекопитающие — это насекомоядные животные, представленные современными ежами, кротами и землеройками. От далеких предков этих животных в ходе эволюции произошли почти все современные звери. Одним из потомков насекомоядных был креодонт — родоначальник хищных животных. Потомки креодонтов пошли двумя путями развития, образовав две ветви развития: семейство собачьи и семейство виверровые. От линии развития собачьих позднее отделились семейства медвежьи, енотовые и куньи. Линия виверровых привела к появлению ещё двух современных семейств: гиеновые и кошачьи.

Все животные делятся на растительноядных, питающихся зеленью и плодами растений, и на хищников, которые  охотятся на других животных и питается их плотью.


хищникам относят и крупных зверей: волков и львов; и многих птиц, таких как орлы и совы; рыб, например акул и щук, поедающих других рыб; и даже многих насекомых, например стрекоз, питающихся комарами и мошками. Группу родственных млекопитающих, в которой собрано большинство сильных и ловких хищников, учёные объединили в отряд хищные. Но, надо знать, что не все звери-хищники входят в отряд хищных. И нао6орот, в отряде хищных есть звери, которые наряду с животной пищей потребляют много растительных кормов. Таких —  называют всеядными животными, к ним относится, например, бурый медведь.

Развитие хищных животных

У зверей отряда хищные всё предназначено для охоты. Большой мозг делает их сообразительными, способными использовать сложные приёмы охоты и быстро принимать решения, исходя из поведения жертвы. Тонким нюхом хищные чуют добычу, чутким слухом улавливают малейшие шорохи при её приближении, острым зрением разглядывают добычу и определяют расстояние до нее. Быстрые ноги позволяют этим ловким охотникам настичь добычу, сила и ловкость, а также сильные челюсти и зубы, острые и крепкие когти дают возможность одолеть жертву.

Хищные приспособились к разным условиям жизни, освоили и ледяную Арктику, и жаркие пустыни юга, и леса, и горы. Некоторые из них научились быстро бегать, как гепарды, другие — ловко лазать по деревьям, как куницы, третьи стали отличными пловцами, как выдры, четвёртые — строителями подземных городов, как барсука. Хищные встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Долгое время их не было и в удаленной от остальной суши Австралии, куда им было не доплыть. Но в Австралию их завёз человек, и хищные там быстро освоились.

iv>

 

Источник: mirfaunas.ru

Хижі тварини

СОБОЛЬ. Жемчужина сибирской тайги – так называют соболя, который является национальной гордостью России

Это ярко выраженный хищник – ловкий и смелый. За сутки соболь преодолевает более 10 км, с удовольствием лазит по деревьям. Но в отличие, скажем, от куницы все же, предпочитает ходить по земле. Охотится соболь по-разному. Может, как кошка подкарауливать в засаде, а может подкрасться , либо преследует дичь пока последняя не упадет от изнеможения. Основная его еда мелкие грызуны, но соболь с удовольствием включает в свое меню кедровые орехи и ягоды – бруснику, чернику, рябину.

Хижі тварини

КУНИЦА ЛЕСНАЯ — очень красивое и грациозное животное.

Благодаря отлично развитым зубам и крепким острым когтям она является исключительно кровожадным, сильным и ловким хищником. За счет своих молниеносных движений она свободно славливает белку и легко добывает в темени ночи и глухаря, и зайца, и тетерева, и рябчика.

Все органы чувств, и в частности зрение и слух, развиты у куниц превосходно.


Хижі тварини

Зимний окрас меха куницы буровато — дымчатый с легким лилово — палевым оттенком.

В летнее время и ранней осенью мех куницы окрашен значительно темнее, но он короче и не так пушист, как зимой. Горло и нижняя часть шейки окрашены в красивый светложелтый цвет.

Хижі тварини

ГОРНОСТАЙ — весьма подвижное и ловкое животное.

 Горностай не отличается осторожностью и человека нимало не боится. Напротив, будучи не в меру любопытным, он, если замечает наблюдение за собой, первым делом вскакивает на какую-нибудь возвышенность, чтобы самому получше рассмотреть интересующееся им существо. Если со стороны человека не последует агрессивных действий, мелкий хищник теряет к нему интерес и продолжает свою охоту. К сожалению, этот милый и юркий зверек, за которым в природе очень интересно наблюдать, в неволе с возрастом быстро дичает и с трудом переносит общение с человеком. К естественным врагам горностая относятся рыжая и серая лисицы, куницы, илька, соболь, американский барсук, хищные птицы; изредка его ловят обычные кошки

В рационе этого специализированного хищника преобладают мышевидные грызуны.

>
Хижі тварини

Хижі тварини

Хижі тварини

Хижі тварини

Хижі тварини

Хижі тварини

Хижі тварини

ХОРЕК тоже относится к семейству куньих.
Кроме собственно хорей, к этому же роду хищников относятся норки, ласка и горностай.

Отличается спокойным неагрессивным нравом и легко приручается.

Взрослые хорьки в природе ведут одиночный образ жизни. Хищники. У лесного хорька основной объект питания — мелкие грызуны, особенно серые полёвки. Степной хорёк уничтожает и более крупных грызунов — сусликов, хомяков, а также пищух. Вблизи жилья нападают на птичник

Хижі тварини

Хижі тварини

Хижі тварини


Хижі тварини

Хижі тварини

ЛАСКА — самый маленький представитель отряда . Но, несмотря на свои размеры, безжалостный хищник.

Строением длинного, гибкого тела и окраской меха очень напоминает горностая, но отличается мелкими размерами и более коротким, а главное одноцветным хвостом; чёрной кисточки на хвосте у неё нет. Тело ласки, как и у горностая, тонкое и длинное, с коротенькими лапками, вооружёнными очень острыми когтями, продолговатой головой, маленькими округлыми ушами, нос на конце тупой и слегка раздвоенный. У основания хвоста имеются железы, выделяющие жидкость с неприятным запахом.

В летнем мехе верх головы, спина, бока, хвост и наружные стороны лап — одноцветно буровато-коричневые. Горло, край верхней губы, грудь, брюхо и внутренняя поверхность лапок — чисто-белого цвета. Позади углов рта — по бурому пятну. Густота меха одинакова летом и зимой, но летние волосы короче и тоньше зимних. Осенью ласка, за исключением некоторых южных районов обитания, сменяет летний бурый наряд на чисто белый зимний мех. Водится в Европе, Северной Азии и Северной Америке.

Живёт на полях и в лесах, в гористых и низменных местностях, не избегая населённых мест. Селится под камнями, в дуплах, в развалинах, в норах, амбарах и т. д. Гнездо выстилает сухой травой, мхом, листьями каштанов и папоротников.

Ласки часто образуют колонии


Хижі тварини

Хижі тварини

Хижі тварини

Ласка очень ловка и проворна, быстро бегает, хорошо лазает и плавает, отличается большой смелостью и агрессивностью и является опасным врагом для всех мелких животных; пищу её составляют домовые, полевые и лесные мыши, крысы, кроты, молодые кролики, хомяки, цыплята, голуби, а также ящерицы, медянки, ужи, даже гадюки, лягушки, насекомые.

В местах, где её не преследуют, ласка охотится и днём, и ночью. Истреблением мышей она приносит большую пользу, которая, во всяком случае, перевешивает вред, приносимый ею иногда курятникам. Ласка иногда успешно отбивается даже от сравнительно крупных хищных птиц (например, коршунов).

Хижі тварини

Хижі тварини

НОРКА

Этот представитель рода ласок и хорьков ближе всего к колонку. Хотя европейская норка более всего сходна с американской, на самом деле они достаточно отдаленные родичи.

Норка любит селиться по берегам сильно захламленных, медленно текущих лесных речек и ручьев с пологими берегами, заросшими ольховыми деревьями и густой травой. На таких небольших речках и в их луговых поймах зверек находит себе и пищу, и надежные укрытия.


Хижі тварини

Европейская норка поедает практически всех мелких животных, встречающихся в водоемах или вблизи них. Но основу ее питания составляют все же мышевидные грызуны, земноводные и небольшая рыбешка. Из грызунов она особенно часто ловит водяных крыс, среди земноводных важное значение имеют лягушки, а ранней весной — их икра, головастики. Растительная часть рациона норки небогата: лишь в зимнее время желанной для нее пищей являются ягоды брусники, рябины, крушины.

Хижі тварини

Будущее европейской норки достаточно неопределенно. По-видимому, ее численность стабилизировалась на нынешнем достаточно низком уровне и как будто перестала снижаться. Однако на Северном Кавказе численность норки настолько низка, что требует незамедлительных мер к ее охране в этом регионе. Кавказский подвид европейской норки занесен в "Красную книгу России".

Хижі тварини

Хижі тварини

КОЛОНОК
Небольшое животное семейства куньих Внешность колонка характерна: этого небольшого зверька легко узнать по рыжеватой окраске всего тела и распушенному хвосту


Хижі тварини

Колонки ведут преимущественно оседлый образ жизни, хотя свои индивидуальные территории зверьки обычно не метят и не охраняют. Только когда эти зверьки сильно размножатся и их становится слишком много, они из-за нехватки кормов предпринимают дальние массовые переселения. Во время таких “голодных” миграций колонки теряют осторожность, по пути забегают в поселки, буквально врываются в птичьи и скотные дворы, складские помещения, хватая все съедобное.

Хижі тварини

По характеру питания колонок занимает промежуточное положение между типичными "мышеедами" (ласка, горностай) и многоядными хищниками (соболь, куница). Основу питания этого зверька составляют полевки (в том числе водяная), мыши, хомячки, мелкие воробьиные птицы. В горах он на россыпях ловит пищух, в лесостепи проникает в норы цокоров и съедает их хозяев. Несмотря на небольшие размеры этого хищника, он охотится даже на зайцев, когда их много, в озерных плавниках ловит ондатр.

Хижі тварини

Хижі тварини

ВЫДРА

Выдра — крупный зверь с вытянутым, гибким телом обтекаемой формы. Длина тела — 55—95 см, хвоста — 26—55 см, масса — 6—10 кг. Лапы короткие, с плавательными перепонками. Хвост мускулистый, непушистый.

Хижі тварини

Окраска меха: сверху тёмно-бурая, снизу светлая, серебристая. Остевые волосы грубые, но подпушь очень густая и нежная. Строение её тела приспособлено для плавания под водой: плоская голова, короткие лапы, длинный хвост и ненамокающий мех.

Хижі тварини

Выдра ведёт полуводный образ жизни, прекрасно плавая, ныряя и добывая себе пищу в воде.

Хижі тварини

Обитает она преимущественно в лесных реках, богатых рыбой, реже — в озёрах и прудах.

Хижі тварини

Выдра очень подвижна. Обладая веселым нравом, она много времени отдает разного рода играм, особенно любит кататься с возвышений. И детишки, и взрослые, развлекаясь, по многу раз соскальзывают по прибрежному склону и плюхаются в воду. В таких местах образуются “катальные горки” — гладко отполированные телами животных спуски на крутых берегах длиной от 5 до 20 метров.

Хижі тварини

Хижі тварини

Хижі тварини

Хижі тварини

Хижі тварини

Хижі тварини

Хижі тварини

Хижі тварини

Хижі тварини
Хижі тварини

Хижі тварини

Хижі тварини

Источник: alionushka1.livejournal.com

Хищники

Древнейшие млекопитающие — это насекомоядные животные, представленные современными ежами, кротами и землеройками. От далеких предков этих животных в ходе эволюции произошли почти все современные звери. Одним из потомков насекомоядных был креодонт — родоначальник хищных животных. Потомки креодонтов пошли двумя путями развития, образовав две ветви развития: семейство собачьи и семейство виверровые. От линии развития собачьих позднее отделились семейства медвежьи, енотовые и куньи. Линия виверровых привела к появлению ещё двух современных семейств: гиеновые и кошачьи.

Все животные делятся на растительноядных, питающихся зеленью и плодами растений, и на хищников, которые  охотятся на других животных и питается их плотью. К хищникам относят и крупных зверей: волков и львов; и многих птиц, таких как орлы и совы; рыб, например акул и щук, поедающих других рыб; и даже многих насекомых, например стрекоз, питающихся комарами и мошками. Группу родственных млекопитающих, в которой собрано большинство сильных и ловких хищников, учёные объединили в отряд хищные. Но, надо знать, что не все звери-хищники входят в отряд хищных. И нао6орот, в отряде хищных есть звери, которые наряду с животной пищей потребляют много растительных кормов. Таких —  называют всеядными животными, к ним относится, например, бурый медведь.

Развитие хищных животных

У зверей отряда хищные всё предназначено для охоты. Большой мозг делает их сообразительными, способными использовать сложные приёмы охоты и быстро принимать решения, исходя из поведения жертвы. Тонким нюхом хищные чуют добычу, чутким слухом улавливают малейшие шорохи при её приближении, острым зрением разглядывают добычу и определяют расстояние до нее. Быстрые ноги позволяют этим ловким охотникам настичь добычу, сила и ловкость, а также сильные челюсти и зубы, острые и крепкие когти дают возможность одолеть жертву.

Хищные приспособились к разным условиям жизни, освоили и ледяную Арктику, и жаркие пустыни юга, и леса, и горы. Некоторые из них научились быстро бегать, как гепарды, другие — ловко лазать по деревьям, как куницы, третьи стали отличными пловцами, как выдры, четвёртые — строителями подземных городов, как барсука. Хищные встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Долгое время их не было и в удаленной от остальной суши Австралии, куда им было не доплыть. Но в Австралию их завёз человек, и хищные там быстро освоились.

 

Источник: mirfaunas.ru

     Хищные животные. Леопард Рассказывать про хищных животных можно как с научной точки зрения, так и с обычной жизненной. Начнем с краткой научной справки. Хищные (Хищники) – это отряд млекопитающих , в который входят такие подотряды как псообразные и котообразные животные. Псообразные включают в себя следующие семейства: псовые, медвежьи, скунсовые, куньи, енотовые, моржовые. К котобразным животным относятся такие семейства как: Кошачьи . Кошачьи вообще являются самыми совершенными хищниками. Все свойственно кошке, что нужно настоящему охотнику, сила, ловкость, скорость, ум, характер. Вот, почему лев , представитель кошачьих – царь зверей.

      Хищники бывают самые разные. У них множество отличий, начиная от размеров, заканчивая окраской и особенностями пищеварения. Смотрите, к хищным животным относятся и тигры, и львы, и медведи, а так же маленькие еноты, ежи, и обычные домашние кошки. Что же общего между ними? Объединяет хищников то, что они питаются пищей животного происхождения. Какие хищники еще имеют схожие особенности? Хм. Ну, например, хищным животным свойственны большие, сильные клыки, для того, что бы раздирать свою пищу, защищаться и нападать. Характерны для хищников и мощные когти.

       Большинство хищников не представляют угрозы жизни человека, если не вторгаться в их владения. А вот когда выпадают голодные года…   Не раз было, например, что волки терроризировали целые деревни, разрушая их хозяйства и нанося ущерб. Естественно, человек прилагал усилия для того, что бы обезопасить себя. К сожалению, люди заигрались, и многие виды хищников навсегда исчезли с лица нашей планеты.

Источник: www.animals-wild.ru