Зникнення окремих видів тварин, як і виникнення нових, — законо­мірний еволюційний процес. Кожен вид має періоди молодості, розквіту й старості. Деякі вчені вважають, що до появи людини строк життя птахів становив приблизно 2 млн р., ссавця — до 600 тис. років. Пале­онтологи довели, що багато давніх тварин (стегоцефали, птеродактилі, археоптерикси та ін.) вимерли задовго до появи людини.

З появою людини створювались поселення, в техногенний період будувалися заводи, шахти, інтенсивно використовувалися природні ре­сурси. Протягом XX ст. антропогенний тиск на природу особливо поси­лився; людина почала докорінно змінювати екологічні умови на вели­чезних територіях. Якщо природа відпускала для життя виду сотні, тисячі і навіть мільйони років, то при інтенсивному втручанні в неї людини ці строки скоротились до сотень і навіть десятків років. В Європі повністю знищено лісових носорогів, лісових слонів, велетенського оле­ня, шерстистого носорога, мамонта та ін. В Україні розкопано житла первісних людей, які побудовані з кісток мамонта, для одного житла використовували до 100 черепів цих тварин.


Північній Америці близько 3 тис. років тому було знищено велетенську ламу, мастодонта, чорнозубого кота, велетенського лелеку. З тих давніх часів залиши­лося дуже мало відомостей про вплив людини на тва­ринний світ. Існують лише деякі дані, за якими можна простежити долю окремих тварин. З 1600 р. процес знищення ссавців та птахів починає документуватися. Тому Міжнародний союз охорони природи взяв саме цю дату за початок сумно­го обліку. Встановлено, що відтоді з нашої планети зникло понад 100 видів пта­хів і понад 60 видів ссавців. Так, на Гавайських остро­вах вимерло 26 форм пта­хів, або 60 % загальної їх кількості. Зокрема, на островах Лусон і Мідуей з 5 місцевих видів зникло 3, тобто 60 %. На невеликому острові Гваделупі загинуло 39 % усіх птахів. Найбільше птахів зникло на Маскаренських островах: 24 з 28 місцевих видів, або 86 %.

Основні причини вимирання птахів на океанічних островах такі: пряме знищення їх людиною, зміна природних умов їх існування, конкуренція з боку ввезених людиною тварин (свиней, кролів, кіз); вирубування лісів, знищення рослинності кролями, козами, руйнування гнізд щурами, котами. Відомо, що вимирання птахів на острові Лусон сталося через 40 років після заселення його людиною і через 25 років після ввезення туди кролів.

На острові Маврикій жили великі (масою до 20 кг) голуби — дронти, які не літали. У них не було природних ворогів. Наприкінці XVI ст. на острові поселилися голландці, які завезли свиней, собак, котів, щурів, що стали ворогами дронтів. Поселенці та мореплавці, які зупинялися на острові, знищували птахів, збирали їх яйця. Внаслідок цього менш як через 100 років (у 1680 р.) було знищено останнього дронта. Два інших види голубів із сусідніх островів зникли протягом XVIII ст.


Яскравим прикладом безглуздого знищення тварин є історія мандрі­вних голубів, яких було найбільше серед птахів Північної Америки. За деякими даними, тільки у Вісконсині до 1871 р. на площі 2200 км2 налічувалося понад 136 млн особин цих птахів, а загальна їх кількість сягала кількох мільярдів. З появою європейців цей вид почав зникати, їх відстрілювали, навіть не забираючи вбитих птахів, фермери годували ними свиней. Через це наприкінці XIX ст. чисельність голубів ката­строфічно зменшилася. Так, у 1897 р. було виявлено лише 400 птахів, а в 1900 р. — 50.

Важко повірити, що лише протягом 20 — 30 років знищено таку кількість птахів. У 1909 р. було оголошено премію в сумі 1500 доларів за інформацію про місцезнаходження хоча б одного мандрівного голу­ба. Нажаль, цієї нагороди ніхто не одержав. Остання голубка дожила в зоопарку до 1914 р. На території зоопарку міста Цинцинаті в 1947 р. встановлено пам’ятник голубу, а пізніше створено будинок-музей го­лубів.

За такий самий рекордний строк було знищено морську, або стеллерову, корову . Вперше її виявила на Командорських островах експедиція Берінга в 1741 р., а описав Стеллер, який брав участь у цій експедиції. Морські корови були рослиноїдними тваринами, їх тіло було 7 — 8 м завдовжки і мало масу понад 3,5 т. Це були малорухливі, дуже довірливі тварини, які мали смачне м’ясо. Це і вирішило їх долю. Інтен­сивне полювання на них призвело до того, що за 27 років з тисячних стад не лишилося жодної особини.


На узбережжі Північної Атлантики гніздилися колоніями безкрилі гагарки. Колись цей вид був дуже численним і пошире­ним. Птахи добре пірнали, проте втратили здатність літати, на суші ходили повільно й незграбно, що робило їх легкою здобиччю. Іноді ко­раблі повністю завантажувалися м’ясом і яйцями цих птахів. Відомий випадок, коли один французький мандрівник у 1534 р. за день убив 1000 гагарок. Чисельність безкрилих гагарок різко зменшувалась, тому за них платили великі гроші. Протягом 1830— 1844 рр. Евдей Рок, праг­нучи збагатитися, організував три експедиції до берегів Ісландії, де ще збереглися ці птахи. З першої експедиції він привіз 45 птахів, з дру­гої — 4 птахи і 5 яєць, а в останній раз, 14 червня 1844 р., — лише 2 птахи, яких він убив. Нині від безкрилої гагарки лишилося 70 чучел, 90 ске­летів і шкаралупа 74 яєць.

Людина знищила також лабрадорську гагу ще в 1852 р., яка насе­ляла північну частину Атлантичного узбережжя Північної Америки. На початку XX ст. зникли каралінські папуги, останній птах дожив у неволі до 1914 р. Вже давно немає європейського ібіса. Заради краси­вого пір’я у 1898 р. мисливці знищили останню гавайську нектарницю, в 1627 р. — останнього тура, одного з предків великої рогатої худоби.

iv>

Зникали тварини і з території України: кулан — у XVIII ст., тур — у XV, сайгак — у XIX ст. Європейський дикий кінь, предок свійського коня тарпан колись був дуже поширений у Європі. Останнього тарпа­на в природі знищено в 1879 р. за 35 км від Асканії-Нова, а один до­жив до 1918 р. на кінному заводі м. Миргорода Полтавської області.

Багатьох тварин людина знищує заради насолод або в данину моді. Наприклад, лише в 1968 — 1970 рр. було виловлено і відправлено в Япо­нію понад 130 тис. алігаторів для виготовлення взуття, сумок та інших галантерейних виробів.

З країн тропічної зони вивозять багато метеликів з яскравим забарв­ленням. На Філіппінах спеціальні установи займаються продажем їх у різні країни світу. Часто "полюванням на метеликів" займаються люди, які не вміють їх ловити і зберігати, тому значна частина матеріалу стає непридатною і її викидають. Метеликів продають колекціонерам, з їх крил виготовляють картини, панно, навіть килими, що дуже дорого кош­тують.

Навіть така благочинна мета, як наукові дослідження, може призвес­ти до різкого зменшення чисельності певного виду. Сотні тисяч різних тварин стають жертвами виконання наукових тем, виготовлення наоч­них посібників. Так, свого часу в Україні, переважно в Карпатах, відловлювали тисячі кажанів, внаслідок чого 9 з 13 їх видів занесено до Чер­воної книги України.


У різних країнах світу багато видів тварин перебувають на ме­жі зникнення. Це лев, тигр, горила, гепард, білий ведмідь, шиншила, кулан, білий американський журавель, деякі хижі птахи. Зникають крокодили, деякі змії. Внаслідок інтен­сивного промислу китів чисельність деяких видів їх вже зменшилася до критичного рівня. Залишилося не більше 1 тис. білочеревих тю­ленів.

На території Західної Європи майже зовсім знищено лосів. Вони стали рідкістю і в Україні, а в Карпатах — майже зникли. Тепер, завдяки пильній охороні, кількість лосів в Україні зростає, і є надія, що най­більший з оленів відновить свій ареал у Карпатах.

Величезних втрат завдає фауні браконьєрство. Наведені вище при­клади свідчать про шкоду від браконьєрства, яке виникло дуже давно, а в наш час озброїлося новітніми досягненнями науки й техніки. Ще в 1970 р. чисельність слонів в Африці становила понад 5 млн. Здавалося б, чимало, та за 30 років кількість їх зменшилася майже в 5 разів. У Бразилії з її унікальним тваринним і рослинним світом за останні роки браконьєрство набуло загрозливих розмірів. Тисячами гинуть олені, крокодили. Спостерігається браконьєрство і в Україні, через нього значно зменшується такий масовий вид, як ондатра. Часто утримують у неволі степових журавлів та інших птахів.

Узагальнюючи причини вимирання тварин, їх можна об’єднати у дві основні групи: 1) пряме переслідування і знищення; 2) зміна екологіч­них умов існування. Першу групу причин ми вже розглянули. Слід зазначити, що останнім часом пряме знищення тварин людиною змен­шилося. Якщо у XVII ст. пряме переслідування тварин було причиною зникнення близько 90 %, а опосередковане — до 10 % загальної кількості видів, що зникли, то в XX ст. внаслідок зміни екологічних умов зникло понад 70 % видів, а через пряме знищення людиною — менш як 30 %.

>

Як же зміна екологічних умов лімітує чисельність тварин? Вони при­стосовувалися до певних умов існування протягом тисячоліть. Вирубу­вання лісів, розорювання степів, влаштування штучних водойм докорін­но змінюють обличчя цілих континентів. Такі різкі зміни є дуже не­сприятливими для тварин, внаслідок чого вони або повністю зникають, або стають рідкісними.

Сільське господарство є одним з найвагоміших факторів впливу на природні ресурси взагалі і тваринний світ зокрема.

Негативний вплив пестицидів вивчено досить ґрунтовно на хижих птахах. Встановлено, що кількість їх в живих організмах збільшується по ланцюгу живлення: рослини — рослиноїдні комахи — комахоїдні тварини — хижаки. У хижаків нагромаджується найбільше пестицидів, і вони гинуть. Різке зменшення кількості хижих птахів спостерігалося в усіх країнах, де застосовували пестициди. Коли з 70-х років було зменшено дози цих препаратів і їх почали обережніше застосовувати, в більшості країн чисельність хижих птахів стабілізувалася, а подекуди почала зростати.

Відомі випадки і безпосередньої загибелі тварин від пестицидів. Че­рез широке їх застосування у деяких районах Швейцарії кількість птахів скоротилася на 30 %.


Дуже чутливою до пестицидів є риба. В США підрахували, що від них гине понад 32 % загальної її кількості.

Досить чутливі до хімікатів плазуни й земноводні. Відомо, що інтен­сивне застосування гептахлору стало причиною зникнення трьох видів змій і чотирьох видів жаб в Америці.

Відомі випадки загибелі тварин від сільськогосподарської техніки. В Україні під колесами сільськогосподарських машин гинуть дрофи, куріпки, зайці, їжаки, козулі.

Однією з причин того, що деякі види стають рідкісними, є непокоєння, внаслідок якого птахи, особливо під час висиджування пташенят, зму­шені залишати свої гнізда. Наприклад, із 17 зареєстрованих випадків гніздування дрофи за 6 років у Запорізькій області лише в 5 гніздах було виявлено пташенят. У Донецькій області з тієї самої причини пта­шенята вивелися достовірно лише у 8 із 16 гнізд.

Вселення в ареал "чужих" видів, або інтродукція, може призвести до того, що місцеві види стають рідкісними або навіть повністю зникають. Наприклад, риба таймень, завезена у США, витіснила канадську форель і гольця. А форель, переселена в озера Анд, у свою чергу, стала серйоз­ним конкурентом для місцевих видів риб і порушила екологічну рівно­вагу в цих водоймах. Торговці тваринами завезли до США з Колумбії морську жабу, яку випадково випустили на волю і яка тепер витісняє місцеві види жаб. Аргентинська мурашка, що потрапила в цю країну разом з кавою, знищує місцевих мурашок.


Боротьба з такими "чужими" видами часто буває дуже складною, тому що вони можуть виявитися досить стійкими порівняно з місцевими. Як приклад можна розглянути випадок, коли на Гавайські острови в 1936 р. було завезе­но гігантського африканського равлика, де він почав інтенсивно поширюва­тися і завдавати великої шкоди багатьом рослинам. Ні пестициди, ні завезен­ня 20 видів природних ворогів цих равликів не дали результатів.

Випадки невдалої інтродукції деяких тварин спостерігалися і в Украї­ні. Наприклад, американський сомик, якого було випущено у Волинські озера в 30-х роках, став конкурентом місцевих промислових риб. Цінність його низька, бо в 6-річному віці він важить не більше 500 г, а через гострі шипи його не їдять навіть щуки.

  1. У чому полягає прямий і опосередкований вплив людини на тва­ринний світ?
  2. Яких ви знаєте вимерлих тварин і які причини їх вимирання?
  3. Як наукові дослідження можуть зумовити зменшення чисель­ності певних видів тварин?
  4. Що таке браконьєрство і яких втрат воно завдає фауні?
  5. Чому сільське господарство є одним з найвагоміших факторів впливу на тваринний світ?
  6. Що таке інтродукція? Чи може вона сприяти знищенню місце­вих видів?

Використовуючи наведений матеріал, заповніть таблиці:

Зниклі види Види, що перебувають на межі вимирання Види, врятовані від вимирання
     
Назва вимираю­чих тварин Причини різкого зменшення чисельності Заходи щодо збереження тварин
     

Источник: studopedia.ru

Вымершие виды животных навсегда потеряны для биосферы и человека. Анализ причин их вымирания важен для предупреждения этого печального явления в будущем.

Вымирание животных под влиянием хозяйственной деятельности людей началось, как отмечалось, очень давно, но особенно усилилось в эпоху научно-технической революции. При этом скорость вымирания видов животных неуклонно возрастала, достигнув максимальных величин за последние полтора-два века.

Помимо вымирания видов существует такое негативное явление, как исчезновение популяций в отдельных регионах. В результате фауны многих стран лишились ценных в прикладном и научном отношении видов.

Случаи гибели видов в результате прямого и косвенного воздействия человека в особенно крупных масштабах зафиксированы в Африке и Северной Америке. Сильно пострадала фауна океанических островов. Катастрофическое сокращение числа видов птиц на океанических островах вязано с коренным вменением естественных природных ландшафтов и конкуренции с завезенными туда человеком домашними и дикими животными.


мирание птиц на острове Лусон (Гавайский архипелаг) произошло через 40 лет после появления на нем населения и через 25 лет после завоза туда кошек. Существуя длительное время в условиях изоляции и при отсутствии конкуренции со стороны других видов, островные птицы приспособились к этим условиям. Влияние хозяйственной деятельности, конкуренция со стороны завезенных человеком животных отрицательно сказались на их выживании.

Обобщая сведения о причинах вымирания животных, их можно свести к двум факторам: прямому преследованию человеком и изменению мест обитания. В последнее время добавилось сильное загрязнение окружающей среды химическими веществами, особенно пестицидами. Эти факторы могут быть причиной гибели животных, действуя совместно или каждый по отдельности. Характерно, что в последнее столетие значение охоты в истреблении животных уменьшилось. Так, если в XVII в. от отстрела и отлова животных погибло 86 % видов, то в XX в. от прямого преследования вымерло лишь 28 %, а по косвенным причинам — 72 % видов.

У многих видов произошло резкое сокращение ареалов, они исчезли из некоторых регионов, в других стали редкими. Большое количество видов находится на грани исчезновения.
4. Охрана редких и вымирающих видов

Основная задача охраны редких и исчезающих видов в том, чтобы путем создания благоприятных условий обитания добиться такого увеличения их численности, которое устранило бы опасность их исчезновения.

Редкие и исчезающие виды животных (как и растений) заносятся в Красные книги. Включение вида в Красную книгу – сигнал о грозящей ему опасности, о необходимости принятия срочных мер по его спасению. Каждая страна, на территории которой обитает вид, включенный в Красную книгу, несет ответственность перед своим народом и всем человечеством за его сохранение.

В нашей стране для сохранения редких и исчезающих видов организуют заповедники, заказники, животных расселяют в районы их былого распространения, подкармливают, создают укрытия и искусственные гнездовья, охраняют от хищников и болезней. При очень низкой численности животных разводят в неволе (питомниках и зоопарках), а затем выпускают в подходящие для них условия.

Особое важное значение имеет сохранение и восстановление численности промысловых животных. Как известно, ценность промысловых животных состоит в том, что они живут за счет естественных кормов, недоступных или непригодных для домашних животных, о них не нужно специально заботиться. От промысловых животных человек получает мясо, меха, кожу, сырье для парфюмерной промышленности и лекарственных препаратов. Для некоторых народов Севера охота на диких животных является основой их существования.

Среди промысловых животных наибольшее значение имеют рыбы, птицы и звери. Многовековое, постоянно усиливающееся добывание, а также изменение среды их обитания привели в первой половине текущего столетия к резкому сокращению их запасов. Из млекопитающих наиболее сократились запасы копытных, пушных и морских зверей. Возникло даже мнение, что сохраниться они смогут только в заповедниках. Однако успешное восстановление численности некоторых видов – лося, бобра, соболя – позволило вновь включить их в число промысловых животных.

Среди охотничье-промысловых птиц особенно сильно пострадали по вине человека водоплавающие, куриные и дрофиные. Сильно сократилась численность гусей, лебедей, казарок. Краснозобая казарка, малый лебедь, белый и горный гуси, кавказский тетерев, дрофа и многие другие виды включены в Красную книгу Российской Федерации (см. соответствующий раздел Примеры и дополнительная информация).

Система охраны диких животных складывается, с одной стороны, из мер по охране самих животных от прямого истребления, гибели от стихийных бедствий, а с другой – из мер по сохранению их среды обитания. Охрана самих животных осуществляется законами об охоте. Они предусматривают полный запрет охоты на редкие виды и ограничение сроков, норм, мест и способов добычи на другие промысловые виды.

Рациональное использование запасов промысловых животных не противоречит их охране, если основано на знаниях их биологии.

Известно, что в популяциях животных существует определенный резерв не размножающихся особей, они способны повысить плодовитость при низкой численности и обилии корма. Можно добиваться благополучия популяций промысловых животных, поддерживая определенное соотношение половых и возрастных групп, регулируя численность хищных животных.

Охрана охотничьих угодий основана на знании условий обитания, необходимых для жизни промысловых видов, наличии укрытий, подходящих мест для устройства гнезд, обилии корма. Часто оптимальными местами для существования видов служат заповедники и заказники.

Реакклиматизация вида – это его искусственное расселение в районах былого распространения. Она часто бывает успешной, так как при этом вид занимает свою прежнюю экологическую нишу. Акклиматизация новых видов требует большой предварительной подготовки, в том числе составления прогнозов их влияния на местную фауну и возможную роль в биоценозах. Опыт акклиматизации свидетельствует о многих неудачах. Переселению каждого вида должно предшествовать тщательное изучение возможных последствий внедрения вида на новую территорию на основе экологической экспертизы и прогноза.

Своевременно принятые меры позволяют успешно поддерживать необходимую численность промысловых животных, длительное время использовать их.


5. Охрана важнейших групп животных

Опасность исчезновения грозит более чем тысяче видов позвоночных животных и многим видам моллюсков, насекомых и других беспозвоночных. Это результат прямого преследования животных человеком или изменения условий их существования, что вызывает беспокойство у биологов и деятелей охраны природы во всем мире. Появились понятия «редкий», «исчезающий», «находящийся под угрозой исчезновения» вид. Они недостаточно четки, и вначале даже специалисты вкладывали в них различный смысл.

Редкие животные. В любых случаях такие животные заслуживают бережного отношения, но особой заботы требуют тогда, когда происходит резкое сокращение их численности и уменьшение ареалов.

В большинстве случаев животное становится редким в результате прямого или косвенного воздействия человека. Первые опыты спасения редких животных, получившие широкую известность, были начаты в первой половине XX в.


6. Правовая охрана животного мира

Основные требования, которые должны соблюдаться при планировании и осуществлении мероприятий, могущих воздействовать на среду обитания животных и состояние животного мира, зафиксированы в ст. 8 Закона. К этим требованиям относятся: необходимость сохранения видового многообразия животных в состоянии естественной свободы; охрана Среды обитания, условий размножения и путей миграции животных; сохранение целостности естественных сообществ животных; научно обоснованное рациональное использование и воспроизводство животного мира; регулирование численности животных в целях охраны здоровья населения и предотвращение ущерба народному хозяйству. Последнее требование предусмотрено ст. 18 Закона, в которой говорится, что мероприятия по регулированию численности отдельных видов животных должны осуществляться гуманными способами, исключающими причинение вреда другим видам животных и обеспечивающими сохранность Среды обитания животных.
Меры охраны животного мира зафиксированы в статье 21 Закона. Некоторые требования получают конкретизацию в других статьях Закона. Так, требование охраны Среды обитания, условий размножения и путей миграции конкретизируется применительно к хозяйственной деятельности, а именно: при размещении, проектировании, строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, в совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот целинных земель, заболоченных территорий, прибрежных и занятых кустарником территорий, мелиорации земель, осуществлении лесных пользований, проведении геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения, а также при размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, платин и иных гидротехнических сооружений должно быть обеспечено осуществление мероприятий по выполнению данного требования (ст. 23 Закона).
Статья 24 Закона предписывает предприятиям и гражданам принимать меры по предотвращению гибели животных при проведении сельскохозяйственных, лесозаготовительных и других работ, а также при эксплуатации транспортных средств. Без осуществления таких мер запрещается выжигание сухой растительности, хранение материалов, сырья и отходов производства.
Для обеспечения охраны животного мира устанавливается более жесткий режим использования животных в заповедниках, заказниках и других особо охраняемых территориях. Здесь запрещены виды пользования животным миром и другая ответственность, несовместимая с целями заповедников.
Огромное значение имеет охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения отдельных видов животных. Такие животные (ст. 26 Закона) заносятся в Красную книгу. Действия, могущие привести к гибели этих животных, сокращению их численности или нарушению среды обитания, не допускаются. В случае, когда воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных невозможно в естественных условиях, специально уполномоченные на то государственные органы по охране и регулированию использования животного мира должны принимать меры к созданию необходимых условий для разведения этих видов животных. Их добывание и изъятие для разведения в специально созданных условиях и последующего выпуска на свободу в научно-исследовательских целях, для создания и пополнения зоологических коллекций допускается по особому разрешению, выдаваемому специально уполномоченными на то государственными органами по охране и регулированию использования животного мира.

7. Животные занесенные в Красную книгу Архангельской области.

— Моллюски

семейство Пресноводные жемчужницы (Margaritiferidae)

Жемчужница европейская (Margaritifera margaritifera)

— Пресмыкающиеся

семейство Веретеницевые (Anguidae)

Веретеница ломкая (Anguis fragilis)

семейство Гадюки (Viperidae)

Обыкновенная гадюка (Vipera berus)

семейство Ужовые (Colubridae)

Обыкновенный уж Natrix natrix

— Птицы

семейство Гагаровые (Gaviidae)

Белоклювая гагара (Gavia adamsii)

семейство Скопиные (Pandionidae)

Скопа (Pandion haliaetus)

семейство Совиные (Strigidae)

Бородатая неясыть (Strix nebulosa)

Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum)

Филин (Bubo bubo)

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis)

Мохноногий сыч (Aegolius funereus)

семейство Соколиные (Falconidae)

Кречет (Falco rusticolus)

Чеглок (Falco subbuteo)

Кобчик (Falco vespertinus)

Сапсан (Falco peregrinus)

семейство Сорокопутовые (Laniidae)

Серый (большой) сорокопут (Lanius excubitor)

семейство Утиные (Anatidae)

Малый лебедь (Cygnus bewickii)

Пискулька (Anser erythropus)

Атлантическая черная казарка (Branta bernicla hrota)

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus)

семейство Цаплевые (Ardeidae)

Большая выпь (Botaurus stellaris)

семейство Чайковые (Laridae)

Белая чайка (Pagophila eburnea)

семейство Ястребиные (Accipitridae)

Осоед (Pernis apivorus)

Беркут (Aquila chrysaetos)

Большой подорлик (Aquila clanga)

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)

— Млекопитающие

семейство Гладкие киты (Balaenidae)

Гренландский кит (северо-атлантическая популяция) (Balaena mysticetus)

семейство Гладконосые (Vespertilionidae)

Бурый ушан (Plecotus auritus)

Ночница Брандта (Myotis brandti)

семейство Дельфины (Delphinidae)

Беломордый дельфин (Lagenorhynchus albirostris)

Атлантический белобокий дельфин (Lagenorhynchus acutus)

Морская свинья (северо-атлантический подвид) (phocoena phocoena)

семейство Единороги (Monodontidae)

Единорог или нарвал (Monodon monocero)

семейство Клюворыловые (Ziphiidae)

Высоколобый бутылконос (Hyperoodon ampullatus)

семейство Летяговые (Pteromyini)

Летяга (Pteromys volan)

семейство Медвежьи (Ursidae)

Белый медведь (карско-баренцевоморская популяция) (Ursus maritimus)

семейство Моржи (Odobenidae)

Морж (атлантический подвид) (Odobenus rosmarus rosmarus)

семейство Настоящие тюлени (Phocidae)

Обыкновенный тюлень (европейский подвид баренцевоморская популяция) (Phoca vitulina vitulina)

Серый или длинномордый тюлень, тевяк (атлантический подвид) (Halichoerus grypus macrorhynchus)

семейство Оленьи (Cervidae)

Новоземельский северный олень (Rangifer tarandus pearsoni)

семейство Полосатики (Balaenopteridae)

Сельдяной кит, финвал (Balaenoptera physalus)

Ивасёвый или сайдяной кит, сейвал (Balaenoptera borealis)

Горбатый кит или кит-горбач (Megaptera novaeangliae)

Синий кит, блювал (Balaenoptera musculus)

— Рыбы

семейство Керчаковые (Cottidae)

Обыкновенный подкаменщик (Cottus gobio)

семейство Речные угри (Anguillidae)

Речной угорь (Anguilla anguilla)

семейство Сиговые (Coregonidae)

Озерный многотычинковый сиг (Coregonus lavaretus pallasi)

Нельма (Stenodus leucichthys nelma)

— Земноводные

семейство Саламандровые (Salamandridae)

Гребенчатый тритон (Triturus cristatus)

— Членистоногие

семейство Антофориды (Anthophoridae)

Пчела-плотник кривоногая (Xylocopa valga)

семейство Жужелицы (Carabidae)

Жужелица блестящая (Carabus nitens)

семейство Парусники (Papilionidae)

Мнемозина (Parnassius mnemosyne)

Растительный мир:

1. Роль растений в природе и жизни человека

Значение растительности в природе и жизни человека очень велико. Зелёные растения благодаря фотосинтезу и выделению обеспечивают существование жизни ни Земле. Фотосинтез — сложный биохимический процесс, в котором растения посредством зелёного пигмента хлорофилла, используя энергию солнечного света, синтезируют богатые энергией органические вещества из диоксида углерода и воды. В результате происходит преобразование солнечной энергии в энергию химических связей. Растения- продуценты органических веществ в биосфере, они служат основой трофических пирамид, обеспечивая существование других организмов.

Фотосинтез в растениях протекает на Земле повсеместно, поэтому суммарный его эффект колоссален. Ежегодно растения Земли образуют около 177 млрд. т органических веществ. Из них 122 млрд. т приходится растительность суши и 55 млрд. т — на растительность Мирового океана. Годовая химическая энергия продуктов фотосинтеза в 100 раз превышает выработку энергии всеми электростанциями мира. Диоксида углерода, содержащегося в атмосфере, хватило бы только на 300 лет, если бы он не выделялся при дыхании животных и растений.

При фотосинтезе происходит ещё один важнейший для биосферы процесс- фотолиз воды. В результате его выделяется О2, которым дышат все живые организмы. Весь кислород атмосферы проходит через живое вещество примерно за 2000 лет. Растения используют и разлагают всю воду нашей планеты в течение одного миллиона лет.

За миллиарды лет растения синтезировали огромное количество органических веществ, часть которых сохранилась до наших дней в виде залежей нефти, природного газа, каменного угля, горючих сланцев, торфа. Количество углерода, запасённого только в виде угля и нефти, примерно в 50 раз превышает его количество во всех живых организмах. Всё это показывает. Что фотосинтез — великий космический процесс, коренным образом преобразующий лик планеты.

В состав молекул органических веществ входят атомы азота, серы, фосфора и других элементов: магния, железа, меди, кобальта и т.д. Они извлекаются растениями из почвенных растворов и вовлекаются в круговороты важнейших химических процессов.

Минеральные соли неминуемо должны были бы вымываться из поверхностных слоёв почвы, но растения постоянно забирают из неё часть минеральных веществ, которые затем частично попадают в организмы животных. После смерти растений и животных минеральные вещества возвращаются в почву, откуда они снова потребляются растениями. Таким образом, в результате этого малого, или биологического, круговорота веществ растения постоянно поддерживают присутствие минеральных солей в почве, что очень важно для её плодородия. Это свидетельствует об огромной роли растений в круговороте веществ и потоков энергии в природе. Растительность воздействует на климат, почву, животный мир и другие компоненты биосферы, с которыми они тесно взаимосвязаны. Растения оказывают смягчающее влияние на климат, в частности, в атмосферу они поставляют более 90 % воды, испаряемой сушей.

Велико значение растительности в жизни человека. Она создаёт необходимую для жизни людей и разводимых ими животных, служит неиссякаемым источником разнообразных пищевых продуктов, технического и лекарственного сырья, строительных материалов и т.д. Многие виды человек использует в различных технологических процессах.

Отрицательная роль растительности — это появление сорняков на обрабатываемых землях и пастбищах; зарастание водоёмов, ведущее к возникновению летних заморов рыбы в озёрах; случаи вредного воздействия на человека и на народное хозяйство. Однако вредное воздействие растительности на человека несравнимо с её положительной ролью. Оно чаще всего связано с на рациональным использованием растений, незнанием закономерностей развития и взаимоотношений растительных сообществ, а также с непредсказуемостью возможных последствий вмешательства человека.

Из всех растительных ресурсов самое важное значение в жизни природы и человека имеют леса. Они больше всего пострадали от хозяйственной деятельности и раньше всего стали объектами охраны

 

2. Лес — важнейший ресурс планеты

Леса, в том числе посаженные людьми, покрывают около трети поверхности суши. Площадь их немногим более 40 млн. квадратных километров. Это широкий пояс тайги в Северном полушарии, смешанные и лиственные леса умеренного пояса, вечнозелёные субтропические и влажные тропические леса. Большая часть лесов приходится на тропики; тайга и лесотундра составляют 32 %, смешанные и лиственные леса умеренного пояса- 17 %. На планете 30 % хвойных и 70 % лиственных лесов.

Лесной покров оказывает воздействие на все компоненты биосферы, играет огромную средообразующую роль. Леса влияют на газовый баланс и состав атмосферы, водный и тепловой режим земной поверхности, подземный и поверхностный сток, формируют и сохраняют почвенный покров, регулируют численность и разнообразие животного мира. Лесной покров взаимосвязан с климатом: он уменьшает силу ветра, смягчает высокие и низкие температуры, аккумулирует влагу. Обеспечивая круговорот веществ и потоки энергии, леса стабилизируют динамическое равновесие в биосфере. Они образуют весьма продуктивные растительные формации. Доля лесов в глобальной продуктивности фотосинтеза оценивается в 70 млрд. т сухого органического вещества в год, что составляет 65 % годовой биологической продукции суши и 42 % биосферы. Лес широко используется в разных отраслях народного хозяйства. Ни одна отрасль не может развиваться без применения лесных материалов. Лес служит источником различных химических веществ, получаемых при переработке древесины, коры, хвои. Из этого универсального сырья можно изготовить свыше 15 – 20 тыс. изделий и продуктов. Почти половина всей потребляемой в мире древесины пока расходуется на топливо, а треть идёт на производство строительных материалов.

Лес поставляет техническое и лекарственное сырьё, пищевые продукты и т.д.

В последние десятилетия всё большее внимание уделяется санитарно-гигиенической, бальнеологической и рекреационной роли лесов. В некоторых регионах мира не сырьевые функции леса отодвинули на второй план значение лесных территорий как лесозаготовительной базы. В России леса тоже стали широко использоваться как не сырьевой ресурс. Это зелёные зоны городов, природные или национальные парки, курортные зоны. Общеизвестно благотворное влияние сосновых боров на больных туберкулёзом, вызываемое дезинфицирующими свойствами терпенов. Древесные насаждения в городах поглощают из воздуха избыток диоксида углерода и восстанавливают в нём необходимый для жизни кислород. Они служат хорошим фильтром — в парках количество пыли бывает в десятки раз меньше, чем на улицах города. Листья и цветы деревьев выделяют фитонциды, многие из которых обезвреживают городской воздух, убивают вредные микроорганизмы, задерживают развитие возбудителей инфекций, предупреждают распространение инфекционных заболеваний. Зелёные насаждения хорошо поглощают звуки, способствуют борьбе с шумом. Неоценимо психологическое воздействие леса на человека.


3. Антропогенное воздействие на леса

Деревья рубят и сжигают для получения тепла, для расчистки участков под пастбища и пашни. С совершенствованием хозяйства и ремёсел лес стал использоваться не только как топливо, но и как строительный поделочный материал. По мере развития человеческого общества, когда потребность в древесине и других продуктах леса быстро возросла, усилилась и эксплуатация. Особой силы она достигла в эпоху капитализма с его высокоразвитой техникой и частной собственностью на земле. Наиболее сильно пострадали мировые лесные ресурсы с наступлением промышленно-технической революции. За последние 10 тыс. лет на земном шаре сведено 23 всех лесов, причем наиболее населённых регионах. За историческое время колоссальная площадь в 500 млн. га превратилась из лесов в бесплодные пустыни.

Человек потребляет в год не более 1 % биологической продукции биосферы. Однако объемы заготовок древесины местами доведены до предельных возможностей лесопользования. Леса уничтожают так быстро, что площади вырубок значительно превышают территории посадок. К настоящему времени в зоне смешанных и широколиственных лесов сведено до 55 % их первоначальной площади, в зоне средиземноморских субтропиков-80, муссонных лесов-90, а на Великой Китайской и Индо-Гангской равнинах осталось менее 5 % лесов. Быстро сокращаются площади первичных лесов в Западной Африке, Юго-Восточной Азии, Центральной Америке; несколько меньшими темпами – в Центральной Африке и бассейне Амазонки. В зарубежной Азии ежегодно вырубается 15 млн. га, в Южной Америке 10 млн. га. Деградируют влажные тропические и муссонные леса, сокращается их площадь. Если в Таиланде в 1960-е годы они занимали половину всей площади лесов, то сейчас — меньше четверти. Высказываются опасения, что при таких темпах они полностью исчезнут в следующем столетии. Вырубленные участки сельвы не восстанавливаются, на их месте развиваются малопродуктивные кустарниковые формации, а при сильной эрозии происходит опустынивание.

Говоря о судьбе тропических лесов, нужно отметить, что, по мере экспертов, в районах с быстрыми темпами вырубки практически все первичные леса будут неузнаваемо изменены в ближайшие десятилетия. Преобразование же всех лесов тропиков при современном их использовании завершится в начале XXI века. По предварительным расчетам, в первые десятилетия XXI века общая площадь лесов сократится на 50% их нынешнего состояния. Резкое сокращение на планете вызвало тяжёлые последствия: обмеление рек и озёр, разрушительные наводнения, эрозию почв, селевые потоки, изменение климата.

Сокращение водоносности рек и высыхание озёр под влиянием рубки лесов известно с давних пор.

4. Причины сокращения лесных ресурсов

Сокращение запасов древесины обусловлено тремя причинами: природными, антропогенными и хозяйственными.

Природный фактор гибели лесов проявляется в погодных аномалиях, оползнях, затоплении при наводнениях, засухе, лесных пожарах (около 10% лесных пожаров происходит независимо от человека — прим. редакторов сайта), болезнях, повреждениях дикими животными и насекомыми. Однако, удельный вес природного фактора в гибели лесов не велик. В прошлом году, например, из 777,5 тыс. га погибшего леса по этой причине выбыло только 6,5 тыс.га.

При этом следует отметить, что иногда причинами возникновения природного фактора является хозяйственная деятельность. Так происходит, в частности, с наводнениями, которые непосредственно связаны с вырубкой лесов, распашкой земли, добычей полезных ископаемых, а также урбанизацией.

Более существенной причиной сокращения лесных запасов является действие антропогенного фактора. Как видно из приведенной таблицы, на его долю падает более 90% площадей погибших лесов.

И главное здесь — лесные пожары, 90% которых происходит по вине человека. За последние пять лет площадь погибших лесных насаждений по причине пожаров составила почти 2 млн. га. Только в прошлом году зарегистрировано 22 тыс. лесных пожаров (в т.ч. более 1 тыс. крупных), в которых сгорело почти 40 млн. м3 древесины, а ущерб составил около 4 млрд. руб.

Гибнет лес также из-за загрязнения окружающей среды. Только общая площадь радиоактивного загрязнения лесов составляет 3,5 млн. га, из которых 1 млн. га приходится на Чернобыльскую зону, 2 млн. га — на Алтайский край и 0,5 млн. га — на Уральский регион.

Хозяйственные причины сокращения запасов лесных ресурсов обусловлены объемами и методами заготовки древесины, а также последующими этапами ее доведения до конечного потребителя. В этом же ряду следует отметить процессы хозяйственного освоения территорий (строительство, прокладку дорог, нефте- и газопроводов), сопряженные с вырубкой древесины.

5. Рекреационное значение лесов

Лес всегда привлекал к себе охотников, грибников, сборщиков ягод. С развитием массового туризма число посетителей леса выросло во много раз, вред, который человек наносит лесам, стал ещё более ощутимым. Ежегодно для отдыха миллионы людей устремляются в пригородные леса. Туристы проходят по одним и тем же маршрутам, превращая прежде не затронутые места в хорошо выраженные тропы. Рекреационные леса прорезаны сетью дорог, тропок. Нерадивые туристы рубят молодые деревья, повреждают старые, вытаптывают подрост, уничтожают подлесок и уплотняют почву, что нарушает её структуру, снижает пористость, ухудшает условия жизни микроорганизмов и почвенной фауны, задерживает рост и развитие деревьев. Леса засоряют разнообразными отбросами, консервными банками, бутылками, тряпками, бумагой. Лесная растительность плохо возобновляется на местах кострищ и на уплотнённых участках почвы.

Для упорядочения использования рекреационных лесов разработаны предельно допустимые нормы рекреационной нагрузки для различных природных комплексов. Это предотвращает чрезмерную концентрацию отдыхающих в лесных угодьях. Установлены правила поведения людей в лесу, определены размеры штрафов, взимаемых за порчу природных объектов.

Одной из важных форм борьбы за охрану рекреационных лесов служит широкая природоохранная пропаганда. В ней принимают участие туристические, профсоюзные и другие общественные организации. Большая роль в организации и координации этой работы принадлежит сельской, районной и городской администрации. Особое санитарно-гигиеническое и эстетическое значение имеют городские зелёные насаждения. Большую работу по озеленению городов проводят специалисты коммунального хозяйства и трестов озеленения. В этой работе принимают участие общественные организации, школы, профессиональные средние учебные заведения, внешкольные детские учреждения. Они сажают деревья, кустарники, цветы, охраняют их от повреждения и вытаптывания. В последние 50 лет в городах и посёлках страны высажены декоративные деревья и кустарники, созданы аллеи, озеленены бульвары, дворы, разбиты парки, организованы зелёные зоны вокруг городов и т.д.

6 Распределение лесосечного фонда и нормирование рубок

При правильном ведении лесного хозяйства рубки на отдельных участках должны повторно проводиться через 80-100 лет, когда лес достигнет полной спелости. Заготавливается менее 1/4 расчётной лесосеки. Благополучно обстоит дело только в лесах третьей группы. Что касается лесов центральных, южных и западных районов России, то они сильно оскудели в результате избыточной рубки. Рубка лесов, превышающая расчётную лесосеку, к сожалению, продолжается в густонаселённых центральных, западных и южных областях европейской части России. Значительное превышение вырубок над приростом привело к тому, что леса на больших площадях потеряли своё климато- и водорегулирующее значение.

7. Борьба с потерями древесины

Немаловажное значение в сохранении лесов имеет ихбережное использование. К сожалению, потери древесины при заготовке, транспортировке и использовании достигают таких размеров, каких не допускает в отношении своего сырья ни одна отрасль промышленности. Наибольшие потери происходят при заготовке древесины. На местах рубок остаётся много ветвей и хвои, которые могут использоваться для приготовления хвойной муки – основы витаминных и протеиновых концентратов для с/х животных. Кроме хвойной муки из отходов получают эфирные масла.

Немало древесины теряется в результате недорубов при условно – сплошных рубках. При этом лесосечный фонд используется не полностью: на лесосеках сохраняются больные деревья и малоценные лиственные породы, захламляющие лес, способствующие смене растительности и размножению вредителей.

Ежегодно теряется несколько миллионов кубометров древесины на лесосплаве. Затонувшие брёвна накапливаются в руслах рек, мешают судоходству и наносят ущерб рыбному хозяйству. Нерациональный молевый сплав (без объединения в плоты) запрещён.

8. Воспроизводство и повышение продуктивности лесов

В лесном хозяйстве экономический процесс воспроизводства неразрывно связан с естественным процессом лесовозобновления, поэтому для ежегодного непрерывного пользования продуктами и полезными свойствами леса необходимо создание в пределах борота рубки преемственного по возрасту ряда насаждений — от молодняков до спелых. Такие насаждения, однородные по характеру развития и условиям местопроизрастания, объединенные одной системой лесохозяйственных мероприятий и обеспечивающие непрерывное продуцирование материальных лесных ресурсов и ценных свойств, называются непрерывно продуцирующим лесом.

Процесс воспроизводства лесных ресурсов обеспечивается благодаря ежегодно осуществляемой специальной системе научно-обоснованных лесохозяйственных мероприятий, составленных с учетом хозяйственного значения лесов (групп и категорий), природных и экономических условий района их произрастания. Процесс расширенного воспроизводства осуществляется путем создания лесов на непокрытых лесом площадях или посредством замены одних лесонасаждений другими, более высокого качества и продуктивности.

Таким образом, целями воспроизводства лесов является своевременное их выращивание на непокрытых лесом землях, улучшение породного состава существующих насаждений, увеличение их продуктивности и обеспечение рационального использования земель лесного фонда.

Лесоразведение — это создание и выращивание лесных насаждений искусственного происхождения (лесных культур) на землях, ранее не находившихся под лесом. В основном оно осуществляется в южных районах страны с малой лесистостью. Применяется при массивном и полосном облесении земель, подверженных ветровой и водной эрозии почв, на заболоченных и неудобных землях, а также при рекультивации земель, нарушенных разработкой полезных ископаемых и другими неблагоприятными воздействиями со стороны человека.

Целями лесоразведения являются сокращение непродуктивных земель лесного фонда и создание защитных лесонасаждений на землях, не входящих в лесной фонд.

Продуктивность лесов (лесонасаждений) определяется запасом стволовой древесины, сучьев, ветвей, листьев и корней основного древостоя в возрасте спелости, подроста, подлеска, живого напочвенного покрова на единице площади — 1 га. Продуктивность насаждений — важнейший показатель, который используется для сравнительной оценки лесонасаждений и древостоев и определяется в объемных (кубометрах) или весовых (тоннах) единицах.

Наиболее существенной частью продуктивности насаждений является продуктивность древостоев, которая определяется запасом растущей части древостоя в определенном возрасте и суммарным запасом отпавших деревьев к данному возрасту и зависит от свойств древесной породы, условий произрастания, географического района произрастания (климатических условий), полноты, и густоты древостоя.

Повышение продуктивности лесов достигается целой системой лесохозяйственных мероприятий: применением систем научно обоснованных рубок и воспроизводства лесов, улучшением их породного состава, использованием селекционно-улучшенного посевного и посадочного материала, проведением гидролесомелиоративных работ, ухода за лесом, применением удобрений и других мероприятий.

Мероприятия по повышению продуктивности лесов проводятся в соответствии с лесоустроительными или другими (мелиоративными, селекционно-семеноводческими и прочими специальными) проектами. Обязанность по их осуществлению возложена на лесопользователей и лесхозы федерального органа управления лесным хозяйством.

9. Борьба с лесными пожарами

Лесные пожары наносят огромный ущерб лесным ресурсам, полностью или частично уничтожая лесной биоценоз. Повреждённый пожаром лес теряет свои охранные, защитные и другие полезные свойства. В результате происходит массовое размножение вредных насекомых, лес поражается грибковыми заболеваниями. На лесных гарях, как и после рубки, развивается иной тип растительности, что приводит к смене фауны. В повреждённом лесу угнетается охотничье – промысловая фауна и побочная продукция леса.

Главная причина лесных пожаров – небрежное обращение человека с огнём. Вызывают пожары с/х палы, пламя из выхлопных труб тракторов и автомашин и огневая очистка лесосек. По данным мировой статистики, 97 % лесных пожаров происходит по вине людей.

Борьбе с пожарами в России придаётся важное государственное значение. Разработана система мер, которая подразделяется на три группы: предупредительную, дозорно-сторожевую службу и борьбу с огнём. К предупредительным мерам относятся противопожарная техническая пропаганда среди населения, чистка лесосек, предупреждение и ликвидация захламленности леса, противопожарное устройство лесов. Создаются противопожарные просеки и дороги пожарного значения, пропахиваются полосы и рвы.

Дозорно-сторожевая служба необходима для своевременного обнаружения очагов пожара. Она занимается регулярными обходами леса, наблюдениями с противопожарных вышек, самолётов и вертолётов, что особенно важно в слабозаселенных районах.

Непосредственная борьба с огнём проводится различными методами. Применение современной техники значительно повысила её эффективность. Для ликвидации пожаров используют пожарные самолёты, парашютистов-пожарных, и бригады, организованные из местного населения. В ряде лесных районов созданы пожарные станции со специальными машинами и техническим оснащением.

10. Защита лесов от вредителей и болезней

Область знаний и сфера деятельности органов управления лесным хозяйством и лесопользователей, включающая комплекс правил, методов и технологий, используемых для повышения устойчивости, продуктивности и других целевых функций леса и защиты объектов лесного хозяйства (питомников, лесных культур, плантаций и др.) и лесной продукции от вредителей, болезней и других неблагоприятных природных и антропогенных факторов.

Источник: megalektsii.ru

Знищення живих організмів – серйозна екологічна проблема. І щоб ви могли собі хоч приблизно уявляти, наскільки все катастрофічно, я приведу вам факт. Зникнення живих організмів проходить приблизно в тисячу разів швидше, ніж повинно відбуватися в природних умовах. Можете собі уявити?

А ось ще один факт. Кожну хвилину на нашій планеті зникає кілька видів живих організмів. Видів! Я, чесно кажучи, насилу можу уявити таке.

Причини зникнення тварин

– Забруднення навколишнього середовища. В основному, мається на увазі забруднення повітря і забруднення води, оскільки саме це має найбільший вплив на стан екосистем.

– Діяльність людей. Наприклад, будівництво, або видобуток корисних копалин. Також можна згадати про розпалювання багать і засмічення територій.

– Полювання та рибальство. У всі часи люди отримували задоволення від вбивства тварин. Але якщо раніше метою була ще й видобуток прожитку, то зараз люди роблять це лише заради забави.

– Природні чинники. Зрозуміло, про них теж забувати не варто.

Найбільш очевидні наслідки

– Втрата можливості біосфери до самовідновлення. Фактично, це означає загибель більшої частини тварин і рослин.

– Критичне порушення харчових ланцюжків, що також може привести до масової загибелі живих організмів.

– Зміна клімату. Справа в тому, що екосистема сильно впливає на клімат, підтримує його. Знищення екосистеми призведе до порушення стабільності клімату.

Висновок

Знищення будь-якого з видів живих організмів може привести до порушення балансу всієї системи. Це трапиться з тієї простої причини, що в природі все взаємопов’язано, і зникнення одного з ланок ланцюга здатне привести до руйнування всього ланцюга. Але, на щастя, природа не настільки безпорадна. Живі організми вміють адаптуватися і еволюціонувати. Саме це їх зараз і рятує від знищення.

Источник: moyaosvita.com.ua

1. Астероиды

Причини вимирання тварин» data-layzr=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/Asteroid.jpg» alt=»Астероид» width=»500″ height=»350″ data-layzr-srcset=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/Asteroid.jpg 500w, https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/Asteroid-300×210.jpg 300w» sizes=»(max-width: 500px) 100vw, 500px» />

Это первое, что у большинства людей ассоциируется со словом «исчезновения животных», и не без оснований, так как все мы знаем о последствиях падения астероида на полуострове Юкатан в Мексике, приведшего к вымиранию динозавров 65 миллионов лет назад. Вполне вероятно, что многие из массовых вымираний Земли, вызваны под воздействие похожих событий, а астрономы постоянно находятся в поисках комет или метеоритов, которые способны уничтожить человеческую цивилизацию.

2. Изменение климата

Причини вимирання тварин» data-layzr=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/Izmenenie-klimata.jpg» alt=»Изменение климата» width=»500″ height=»350″ />

Даже при отсутствии воздействия крупного астероида или кометы, которые потенциально могут привести к значительному понижению температуры, изменение климата представляет постоянную опасность для большинства животных. Нам нужно смотреть не дальше, чем в коенц прошлого ледникового периода, около 11 000 лет назад, когда различные мегафауны были не в состоянии адаптироваться к быстро повышающейся температуре (они также страдали от недостатка пищи и охоты со стороны людей).

Все мы знаем о долгосрочных угрозах глобального потепления — подарке современной цивилизации!

3. Болезни

Причини вимирання тварин» data-layzr=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/mertvaya-lyagushka.jpg» alt=»мертвая лягушка» width=»500″ height=»350″ data-layzr-srcset=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/mertvaya-lyagushka.jpg 500w, https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/mertvaya-lyagushka-300×210.jpg 300w» sizes=»(max-width: 500px) 100vw, 500px» />

Хотя это необычно для болезни в одиночку уничтожить целый вид, но из-за нехватки кормовой базы, потери среды обитания и отсутствия генетического разнообразия — введение особенно смертельного вируса или бактерии в неподходящий момент способно нанести непоправимый ущерб. Доказательство этой теории можно найти среди амфибий, которые становятся жертвами грибковой инфекции, поражающей кожу лягушек, жаб, тритонов и саламандр, тем самым убивая их в течение нескольких недель. Также показательным примером, служит пандемия чумы, которая унесла жизни более трети население Европы в средние века.

4. Потеря среды обитания

Причини вимирання тварин» data-layzr=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/Poterya-sredy-obitaniya.jpg» alt=»Потеря среды обитания» width=»500″ height=»350″ data-layzr-srcset=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/Poterya-sredy-obitaniya.jpg 500w, https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/Poterya-sredy-obitaniya-300×210.jpg 300w» sizes=»(max-width: 500px) 100vw, 500px» />

Большинство видов животных нуждаются в определенной территории, на которой они могут добывать пищу, размножатся и растить потомство, а также (при необходимости) расширить свою популяцию. Одна птица может довольствоваться ветвью высокого дерева, в то время как крупные хищные млекопитающие (например, бенгальские тигры) измеряют свои владения в квадратных километрах. Поскольку человеческая цивилизация неумолимо расширяется на дикую природу, естественные среды обитания уменьшаются, тем самым ограничивая и сокращая популяции животных, что делает их более восприимчивыми к воздействию других факторов исчезновения, перечисленных в этой статье.

5. Отсутствие генетического разнообразия

Причини вимирання тварин» data-layzr=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/para-gepardov.jpg» alt=»пара гепардов» width=»500″ height=»350″ data-layzr-srcset=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/para-gepardov.jpg 500w, https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/para-gepardov-300×210.jpg 300w» sizes=»(max-width: 500px) 100vw, 500px» />

После того, как сокращается численность вида, остается небольшой выбор свободных партнеров, и соответствующее отсутствие генетического разнообразия. Это значит, что гораздо лучше выйти замуж за совершенно незнакомого человека, чем за двоюродного брата, так как вы рискуете получить генетически не здоровое и восприимчивое к заболеваниям потомство. Хорошим примером, является африканский гепард, страдающий из-за резкого сокращения численности от низкого генетического разнообразия, тем самым сокращая устойчивость вида к выживанию.

6. Адаптация к изменяющейся среде

Причини вимирання тварин» data-layzr=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/verblyud.jpg» alt=»верблюд» width=»500″ height=»350″ data-layzr-srcset=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/verblyud.jpg 500w, https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/verblyud-300×210.jpg 300w» sizes=»(max-width: 500px) 100vw, 500px» />

Вот где мы рискуем поддаться опасной тавтологию: по определению, «более адаптированные» популяции всегда берут верх над теми, которые отстают, но зачастую точно не известно кто лучше приспособлен. К примеру, никто бы не подумал, что доисторические млекопитающие были лучше адаптированы, чем динозавры, пока Земля не столкнулась с астероидом. Как правило, определение более приспособленных видов занимает тысячи, а иногда миллионы лет, но дело в том, что подавляющее большинство животных вымирают за такой период времени.

7. Инвазивные виды

Причини вимирання тварин» data-layzr=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/invazivnyj-vid-kudzu.jpg» alt=»инвазивный вид кудзу» width=»500″ height=»350″ data-layzr-srcset=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/invazivnyj-vid-kudzu.jpg 500w, https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/invazivnyj-vid-kudzu-300×210.jpg 300w» sizes=»(max-width: 500px) 100vw, 500px» />

В то время как большинство видов борются за выживание на протяжении эонов (промежуток времени геологической истории), иногда естественный отбор проходит происходит более кровавей и носит односторонний характер. Если растение или животное из одной экосистемы случайно переместили в другую, они могут распространится с дикой скоростью, что приводит к уничтожению коренных популяций. Вот почему американские ботаники морщатся при упоминании о кудзу — сорняк, который был завезен из Японии в конце 19-го века и в настоящее время распространяется со скоростью 150 000 гектаров в год, вытесняя местную растительность.

8. Нехватка пищи

Причини вимирання тварин» data-layzr=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/hudaya-korova.jpg» alt=»худая корова» width=»500″ height=»350″ data-layzr-srcset=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/hudaya-korova.jpg 500w, https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/hudaya-korova-300×210.jpg 300w» sizes=»(max-width: 500px) 100vw, 500px» />

Массовое голодание является быстрой, односторонней и безошибочной дорогой к вымиранию, тем более, что ослабленные голодом популяции, более уязвимы перед болезням и хищниками. Например, представьте, что ученые нашли способ навсегда ликвидировать малярию, истребив всех комаров с лица Земли. На первый взгляд, это может показаться хорошей новостью для людей, но вспомните эффект домино. Все существа, которые питаются комарами (например, летучие мыши и лягушки) вымрут, а вслед за ними животные, питающие летучими мышами и лягушками, и так далее вниз по пищевой цепи. Согласитесь, не самый благополучный сценарий.

9. Загрязнение

Причини вимирання тварин» data-layzr=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/razliv-nefti-v-okean.jpg» alt=»разлив нефти в океан» width=»500″ height=»350″ data-layzr-srcset=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/razliv-nefti-v-okean.jpg 500w, https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/razliv-nefti-v-okean-300×210.jpg 300w» sizes=»(max-width: 500px) 100vw, 500px» />

Морские животные, такие как рыбы, тюлени, кораллы и ракообразные чрезвычайно чувствительны к следам токсичных химических веществ в озерах, реках, морях и океанах. Резкое изменение уровня кислорода, вызванное промышленным загрязнением, может привести к исчезновению многих популяций водных животных. Хотя фактов подтверждающих исчезновения целых видов от экологических бедствий (таких как разлив нефти) нет, постоянное воздействие загрязнения способно делать растения и животных более восприимчивыми к другим угрозам из этого списка.

10. Человек

Причини вимирання тварин» data-layzr=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/ohota-drevnih-lyudej.jpg» alt=»охота древних людей» width=»500″ height=»350″ data-layzr-srcset=»https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/ohota-drevnih-lyudej.jpg 500w, https://natworld.info/wp-content/uploads/2016/08/ohota-drevnih-lyudej-300×210.jpg 300w» sizes=»(max-width: 500px) 100vw, 500px» />

Люди колонизировали Землю лишь в последние 50000 лет, так что несправедливо обвинять Гомо Сапенс в исчезновении большинства видов животных. Тем не менее, нет никаких сомнений, что мы стали причиной экологического опустошения за короткий период времени, истребив целые виды животных.

Достаточно ли мы мудры сейчас, чтобы прекратить наше безрассудное поведение? Время покажет!

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Источник: natworld.info