molyuski2До типу молюсків належать безхребетні целомічні тварини, що мають білатеральну симетрію. Цей тип включає два підтипи (боконервові і раковини), що діляться на сім класів: брюхоноги, головоногі, лопатоногі, двостулкові, панцирні, соленогастри, ямкохвості. 98% видів молюсків входять у два найбільш великих класу — Черевоногі і Двостулкові. Тип молюсків об’єднують понад 130 тисяч видів тварин, які поширені по всій нашій планеті. В ході еволюції молюски з’явилися у приблизно 500 млн. років тому. Кілька класів молюсків відомі з нижнього кембрійського періоду. Багато вчених сходяться на думці, що ці організми походять від первинних целомічних тварин. Це їхній загальний предок як кільчасті черви, з якими у молюсків є спільні риси будови. Навколишнє середовище молюсків — моря, прісні водойми.
які з них живуть на суші у вологому середовищі. Представниками морських молюсків є, наприклад, восьминоги, кальмари, устриці, мідії, прісноводні — прудовікі, беззубки, жівородкі, наземних — слимаки, равлики. Більшість молюсків свободо життєві, що ведуть малорухомий або прикріплений спосіб життя. Швидко пересуватися реактивним методом здатні тільки головоногі молюски. Серед представників цього типу відомі і паразитичні форми. Характерною ознакою більшості молюсків є наявність вапняної раковини. Раковини молюсків вивчає наука — конхологія. Різні види молюсків мають різні розміри тіла. Так, найбільші безхребетні — кальмари, що досягає в довжину 20 метрів, належать до головоногих молюсків, а мінімальні розміри представників цього типу — кілька міліметрів. Тривалість життя молюсків — від декількох місяців до десятків років.

Всім молюскам можна дати таку характеристику: вони вторічнополостні і мають характерну особливість будови —molyuski двосторонню симетрію тіла. Однак в окремих групах симетрія тіла може вдруге порушуватися через нерівномірне зростання або усунення органів. Приміром, так відбувається у черевоногих молюсків у результаті наявності турбоспіральної раковини. Тіло молюска можна умовно розділити на несегментірованнє тулуб, голову і ногу. Зі спинної сторони у багатьох з них є раковина, у деяких — відсутня або слабо розвинена.
голові розташовані щупальця, рот, очі. У представників класу двостулкових молюсків голова вдруге редукована. Органом руху молюска служить нога — мускулисте непарне утворення черевного відділу тулуба. У мешканців водойм нога може трансформуватися в орган плавання, у деяких видів — втрачена зовсім. Тулуб являє собою внутрішньоностний мішок з внутрішніми органами, зовні покритий мантією — складкою шкіри. Мантія бере участь у створенні раковини. У мантійної порожнини, утвореної безпосередньо мантією і тулубом, знаходяться органи дихання, органи чуття, також в цю порожнину відкриваються протоки статевої і видільної системи і анус. Харчування наземних молюсків — рослинною їжею, морських — планктоном, бактеріями, дрібними рослинами. Багато молюсків є виключно рослиноїдні. Малорухомі організми з класу двостулкових є фильтраторами за механізмом отримання їжі за допомогою фільтрації води через зябра з подальшим переміщенням осідають частинок в ротову порожнину. Травна система молюсків представлена наскрізним кишечником, що складається з трьох частин: передньої, середньої (шлунок) і задньої, що закінчується анальним отвором. У молюсків є парна травна залоза — «печінка». Дихання молюсків здійснюється через ктенідіямі (прообраз зябер), а у наземних форм мантійна порожнина перетворюється на легке. Кровоносна система молюсків незамкнута, серце складається з одного шлуночка і має від одного до чотирьох передсердь у різних видів. Нервова система представлена навкологлотковим нервовим кільцем і кількома парним нервовими вузлами — гангліями. Видільна система складається з двох нирок. Деякі види молюсків роздільностатеві, але зустрічаються і гермафродити. З заплідненого яйця виходить личинка або сформувався молюск у нижчих форм, рідкісні вищі форми живородні.


Значення молюсків у природі та житті людини дуже велике. У природному середовищі існування морської молюски часто домінують у придонних біоценозах. Вони є важливою ланкою харчових ланцюжків, а також кормом цінних видів промислових риб. Багато морські молюски їстівні, і вилов їх виробляється у великих обсягах з метою вживання в їжу. Це кальмари, устриці, мідії, гребінці, т.і. Деякі види морських перлин розводять у промислових масштабах в південних морях. З давніх часів раковини молюсків цінувалися як прикраси, використовувалися в декоративно-прикладному мистецтві. Але у молюсків є і негативні властивості. Деякі наземні форми шкодять сільсько-господарським культурам, а морські представники цього типу ушкоджують суду, гідротехнічні споруди, обростаючи їх. Прудовік звичайний з класу черевоногих молюсків є проміжним господарем такого небезпечного паразита людини, як печінковий сисун. Помилково багато хто вважає, що таке захворювання, як контагіозний молюск, також викликають представники цього типу. Насправді це вірусне шкірне захворювання, що часто зустрічається у дітей, які потребують тривалого лікування під наглядом лікаря.


 

Источник: ogivotnich.ru

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Король Лір. А навіщо слимакові його хатка?

Блазень. Щоб ховати голову; вже ж не на те, щоб віддати хатку дочкам та й зостатися з ріжками напризволяще.

В. Шекспір. Король Лір.

&20. МОЛЮСКИ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

Основне поняття: МОЛЮСКИ

Пригадайте! Що таке двобічна симетрія, вторинна порожнина тіла? Поміркуйте

Найбільший молюск у світі – арктичний велетенський кальмар довжиною до 20 м (1). Найбільшим наземним молюском є ахатіна (розмір ноги 39 см, вата 0,9 кг) (2). Найбільший у світі двостулковий молюск – тридактна гігантська (вага близько 300 кг, а діаметр раковини до 2 м) (3). Найбільшу кількість зубів (до 25 тисяч) мають равлики (4). Які ж ознаки будуть об’єднувати цих різних тварин в одну групу Молюски?

МОЛЮСКИ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

Іл. 76. Рекорди світу молюсків

ЗМІСТ

Де поширені молюски?

Молюски (або м’якуни), як і комахи, є найбільш еволюційно довершеними тваринами серед безхребетних. Ця група об’єднує близько 130 000 видів (в Україні – понад 600). За кількістю видів молюски поступаються лише комахам. Мешкають сучасні види молюсків переважно в морях (мідії, устриці, кальмари, восьминоги), прісних водоймах (беззубки, ставковики), рідше – у наземному середовищі (слимаки, слизуни). І лише незначна частина видів з групи передньозябрових молюсків ведуть паразитичний спосіб життя. Найбільша різноманітністьмолюсків спостерігається в тропічних морях.

Розміри тіла дорослих молюсків різних видів значно різняться – від 0,5 мм (двостулковий молюск конділонукула) до 20 м (арктичний велетенський кальмар). Більшість з м’якунів – малорухливі тварини, деякі ведуть прикріплений спосіб життя (мідії, устриці), і тільки головоногі молюски здатні швидко пересуватися реактивним способом.

Серед молюсків є хижаки (кальмари, восьминоги), рослиноїдні (равлик виноградний), всеїдні (ставковики), фільтратори (беззубка, перлівниця), сапротрофи (корабельний черв’як), а також паразити тварин (ентоконхи, які паразитують у тілі голотурій).

Близько 80% усіх видів молюсків належать до черевоногих, ще 19% – до двостулкових і лише 1% сучасних видів – до інших груп, серед яких виділяємо головоногих.

Отже, переважна більшість молюсків є водяними тваринами, які ведуть вільноживучий малорухливий спосіб життя.


Які ознаки будови є визначальними для молюсків?

Тіло молюсків м’яке й несегментоване. Як правило, воно складається з трьох відділів: голови, тулуба та ноги. На голові розташовуються очі, щупальці, рот, а в тулубі містяться внутрішні органи. Нога являє собою виріст черевної стінки тулуба й служить для пересування, полювання, прикріплення, закопування в грунт. Більшість молюсків має гладкі м’язи, а в головоногих – поперечно-посмуговані, які скорочуються дуже швидко. Нога в головоногих молюсків перетворюється на щупальця й лійку – особливий орган, який слугує для реактивного руху. У частини молюсків голова в процесі еволюції втрачається. М’якуни здебільшого двобічносиметричні тварини, але в частини з них розвинулася несиметричність внаслідок своєрідного зміщення органів тіла.

Більшість молюсків має черепашку, яка добре захищає тіло, але заважає руху. Тому молюски, котрі ведуть рухливий спосіб життя, у процесі еволюції її втрачають.

Черепашка – скелетний утвір, що захищає тіло молюска та слугує місцем прикріплення м’язів.

Черепашка може бути суцільною, двостулковою або складатися з кількох пластинок. Утворена черепашка неорганічними (вапняк) й органічними (конхіолін) речовинами. Складається цей захисний утвір з 3 шарів: зовнішнього рогового, середнього порцелянового і внутрішнього перламутрового. У деяких груп черепашка повністю (наприклад, слизняки) або частково (наприклад, восьминоги) редукована.

Тіло вкрите складкою покривів, що називається мантією. Залозисті клітини мантії й утворюють черепашку, яка є зовнішнім скелетом молюсків.


Мантія – складка покривів, що вкриває все тіло або його частину її утворює мантійну порожнину.

Мантійна порожнина – це проміжок між мантією та тулубом, що сполучений з навколишнім середовищем. У ній розташовані органи дихання й у цю порожнину відкриваються анальний отвір, протоки видільної та статевої систем.

Крім черепашки, характерною ознакою молюсків є незвичний орган – тертка (радула). Це пластинка на язику, яка має сотні малесеньких зубчиків, завдяки чому молюски можуть зішкрібати органічні частинки їжі та подрібнювати їх.

Молюски – це тварини із залишковою вторинною порожниною, представленою у більшості форм навколосерцевою сумкою й порожниною навколо статевих залоз. Більшість проміжків між органами заповнені пухкою сполучною тканиною – паренхімою.

МОЛЮСКИ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

Iл. 77. Тертка молюсків

Отже, МОЛЮСКИ – це несегментовані вториннопорожнинні двобічносиметричні тварини, тіло яких складається з голови, тулуба та ноги й захищене мушлею.

Які біологічні особливості молюсків?

Травлення здійснюється травною системою, у якій з’являються нові утвори. У глотці, як правило, є м’язистий язик, укритий хітиновими зубчиками. У більшості молюсків у ротову порожнину відкриваються протоки слинних залоз, а в шлунок – протоки травної залози – печінки. У ротову порожнину, окрім слинних залоз, відкриваються протоки отруйних залоз або тих, що виділяють кислоти для розчинення черепашок інших молюсків.


Транспорт речовин здійснюється незамкненою кровоносною системою. Серце, як м’язовий орган кровообігу, буває в молюсків дво-, три-, чотирикамерним і складається із шлуночка й одного чи декількох передсердь. У крові багатьох молюсків наявний дихальний пігмент гемоціанін, який визначає її синій колір.

Органи дихання містяться в мантійній порожнині й представлені зябрами і легенями. Зябра мають мешканці водойм, легені – наземні молюски або ж молюски, предки яких жили на суходолі.

Виділення здійснюється однією (наприклад, у равлика виноградного) або двома (наприклад, у беззубки) нирками. Непотрібні для організму продукти обміну потрапляють з крові молюсків у нирки, а потім у мантійну порожнину й видаляються назовні.

Регуляція процесів відбувається з участю нервової системи розкидано-вузлового типу, яка має парні нервові вузли в кожному з віддалів тіла. Поведінка більшості молюсків інстинктивна. Умовні рефлекси та окремі прояви елементарної розумової діяльності спостерігаються у восьминогів.

Подразливість забезпечується в різних молюсків різними за будовою та ступенем розвитку органами чуття. Більшість має очі, органи дотику (щупальця), хімічного чуття та рівноваги. Розмноження здійснюється роздільностатевою чи гермафродитною системами. Запліднення зовнішнє або внутрішнє. Розвиток прямий або непрямий (з перетворенням).


Отже, прогресивна риса організації молюсків – це появо спеціалізованих органів, якими є слинні залози, язик, легені та нирки.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія + Історія

Фінікійські фарбувальні виготовляли колись чудовий одяг різних кольорів. Фарбу отримували з молюсків: мурекса пурпурового-червонута мурекса обрубаного – фіолетову. Особливістю цих молюсків є наявність у мантії особливої залози, яка виробляє пурпур. Цей натуральний барвник був дуже дорогим, але й дуже стійким. Для отримання одного грама чистої фарби потрібно було майже 10 000 молюсків. У черевоногого молюска морського зайця в мантії також є залози, що виділяють отруйну речовину. У головоногих молюсків є чорнильні залози, або мітки. Вміст чорнильних мітків каракатиць та кальмарів використовували як основу китайської туші. А яке ж значення мають секрети таких залоз для самих молюсків?

МОЛЮСКИ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

Іл. 78. 1 – мурекс; 2 – морський заєць

Навчаємося пізнавати

Лабораторне дослідження

БУДОВА МУШЛІ МОЛЮСКІВ

Мета: розвивати уміння ознайомитися із зовнішньою будовою молюсків та їхніх черепашок.

Обладнання й матеріали: черепашки молюсків, лупи, лінійки.


Хід роботи

1. Розгляньте черепашку беззубки. Знайдіть такі елементи будови: передній кінець (заокруглений), задній кінець (загострений), верхівку, спинний край, черевний край, зв’язка. Чим вкриті зовнішня та внутрішня поверхня стулок черепашки?

2. Знайдіть на внутрішній поверхні черепашки два заглиблення для приєднання м’язів-замикачів. Яке їх значення?

3. За допомогою препарувальної голки легенько зішкрябайте верхній шар черепашки. Який шар Ви побачите?

4. Розгляньте черепашку равлика виноградного. Знайдіть такі елементи будови, як: верхівка, вустя, завитки. За допомогою малюнка визначте, у який бік (вправо чи вліво) закручена черепашка.

5. Визначте розміри й форму черепашки равлика. Чим вкриті зовнішня та внутрішня поверхня стулок черепашки? Який шар буде розташований між ними?

6. Зробіть висновок. Як особливості будови черепашки молюсків пов’язані із способом життя?

МОЛЮСКИ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

Іл. 79. 1 – черепашки беззубки; 2 – черепашки равлика виноградного

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Де мешкають молюски? 2. Який спосіб життя в більшості молюсків? 3. Що таке черепашка у молюсків? 4. Що таке мантія? 5. Назвіть органи, які з’являються в молюсків. 6. Які органи дихання молюсків?

7-9

7. Де поширені моллюски? 8. Які ознаки будови є визначальними для молюсків? 9. Які біологічні особливості молюсків?

10-12

10. Як особливості будови черепашки молюсків пов’язані із способом життя?

Источник: predmety.in.ua

Как передается контагиозный моллюск

 • Тесный физический контакт с большим скоплением людей.

Такая патология часто поражает детей. Причина в том, что в детских учреждениях часто происходят скопления людей. Постоянные физические контакты с носителями болезни практически гарантируют заражение.

 • Бытовой и воздушно-капельный пути.

Как и в случае со многими другими заболеваниями кожи, заразиться моллюском можно, просто регулярно пользуясь вещами носителя. Так, если вы живете в одном помещении с больным человеком, постарайтесь максимально отстраниться от него на период болезни.

 • Физический контакт во время полового акта.

Вирус широко распространяется в области паха и бедер. Поэтому, при постоянном трении кожи двух половых партнеров, носитель передает вирус здоровому человеку. Чтобы избежать неожиданного заболевания, оградите себя от беспорядочных половых связей.

Как диагностируют вирус моллюск

Чтобы определить наличие вируса в человеческом организме сначала берутся общие анализы и проводятся соответствующие лабораторные исследования. Если такой метод не дает результата, начинается исследования содержимого самого моллюска. В ходе такого диагностирования вирус обязательно сравнивается с паразитом ветряной оспы, базалиомы, сирингомы и других заболеваний, имеющих схожие симптомы.

К слову, по внешним признакам на первых этапах развития моллюск сильно напоминает обычную бородавку. Именно поэтому рекомендуется сразу же обращаться в больницу для точного диагностирования, если вы замечаете новые образования на теле. Сам моллюск развивается довольно долго. За несколько месяцев он, как правило, увеличивается в диаметре только на несколько миллиметров.

Стоит также заметить, что высыпания не всегда находятся в одной области тела. Часто моллюски появляются по всему телу единичными воспалениями. Причем разброс времени может быть очень большой. К примеру, следующий моллюск возникает только через 2-3 недели после предыдущего.

Моллюски на коже

Основные симптомы контагиозного моллюска

Сыпь состоит из маленьких шарообразных пузырьков, которые не вызывают уплотнения кожи и не особо заметны на ранних этапах развития. Локализация воспалений варьируется, в зависимости от возраста больного. Так, у детей моллюски могут активно проявлятся по всему телу, включая конечности, шею и живот. У взрослых же болезнь активнее развивается в паху и на внутренней части бедер.

Выявить контагиозный моллюск можно, благодаря таким симптомам:

 • На первых этапах развития прыщи имеют характерную жесткую структуру. Но чем дольше они находятся на коже, тем мягче становятся. Так, спустя несколько недель папула напоминает обычную мозоль по ощущениям.
 • По внешним характеристикам воспаление сильно отличается от обычного прыща. Внутри него четко виден стержень белого цвета.
 • Моллюск вызывает ощутимый зуд уже во время инкубационного периода. В течение первой недели после проникновения вируса в организм, зараженная область начинает чесаться.
 • Папулы имеют четкую круглую форму. С течением времени они сильно увеличиваются в размерах и стремительно распространяются по зараженному участку кожи.

Подкожный моллюск начинает активно распространяться по всему телу на поздних этапах развития. Если вы не начинаете лечение вовремя, уже через месяц может начаться период самозаражения. Вы самостоятельно разносите вирус по всем участкам кожи руками. Поэтому рекомендуется сразу же обращаться к врачу при первом подозрении на заболевание.

Редкая форма контагиозного моллюска

Бывают случаи, когда характерные для патологии папулы имеют совершенно другие внешние показатели. В этом случае узелки имеют вогнутую форму и растут буквально до двух-трех миллиметров в диаметре. Это говорит об особой форме контагиозного моллюска, которая чаще всего является осложнением других заболеваний.

Подобная форма в основном прослеживается у детей, страдающих лейкемией, стрептодермией и другими болезнями кожи. У взрослых такой вид моллюска может свидетельствовать о развитии ВИЧ в организме. Сама по себе патология тесно связана со СПИДом. Поэтому рекомендуется сразу же сдавать все необходимые анализы после диагностирования моллюска в организме.

Перечисленные симптомы помогут вам сделать самостоятельные выводы, прежде чем обращаться к врачу.

моллюски на веках

Как предохраниться от контагиозного моллюска. Основные методы профилактики

Патология довольно серьезная и может привести к плачевным последствиям. Поэтому необходимо серьезно отнестись к профилактике. В частности:

 • Откажитесь от беспорядочных половых актов. Вирус может передаваться от человека к человеку даже во время инкубационного периода. Поэтому внезапный секс с малознакомым человеком может привести вас к серьезным проблемам. При этом любые методы предохранения не помогут, ведь передается вирус не при половом контакте, а при физическом, в области паха и бедер.

Также рекомендуется как можно реже менять половых партнеров.

 • Особый уход за кожей на курорте у моря и при посещении бассейнов, аквапарков. После посещения таких мест следует внимательно следить за телом и сразу же обращаться к специалистам при появлении первых симптомов моллюска. В общественных местах обязательно пользуйтесь только своими полотенцами, халатами и другими личными предметами.
 • Уделите внимание личной гигиене. Речь идет не только о гигиене тела, но и личных вещей. Ежедневно меняйте постельное и нижнее белье. Обязательно мойте руки, когда приходите домой. Кстати, руки следует мыть не только после посещения туалета, но и перед процедурой.
 • Регулярный осмотр ребенка у педиатра.Моллюски у детей, как показывает практика, появляются чаще, чем у взрослых. Связано это с тем, что вирус очень активно распространяется в детских учреждениях. К тому же, иммунитет ребенка намного слабее, чем у взрослого человека. Возьмите за правило водить ребенка на осмотр к врачу хотя бы раз в месяц. Это позволит вовремя начать лечение, если вирус проникнет в организм.

Любое заболевание кожи сильно влияет на иммунную систему и ослабляет ее. Таким образом, даже полное удаление моллюсков с кожи не гарантирует вам выздоровление. Рецидив вполне возможен, если вы не укрепляете иммунную систему.

Поэтому на период лечения и после него врач прописывает вам специальные препараты, помогающие укрепить организм и полностью избавиться от патологии. В это время ваш организм очень уязвим, поэтому рекомендуется придерживаться специальной диеты.

Как питаться в период лечения от подкожного моллюска

 1. Полностью откажитесь от алкоголя и никотина.

От вредных привычек нужно оградиться хотя бы на период лечения. Дело в том, что такие вещества сильно «бьют» по иммунной системе и ослабляют организм. Если вы слышали, что бокал вина вечером может быть полезным организму, временно откиньте эту мысль. В период болезни алкоголь не может быть полезным ни в каких количествах.

 1. Больше свежих овощей и фруктов.

Сейчас вам крайне необходимы витамины и другие биологически активные вещества. Именно во фруктах и овощах содержится их наибольшее количество. Возьмите за привычку ежедневно есть свежие яблоки, бананы, апельсины, огурцы, помидоры и так далее. Все это положительно сказывается на вашем иммунитете.

 1. Употребляйте кисломолочные продукты.

Кожные моллюски и подобные виды заболеваний активнее развиваются из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Любые виды кисломолочных продуктов помогают вашему организму избавиться от шлаков и токсинов. Как следствие, пищеварительная система работает намного лучше, а полезные вещества усваиваются организмом гораздо быстрее.

 1. Никаких сладостей!

Сахар препятствует освоению витаминов. Заменяйте любимые пирожные и шоколадки свежими фруктами, а сладкий чай или кофе – свежевыжатыми соками. Чтобы как-то разнообразить рацион, можете экспериментировать с такими продуктами. Например, хороший фруктовый салат ничем не уступает по вкусу тортам или пирогам.

 1. Больше белков.

Многие диетологи советуют отказаться от мяса при кожных заболеваниях. Но такие рекомендации, по сути, не имеют смысла, так как именно в мясе и рыбе содержится большое количество белка, который необходим вам в этот период. Отказаться следует, разве что, от тяжелой жареной еды. Это действительно замедляет работу желудочно-кишечного тракта и мешает пищеварению.

Но существует огромное количество альтернативных способов готовки. Например, вареное, печеное или приготовленное на пару мясо ничем не уступает по вкусу жареному. И в то же время оказывает куда более полезное воздействие на весь организм. Употребляйте такие блюда хотя бы три раза в неделю. Белок также поможет вам быстрее восстановить работу иммунной системы.

 1. Больше обычной чистой воды.

Мало кто знает, но самая простая вода приносит организму куда больше пользы, чем тот же сок. Постарайтесь увеличить количество употребляемой вами воды в период болезни. Как и кисломолочные продукты, обычная вода поможет вам вывести токсины и очистить желудок. Пищеварительная система приходит в порядок, что сказывает и на вашем общем состоянии.

Практика показывает, что люди, которые пьют, как минимум, два литра воды в течение дня, чувствуют себя намного лучше. У них гораздо больше энергии, что сказывается, как на продуктивности и работоспособности, так и на общем настроении. Специалисты рекомендуют каждый день начинать со стакана чистой питьевой воды без всяких добавок.

Как вылечить контагиозный моллюск

Сегодня существует огромное количество медикаментозных препаратов, ускоряющих выведение инфекции из организма. Но учитывая влияние подобных средств на общее состояние человека, современные медики придерживаются мнения, что лучше подождать, пока организм самостоятельно поборет патологию.

В большинстве случаев на это уходит не больше шести месяцев. Нужно только правильно ухаживать за собой в период болезни и четко придерживаться всех советов врача.

Но моллюски доставляют серьезные эстетические проблемы взрослому человеку, в зависимости от того, где именно они появляются. Поэтому в период лечения допускается удаление папул разными методами.

Среди популярных современных способов стоит отметить:

 • Специальные противовирусные мази. Они активно воздействуют на воспаленную кожу, успокаивают раздражители (что помогает облегчить зуд) и имеют подсушивающий эффект. Как следствие, моллюски намного быстрее проходят и не оставляют никаких следов на теле.
 • Если избавиться от воспаления нужно очень быстро, можно использовать прижигание. Здесь нет универсальных рекомендаций, так как каждый случай индивидуален. Некоторые специалисты советуют использовать чистотел, но не факт, что именно это средство поможет вам. Чтобы получить точные рекомендации, обязательно обратитесь к врачу.
 • Лазерное удаление позволяет бесследно избавиться от моллюсков буквально в течение нескольких часов. Для этого нужно только обратиться в хорошую клинику и предварительно посоветоваться со специалистом. Лазер обычно используют для удаления моллюсков из тех мест, где применение других средств опасно. Например, если папулы появляются на веках – и мази, и чистотел использовать не рекомендуется. Такие вещества могут навредить здоровью при попадании в глаза.
 • Моллюск – тот вид высыпаний, который разрешается выдавливать. Но делать это необходимо в соответствующих условиях и с использованием нужных средств. В больнице вам могут помочь выдавить и выскоблить узелки из нужных мест.

В этом случае воспаление необходимо дополнительно обрабатывать перед процессом и после него. Также следует прижечь рану после удаления. Для этого можно использовать обычный йод.

Но, опять же, процесс лучше доверить специалисты. Выдавливая папулы самостоятельно, вы с большой вероятностью занесете инфекцию в организм, так как иммунитет в это время сильно ослаблен.

Удаление контагиозного моллюска – довольно простой процесс. Но во избежание осложнений патологии стоит доверять процедуру исключительно профессионалам. Процесс удаления выглядит следующим образом:

Можно ли вылечить моллюски на коже в домашних условиях

Врачи категорически запрещают лечить патологию самостоятельно. На это есть несколько весомых причин:

 1. Неправильные методы удаления в домашних условиях способствуют развитию новых опухолей на теле. Попавшая в организм инфекция может вызвать развитие липом или милиумов. Но это еще не худший исход. Часто фиксируются случаи, когда самостоятельное удаление воспалений заканчивается развитием онкологической опухоли. Причем такой исход встречается довольно часто.
 2. Некоторые особенные формы контагиозного моллюска – это одно из осложнений развивающего в организме вируса СПИДа. Применяя неправильные методы лечения, вы можете спровоцировать ускоренное развитие патологии. К тому же, ухаживать за такими воспалениями необходимо с особым подходом. Конкретный курс лечения вам назначит только квалифицированный врач.
 3. Самостоятельное лечение может спровоцировать быстрый рецидив заболевания. Вы можете избавиться от нескольких моллюсков, появившихся на теле, но уже в скором времени сыпь появится снова и в большем количестве. А в таком случае вылечить болезнь гораздо сложнее. Категорически запрещается выдавливать моллюски самостоятельно. Вы точно не сможете удалить корень болезни, не имея практических навыков и опыта.

Кожный моллюск у детей

В детском возрасте организм человека сильно подвержен данному вирусу. Причина в ослабленном иммунитете ребенка и постоянном контакте с большим количеством сверстников, многие из которых могут быть носителем вируса в латентном состоянии. Как и у взрослых, инкубационный период моллюска у детей составляет 14-60 дней. Но когда патология переходит в активно состояние, проявляется она намного медленнее.

Начинается все с одного маленького воспаления, которое может появиться в любой части тела.

Одна папула постепенно увеличивается в размерах. Полноценная сыпь появляется примерно через три недели после первой папулы. Моллюск вызывает зуд, который ребенок не может контролировать, поэтому сыпь, скорее всего, появится в том месте, где обнаружилось первое воспаление.

Руки ребенка часто контактируют с лицом, шеей и головой в течение дня, поэтому есть вероятность, что сыпь начнет активно развиваться и в этой области. Избежать такого исхода можно. Во-первых, нужно тщательно выполнять рекомендации врача по уходу за папулами. Во-вторых, современная медицина позволяет безопасно удалять моллюски и с детского тела. Для этого используются те же способы. Однако лечение в таком случаи имеет некие отличия.

Лечение моллюсков у детей

Если воспаления появляются в безопасных местах, для удаления рекомендуется использовать метод выдавливания в клинических условиях. В арсенале дерматолога присутствует специальная ложечка, с помощью которой моллюск прижимается и вскрывается. Далее остается только извлечь из воспаления секрет и корень.

Поэтому в большинстве случаев используются обезболивающие препараты. Если сыпь сильно распространена по всему телу, может потребоваться несколько приемов. Раны в обязательном порядке обрабатываются йодом. Некоторые специалисты используют дополнительные средства для постобработки воспаления, например, цинковую мазь. Конкретный подбор препаратов индивидуален для каждого пациента. Особенно, когда речь идет о детском организме.

Многие стандартные методы удаления моллюсков также подходят для детей разного возраста. Исключение – младенцы до одного года. В таком случае вообще не рекомендуется использовать какие-либо процедуры.

Полный список стандартных методов удаления вы можете посмотреть в этом ролике:

Оставлять детский организм бороться с болезнью самостоятельно не рекомендуется. Дело в том, что иммунная система в этом возрасте еще недостаточно сильна, и правильное питания для ее усиления здесь не поможет. Как правило, болезнь затягивается на 18-25 неделю от появления первого моллюска на теле.

Но бывают случаи, когда ребенку приходится бороться с патологией в течение 2-5 лет. Конечно, специальные медикаментозные препараты помогают организму избавиться от вируса. Но какого-то особенного эффекта они не оказывают. Как правило, это обычные антибиотики.

В современной медицине есть много способов справиться с болезнью гораздо быстрее, но для этого необходимо непосредственное вмешательство доктора в развитие болезни. Поэтому к подбору больницы и специалиста нужно относиться как можно внимательнее.

Рекомендации по лечению кожных моллюсков у детей

Патология сильно распространена среди детей до 10 лет. Поэтому лучшие специалисты СНГ не могут оставить ее без своего внимания. На просторах интернета и телевидения регулярно появляются новые выступления лучших врачей русскоязычных стран на эту тему. Вот, к примеру, мнение одного из лучших детских докторов:

Сегодня существует много методов лечения моллюска у детей, но учтите, что многие из них очень болезненны. Поэтому постарайтесь на полную использовать все рекомендации по профилактике и уберечь ребенка от такой патологии.

Подкожный моллюск, как и вирус папилломы человека, относительно безопасен для человеческого организма. Но он приносит сильный дискомфорт хотя бы по эстетической причине. Учитывая, что болезнь очень легко передается другим окружающим людям, лучше заранее уберечь себя от ее появления. Правильно используя приведенные советы, вам не составит труда уйти от патологии.

Источник: pryshhikov.ru