Related posts:

 1. Гідросфера. Світовий колообіг води РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 3. Гідросфера “Немає земної речовини, яка б її не містила. Уся земна речовина нею просякнена та охоплена” – так писав видатний учений В. І. Вернадський про звичайну воду. І справді, вода, перебуваючи в різних станах – рідкому, твердому, газоподібному, є скрізь. Вона охоплює більшу частину земної поверхні. Вода зосереджена переважно […]…
 2. Колообіг Фосфору в природі РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ § 41. Колообіг Фосфору в природі Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: пояснювати колообіг Фосфору в природі; порівнювати природні колообіги Фосфору і Нітрогену. – Пригадайте, як відбувається колообіг Нітрогену в природі. Атоми Фосфору, як і всіх інших елементів, беруть участь у великому природному колообігу […]…
 3. Роль води в природі. Кругообіг води – Умови життя на планеті Земля Природознавство Всесвіт як середовище життя людини Умови життя на планеті Земля Роль води в природі. Кругообіг води Гідросфера Уся вода нашої планети утворює гідросферу – водну оболонку Землі. До її складу належать Світовий океан, водойми суходолу, льодовики, підземні води, водяна пара атмосфери. Роль води в живій природі Вода – середовище існування водяних організмів. Вода є […]…

 4. КОЛООБІГ РЕЧОВИН ГЕОЛОГІЧНИЙ Екологія – охорона природи КОЛООБІГ РЕЧОВИН ГЕОЛОГІЧНИЙ – колообіг речовин між Світовим океаном та суходолом. При К. р. г. частина води разом із деякими розчиненими в ній речовинами випаровується та випадає в осад на суходіл, руйнує гірську породу, робить її доступною для росту рослин, розмиває верхній шар грунту і разом з розчиненими сполуками та завислими […]…
 5. КОЛООБІГ ВОДИ Екологія – охорона природи КОЛООБІГ ВОДИ, вологообіг – безперервний циклічний процес, що включає випадання атм. опадів, поверхневий і підземний стоки, інфільтрацію, випаровування, перенесення водяної пари в атмосфері, її конденсування і повторне випадання опадів. У процесі К. в. відбувається перехід води з одного агрегатного стану в ін. Щорічно з поверхні землі випаровується близько 577 тис. км3 […]…
 6. КРУГООБІГ ВОДИ В ПРИРОДІ ПРИРОДА ВОСЕНИ КРУГООБІГ ВОДИ В ПРИРОДІ Пригадай, чи доводилося тобі спостерігати за хмаринками на небі. Не знайдеш на небі двох схожих хмаринок, вони постійно змінюють свою форму. Це пояснюється тим, що хмари утворюються на різній висоті і при різній температурі. Дослід. Заповни дві склянки наполовину водою. Перевір, щоб рівень води в них був однаковий, і […]…

 7. ВОДА У ПРИРОДІ. ОДЕРЖАННЯ ВОДИ – ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ Хімія – універсальний довідник ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ ВОДА У ПРИРОДІ. ОДЕРЖАННЯ ВОДИ Найважливіша сполука Гідрогену і Оксигену – вода Н2О. Її роль у процесах перетворення речовин як у живій, так і неживій природі величезна. Без перебільшення можна сказати, що практично всі хімічні перетворення на Землі відбуваються або з безпосередньою участю води, або у водних розчинах, […]…
 8. Колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню та його біологічна роль Тема 2 Кисень & 20. Колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню та його біологічна роль Опанувавши цю тему, ви зможете: – пояснювати поняття “колообіг”, а також колообіг Оксигену, суть процесу фотосинтезу; – обгрунтовувати застосування кисню; – оцінювати значення кисню для життєдіяльності організмів, його біологічну роль. – Пригадайте з курсу природознавства, що вам відомо про поширення […]…
 9. Колообіг Карбону в природі РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ IVA ГРУПИ § 49. Колообіг Карбону в природі Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Пояснювати колообіг Карбону в природі, сутність “парникового ефекту”; Оцінювати наслідки “парникового ефекту”. Колообіг Карбону в природі – це безперервний процес руйнування одних карбоновмісних речовин та утворення інших і складова великого колообігу речовин, […]…

 10. Колообіг Нітрогену в природі РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ § 38. Колообіг Нітрогену в природі Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Пояснювати колообіг Нітрогену в природі; біологічний і небіологічний шляхи його зв’язування; Висловлювати судження про вплив діяльності людини на колообіг Нітрогену. Колообіг Нітрогену – важливий процес для розвитку життя на планеті Земля, звичайно, […]…
 11. Урок 22. Роль води у природі. Кругообіг води Урок 22. Роль води у природі. Кругообіг води Мета: розширити знання учнів про воду, її значення для всього живого, визначити її властивості, продовжити формувати в учнів уявлення про кругообіг води в природі, вміння спостерігати й робити висновки, навички дослідницької роботи, виховувати уважність, спостережливість. Обладнання: модель “Кругообіг води в природі”, глобус, фізична карта світу, посуд (колба, […]…
 12. КОЛООБІГ ОКСИГЕНУ В ПРИРОДІ. ОЗОН. ЗАСТОСУВАННЯ ТА БІОЛОГІЧНА РОЛЬ КИСНЮ № 1, № 2, №3 . Колообіг хімічного елемента Оксигену в природі полягає у переміщенні його атомів між тілами живої і неживої природи. Завдяки колообігу Оксигену у живій природі підтримується вміст кисню в повітрі. Оксиген потрапляє у тіла живих істот і бере участь у диханні. У живих клітинах органічні речовини разом з киснем стають учасниками […]…
 13. iv>
 14. БІОГЕННИЙ КОЛООБІГ РЕЧОВИН Екологія – охорона природи БІОГЕННИЙ КОЛООБІГ РЕЧОВИН – постійний колообіг води і всіх елементів, які входять до складу живих організмів. Це обмін речовиною між абіотичною (неживою) та біотичною (живою) частинами біосфери….
 15. КОЛООБІГ ОКСИГЕНУ В ПРИРОДІ. ОЗОН. ЗАСТОСУВАННЯ ТА БІОЛОГІЧНА РОЛЬ КИСНЮ Тема 2 КИСЕНЬ & 29. КОЛООБІГ ОКСИГЕНУ В ПРИРОДІ. ОЗОН. ЗАСТОСУВАННЯ ТА БІОЛОГІЧНА РОЛЬ КИСНЮ Вивчення параграфа допоможе вам: · пояснювати суть колообігу Оксигену; · обгрунтовувати застосування кисню; · оцінювати роль кисню в життєдіяльності організмів, роль озону в атмосфері У живій природі, різних галузях суспільного господарства витрачаються величезні об’єми кисню. Не дивлячись на це, його […]…
 16. Колообіг Оксигену в природі. Біологічна роль і застосування кисню Розділ 2 Кисень 24 Колообіг Оксигену в природі. Біологічна роль і застосування кисню Матеріал параграфа допоможе вам: > зрозуміти суть колообігу Оксигену в природі; > систематизувати відомості про біологічну роль кисню та його застосування; > з’ясувати захисну роль озону атмосфери щодо живих організмів; > усвідомити важливість охорони повітря від забруднень. Кожної миті па Землі відбувається […]…

 17. Умови виникнення й припинення горіння. Поширення та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль ТЕМА 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ Урок 4. Умови виникнення й припинення горіння. Поширення та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль Цілі: вивчити умови виникнення й припинення горіння, кругоообіг Оксигену в природі; формувати знання про реакції горіння на прикладах горіння складних речовин, про оксиди; з’ясувати галузі застосування кисню. Обладнання: таблиці “Застосування […]…
 18. ЗНАЧЕННЯ ВОДИ І ВОДНИХ РОЗЧИНІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ. КИСЛОТНІ ДОЩІ № 1. Вода використовується в промисловості. Наприклад: – у виробництві 1 кг алюмінію задіяне близько 9 кг води; – на цукрових заводах для виробництва 1 кг цукру витрачається води в 10 разів більше; – в якості теплоносія воду використовують в теплових мережах для передачі; – на багатьох підприємствах воду використовують для охолодження продукції й апаратів. […]…
 19. ГЕОЛОГІЧНИЙ КОЛООБІГ РЕЧОВИН Екологія – охорона природи ГЕОЛОГІЧНИЙ КОЛООБІГ РЕЧОВИН – див. Колообіг речовин геологічний….
 20. ДЕ В ПРИРОДІ МІСТИТЬСЯ ВОДА? ГОТУЄМОСЬ ДО МАДРІВОК ПОРАМИ РОКУ ПРИРОДА I ПОГОДА Зустріч 8. ДЕ В ПРИРОДІ МІСТИТЬСЯ ВОДА? Ти дізнаєшся, що найбільше води у вигляді рідини міститься у різноманітних водоймах; вода входить до складу грунту, рослин, тіла тварин і людини. Пригадай! Які властивості має вода? Використовуючи слова-помічники, склади розповідь про її властивості. Які стани води ти знаєш? Художня […]…
 21. >
 22. БІОЛОГІЧНИЙ КОЛООБІГ РЕЧОВИН Екологія – охорона природи БІОЛОГІЧНИЙ КОЛООБІГ РЕЧОВИН – див. Колообіг речовин біологічний….

Источник: school.home-task.com

Водна оболонка Землі. Якщо дивитися на нашу планету з космосу, вона здається блакитною не тільки тому, що оповита повітряною оболонкою, а ще й тому, що три чверті поверхні земної кулі вкрито водою. Водну оболонку Землі називають гідросферою. Більшу її частину становить солона вода морів і океанів, меншу — прісна вода. (мал. 95) озер, річок, ставків, льодовиків, ґрунтові води, а також водяна пара.

На Землі вода існує в трьох агрегатних станах (рідкому, твердому, газоподібному). Розгляньте таблицю 7, у якій наведено приклади тіл, що характерні для різних агрегатних станів води. Які з названих у таблиці тіл ви спостерігаєте у своєму довкіллі?

Таблиця 7. Вода у природі

Агрегатний стан

Тіла в довкіллі

Рідкий

Океани і моря. Поверхневі води суходолу: річки, озера, болота, канали. Підземні води. Краплі води у повітрі: туман, хмари.

Твердий

Льодовики. Айсберги. Лід на водоймах узимку. Іній. Сніг.

Газоподібний

Водяна пара у повітрі.


Колообіг водиКолообіг води

Без води неможливе існування живих організмів. У будь-якому організмі вода є середовищем, у якому відбуваються хімічні реакції, що забезпечують його життєдіяльність. Не тільки здатність розчинювати різні речовини, без яких не можуть жити організми, а й багато інших властивостей води роблять її найціннішою, найнеобхіднішою для життя речовиною.

Кругообіг води у природі. Вода на Землі перебуває у безперервному русі, бере участь у безлічі процесів, що відбуваються в неживій і живій природі (мал. 96). Завдяки сонячній енергії вода випаровується з поверхні суходолу, океанів, морів, різних водойм. Повітря нижніх шарів атмосфери насичується водяною парою, піднімається вгору, охолоджується, з пари утворюються хмари.

Вітер переносить хмари з одних місць до інших. Так, вода, що випарувалася з океану, опиняється над суходолом і випадає у вигляді атмосферних опадів (дощу, снігу, граду), поповнюючи поверхневі та підземні води. Вітер приносить вологу з океану, а річки знову повертають її в океан. Отже, завдяки здатності води переходити з одного агрегатного стану в інший відбувається кругообіг води у природі.

Рушійними силами кругообігу води є енергія Сонця і сила земного тяжіння. Кругообіг води виконує величезну роботу:


Колообіг води

перерозподіляє тепло і вологу між різними ділянками Землі, змінює земну поверхню. Це — одне з природних явищ, що пов’язує компоненти природи (мал. 96).

Водну оболонку Землі називають гідросферою.

У природі постійно відбувається кругообіг води.

1. Що являє собою гідросфера? 2. Назви ланки кругообігу води (мал. 96). 3. Назви водні об’єкти своєї місцевості.

? 1. Яка робота виконується завдяки кругообігу води?

1. Поясніть значення кругообігу води у природі. 2. Які водні об’єкти є у вашій місцевості (річки, озера, ставки, водосховища, болота, канали)? Дізнайтеся про походження їх назв.

Познач на контурній карті значні водні об’єкти України: річки — Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг; озера — Ялпуг, Сасик, Світязь; водосховища — Кременчуцьке, Каховське, Київське, Канівське.

Для допитливих Властивості води

Чиста вода безбарвна, не має запаху і смаку. Оскільки вода є рідиною, то не зберігає форми, тобто є текучою. Завдяки цій властивості у природі течуть річки, струмки, джерела, підземні води, які дають нам питну воду. Завдяки цій властивості води циркулюють кров, інші рідини в організмах тварин, життєдайні соки в організмах рослин.


Колообіг води

Вода погано стискається, а отже, вона пружна. Це зумовлює форму тіл рослин і тварин. Втрачаючи воду, вони набувають іншого вигляду. Ви знаєте, який вигляд мають зів’ялі квіти, засохле яблуко.

Вода має низьку теплопровідність. Перевірити це можна за допомогою досліду. Наберіть у пробірку води і розмістіть її так, щоб верхня частина була над спиртівкою (мал. 97).

Нагріваючи воду, ви помітите, що зверху вона кипить, а на дні залишається холодною. Тобто тепло від гарячої води дуже повільно передається до холодної на дні пробірки. Вода довго нагрівається і довго охолоджується. Тому поблизу великих водойм менш відчутні коливання температури повітря. Саме завдяки цій властивості води восени рослини поступово готуються до зими, а навесні — до підвищення температури повітря.

Крижини плавають на поверхні ставка чи озера, бо вони легші за воду, адже густина льоду менша за густину води. Отже, замерзаючи, вода ще більше розширюється. Переконатися в цьому ви зможете теж за допомогою досліду. Налийте повну пляшку води, щільно її закрийте і виставте на мороз. Коли вода замерзне, пляшка лопне (мал. 98).

Вода може змочувати одні речовини і не змочувати інші. Наприклад, по чистому склу вода розтікається, а на змащеній жиром мисці збирається у краплі. Із властивістю води змочувати поверхні тіл пов’язана її здатність підніматися по тонких трубочках — капілярах. У сполучених широких посудинах вода


Колообіг води

встановлюється на одному рівні. У сполучених тонких трубочках, різних за розмірами (у діаметрі), вода встановлюється на різних рівнях (мал. 99). У тонкій трубочці —- капілярі — вода піднімається найвище.

Здатністю води підніматися по капілярах пояснюється підняття ґрунтових вод до поверхні землі по проміжках між частинками ґрунту, а також рух розчину поживних речовин по стовбуру до крони дерева.

Багато речовин під час нагрівання розширюється, тобто їх об’єм збільшується, а під час охолодження стискається, тобто їх об’єм зменшується. На відміну від них, вода реагує на температурні зміни інакше. Якщо знижувати температуру води до 4 °С , її об’єм зменшуватиметься, тобто вода буде стискатися. При 4 °С густина води найбільша. Якщо воду охолоджувати далі, від 4 °С до 0 °С, вона буде розширюватися, тобто її об’єм збільшуватиметься, а густина — зменшуватиметься (мал. 100).

Вода — добрий розчинник. У воді річок, озер, у ґрунтових водах, а особливо у воді морів та океанів розчинено багато різних речовин. Наприклад, морська вода містить багато солей. Тому вона гіркувато-солона на смак. У морській воді можна знайти всі хімічні елементи, відомі людям. Усі перераховані властивості води роблять її необхідною для життя організмів.

Велику роль у природі відіграють такі властивості води: текучість, пружність, зміна об’єму при зміні температури, низька теплопровідність, здатність розчиняти різні речовини, змочувати тіла.

1. Назви властивості води. 2. Наведи приклади необхідності води для життя організмів.

1. Охарактеризуй властивості води. Узагальни знання про властивості води за допомогою схеми на мал. 101. 2. Якщо можливо, змоделюй на комп’ютері властивості води, використавши відповідні фотографії або малюнки.

Які водні об’єкти вашої місцевості чисті, а які потребують очищення? Як ви плануєте їм допомогти?

Учися оберігати воду від забруднення. Вода — основа життя на Землі.

 

Це матеріал із підручника Природознавство 5 клас В.Р. Ільченко

 

Источник: narodna-osvita.com.ua

Водна оболонка Землі. Якщо дивитися на нашу планету з космосу, вона здається блакитною не тільки тому, що оповита повітряною оболонкою, а ще й тому, що три чверті поверхні земної кулі вкрито водою. Водну оболонку Землі називають гідросферою. Більшу її частину становить солона вода морів і океанів, меншу — прісна вода. (мал. 95) озер, річок, ставків, льодовиків, ґрунтові води, а також водяна пара.

На Землі вода існує в трьох агрегатних станах (рідкому, твердому, газоподібному). Розгляньте таблицю 7, у якій наведено приклади тіл, що характерні для різних агрегатних станів води. Які з названих у таблиці тіл ви спостерігаєте у своєму довкіллі?

Таблиця 7. Вода у природі

Агрегатний стан

Тіла в довкіллі

Рідкий

Океани і моря. Поверхневі води суходолу: річки, озера, болота, канали. Підземні води. Краплі води у повітрі: туман, хмари.

Твердий

Льодовики. Айсберги. Лід на водоймах узимку. Іній. Сніг.

Газоподібний

Водяна пара у повітрі.

Колообіг водиКолообіг води

Без води неможливе існування живих організмів. У будь-якому організмі вода є середовищем, у якому відбуваються хімічні реакції, що забезпечують його життєдіяльність. Не тільки здатність розчинювати різні речовини, без яких не можуть жити організми, а й багато інших властивостей води роблять її найціннішою, найнеобхіднішою для життя речовиною.

Кругообіг води у природі. Вода на Землі перебуває у безперервному русі, бере участь у безлічі процесів, що відбуваються в неживій і живій природі (мал. 96). Завдяки сонячній енергії вода випаровується з поверхні суходолу, океанів, морів, різних водойм. Повітря нижніх шарів атмосфери насичується водяною парою, піднімається вгору, охолоджується, з пари утворюються хмари.

Вітер переносить хмари з одних місць до інших. Так, вода, що випарувалася з океану, опиняється над суходолом і випадає у вигляді атмосферних опадів (дощу, снігу, граду), поповнюючи поверхневі та підземні води. Вітер приносить вологу з океану, а річки знову повертають її в океан. Отже, завдяки здатності води переходити з одного агрегатного стану в інший відбувається кругообіг води у природі.

Рушійними силами кругообігу води є енергія Сонця і сила земного тяжіння. Кругообіг води виконує величезну роботу:

Колообіг води

перерозподіляє тепло і вологу між різними ділянками Землі, змінює земну поверхню. Це — одне з природних явищ, що пов’язує компоненти природи (мал. 96).

Водну оболонку Землі називають гідросферою.

У природі постійно відбувається кругообіг води.

1. Що являє собою гідросфера? 2. Назви ланки кругообігу води (мал. 96). 3. Назви водні об’єкти своєї місцевості.

? 1. Яка робота виконується завдяки кругообігу води?

1. Поясніть значення кругообігу води у природі. 2. Які водні об’єкти є у вашій місцевості (річки, озера, ставки, водосховища, болота, канали)? Дізнайтеся про походження їх назв.

Познач на контурній карті значні водні об’єкти України: річки — Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг; озера — Ялпуг, Сасик, Світязь; водосховища — Кременчуцьке, Каховське, Київське, Канівське.

Для допитливих Властивості води

Чиста вода безбарвна, не має запаху і смаку. Оскільки вода є рідиною, то не зберігає форми, тобто є текучою. Завдяки цій властивості у природі течуть річки, струмки, джерела, підземні води, які дають нам питну воду. Завдяки цій властивості води циркулюють кров, інші рідини в організмах тварин, життєдайні соки в організмах рослин.

Колообіг води

Вода погано стискається, а отже, вона пружна. Це зумовлює форму тіл рослин і тварин. Втрачаючи воду, вони набувають іншого вигляду. Ви знаєте, який вигляд мають зів’ялі квіти, засохле яблуко.

Вода має низьку теплопровідність. Перевірити це можна за допомогою досліду. Наберіть у пробірку води і розмістіть її так, щоб верхня частина була над спиртівкою (мал. 97).

Нагріваючи воду, ви помітите, що зверху вона кипить, а на дні залишається холодною. Тобто тепло від гарячої води дуже повільно передається до холодної на дні пробірки. Вода довго нагрівається і довго охолоджується. Тому поблизу великих водойм менш відчутні коливання температури повітря. Саме завдяки цій властивості води восени рослини поступово готуються до зими, а навесні — до підвищення температури повітря.

Крижини плавають на поверхні ставка чи озера, бо вони легші за воду, адже густина льоду менша за густину води. Отже, замерзаючи, вода ще більше розширюється. Переконатися в цьому ви зможете теж за допомогою досліду. Налийте повну пляшку води, щільно її закрийте і виставте на мороз. Коли вода замерзне, пляшка лопне (мал. 98).

Вода може змочувати одні речовини і не змочувати інші. Наприклад, по чистому склу вода розтікається, а на змащеній жиром мисці збирається у краплі. Із властивістю води змочувати поверхні тіл пов’язана її здатність підніматися по тонких трубочках — капілярах. У сполучених широких посудинах вода

Колообіг води

встановлюється на одному рівні. У сполучених тонких трубочках, різних за розмірами (у діаметрі), вода встановлюється на різних рівнях (мал. 99). У тонкій трубочці —- капілярі — вода піднімається найвище.

Здатністю води підніматися по капілярах пояснюється підняття ґрунтових вод до поверхні землі по проміжках між частинками ґрунту, а також рух розчину поживних речовин по стовбуру до крони дерева.

Багато речовин під час нагрівання розширюється, тобто їх об’єм збільшується, а під час охолодження стискається, тобто їх об’єм зменшується. На відміну від них, вода реагує на температурні зміни інакше. Якщо знижувати температуру води до 4 °С , її об’єм зменшуватиметься, тобто вода буде стискатися. При 4 °С густина води найбільша. Якщо воду охолоджувати далі, від 4 °С до 0 °С, вона буде розширюватися, тобто її об’єм збільшуватиметься, а густина — зменшуватиметься (мал. 100).

Вода — добрий розчинник. У воді річок, озер, у ґрунтових водах, а особливо у воді морів та океанів розчинено багато різних речовин. Наприклад, морська вода містить багато солей. Тому вона гіркувато-солона на смак. У морській воді можна знайти всі хімічні елементи, відомі людям. Усі перераховані властивості води роблять її необхідною для життя організмів.

Велику роль у природі відіграють такі властивості води: текучість, пружність, зміна об’єму при зміні температури, низька теплопровідність, здатність розчиняти різні речовини, змочувати тіла.

1. Назви властивості води. 2. Наведи приклади необхідності води для життя організмів.

1. Охарактеризуй властивості води. Узагальни знання про властивості води за допомогою схеми на мал. 101. 2. Якщо можливо, змоделюй на комп’ютері властивості води, використавши відповідні фотографії або малюнки.

Які водні об’єкти вашої місцевості чисті, а які потребують очищення? Як ви плануєте їм допомогти?

Учися оберігати воду від забруднення. Вода — основа життя на Землі.

 

Це матеріал із підручника Природознавство 5 клас В.Р. Ільченко

 

Источник: narodna-osvita.com.ua

Опис

Кругообіг води в природі для дітей починають описувати ще в початкових класах, тому кожен знає, що сонце, завдяки якому він відбувається, нагріває воду в океанах і морях. Вода випаровується і у вигляді пари надходить у повітря. Лід і сніг можуть сублімувати безпосередньо в водяна пара, минаючи рідку фазу. Також відбувається випаровування води з рослин і ґрунту.

Висхідні потоки повітря піднімають пар в атмосферу, де низькі температури змушують його конденсуватися в хмари. Повітряні потоки переносять водяний пар по всьому світу, хмари стикаються, ростуть і вода випадає з верхніх шарів атмосфери у вигляді опадів. Частина з них може накопичуватися у вигляді крижаних шапок і льодовиків, які зберігають заморожену воду протягом тисяч років. Велика частина води потрапляє назад в океани або на сушу у вигляді дощу, що утворює поверхневий стік. Частина стоку потрапляє в річки, а звідти — в моря й океани. Зливові і грунтові води частково збираються в прісноводних озерах. Однак більша частина вбирається в землю і инфильтра: проникає глибоко в землю і поповнює водоносні горизонти, які є резервуарами прісної води. Такі горизонти можуть розташовуватися близько до поверхні, і вода може просочитися назад — так утворюються джерела. Проте з плином часу вода повертається в океан, звідки все почалося.

Процеси, завдяки яким відбувається кругообіг води в природі:

Кругообіг води в природі для дітей

Опади

Більшість опадів випадає у вигляді дощу. Інші види: сніг, град, туман, крупа та мокрий сніг. У рік випадає близько 505 тисяч кмsup3- води у вигляді опадів.

Перехоплення опадів

Опади, які були перехоплені листям рослин, зрештою випаровуються назад в атмосферу, а не потрапляють на землю.

Тала вода

Сток від танення снігу.

Сток

Різні способи, за допомогою яких вода рухається по землі. Це може бути як поверхневий стік, так і підземний. Вода може просочуватися в землю, випаровуватися в повітря, зберігатися в озерах і водосховищах або використовуватися для сільськогосподарських та інших цілей.

Інфільтрація

Просочування води з поверхні в землю.

Підземні потоки

Потік води під землею, в зоні аерації і водоносних горизонтів. Підземні води можуть повернутися на поверхню або в кінці кінців просочитися в океан. Підземні води має тенденцію рухатися повільно і поповнюватися повільно, так що вони можуть залишатися у водоносних горизонтах протягом тисяч років.

Випаровування

Перетворення води з рідкого стану в газоподібний, при якому вона переміщається з поверхні землі або водойм в атмосферу. Джерелом енергії для випаровування насамперед є сонячне випромінювання. Загальна кількість випаровування — близько 505 тисяч кмsup3- води на рік.

Сублімація

Перехід безпосередньо з твердої фази (снігу або льоду) на водяну пару.

Відкладення

Це перетворення водяної пари безпосередньо в лід.

Адвекція

Рух води — в твердому, рідкому або газоподібному стані — через атмосферу.

Конденсація

Перетворення водяної пари в рідкі краплі води в повітрі, формування хмар і туману.

Випаровування

Вихід водяної пари з рослин і ґрунту в повітря.

Просочування

Потік води горизонтально крізь грунт і гірські породи під дією гравітації.

Кругообіг води в біосфері

Кругообіг води в природі відбувається завдяки сонячній енергії. 86% глобального випаровування відбувається з поверхні океану.

Кругообіг води в біосфері — це біогеохімічний цикл, тому стоки несуть відповідальність майже за всі переміщення еродованих опадів і фосфору від землі до водойм.

Источник: faqukr.ru

Інші завдання дивись тут…

КРУГООБІГ ВОДИ, ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЗНАЧЕННЯ.

Вода на Землі наявна у трьох станах. 

Випаровування – перехід води з рідкого стану в газоподібний.

Замерзання – перехід води з рідкого стану ві твердий.

Танення – перехід води з твердого стану в рідкий.

 

Конденсація – перехід води з газоподібного стану в рідкий.

 

КРУГООБІГ ВОДИ – постійний обмін вологою між водною поверхнею, атмосферою і земною поверхнею: 

• від нагрівання вода з поверхні водойм, ґрунту, рослин безперервно випаровується;

• в атмосфері водяна пара конденсується та перетворюється на крапельки прісної води і виникають хмари; 

• під дією вітру хмари переносяться на значні відстані; 

• хмари випадають у вигляді дощу та інших опадів;

• вода стікає та надходить до Світового океану.

 

Основний рушій кругообігу води: сонячна енергія (під впливом енергії Сонця переходить з одного стану в інший і постійно переміщується по планеті) й сила тяжіння Землі (утримує атмосферу).

 

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ (ФІЗИЧНІ ЯВИЩА) КРУГООБІГУ ВОДИ:

• випаровування води з поверхні суходолу, річок, озер, морів і океанів тощо з утворенням водяної пари;

• переміщення водяної пари на відстань;

• конденсація водяної пари та утворення крапель (з водяної пари у повітрі утворюються хмари, на охолодженій земній поверхні — роса);

• випадання опадів у вигляді дощу, граду, снігу тощо;

• просочування води в ґрунт, танення снігу, стікання води.

Колообіг води

 

РОЗРІЗНЯЮТЬ малий (океан — атмосфера — океан) і великий (океан — атмосфера — суходіл — океан) кругообіг води.

 

ЗНАЧЕННЯ КРУГООБІГУ ВОДИ:

• волога переноситься на великі відстані та постачається у всі куточки планети;

• зволожується ґрунт;

• змінюється мінеральний склад водойм;

• вивітрюються й утворюються гірські породи та мінерали.

Інші завдання дивись тут…

 

Источник: 8next.com