океану призводить до загострення екологічних проблем, що спонукає людство до пошуку шляхів раціонального використання його природних багатств.

 

 

Органічний світ.

Загальна кількість живих організмів у Тихому океані становить понад 50 % усього живого, що є у Світовому океані.

Серед усіх представників органічного світу океану найбільша частка припадає на планктон (рис. 1). Ним живляться дрібні риби, креветки, мальки риб. Ці організми є їжею для морських хижаків. В океані мешкають кити, морські котики, морські бобри. Дно Тихого океану вкривають близько 4 тис. видів водоростей і 29 видів морської трави. У водах Південної півкулі росте макроцис-тіс — гігант світу водоростей, який сягає в довжину 200 м (рис. 2). Уздовж східного узбережжя Австралії на 2 тис. км простягається найбільше у світі утворення коралових поліпів — Великий Бар’єрний риф. У живих «морських джунглях» рифів знаходять притулок безліч видів риб, морські черепахи, молюски, голотурії, морські коники.


У водах Тихого океану зустрічаються дуже давні види морських тварин. Це насамперед морські їжаки, а також такі риби, як йорданія та гілбертія, яких немає в інших океанах. На дні Тихого океану виявлені мікроорганізми, до яких не потрапляє сонячне світло, а дихають вони азотом. Учені встановили, що ці бактерії живуть на Землі близько 3 млн років і є найдавнішою формою земного життя.

Для багатьох представників тваринного світу Тихого океану властивий гігантизм. Так, наприклад, у водах Тихого океану був виловлений синій кит вагою 190 тонн та завдовжки 26,7 м! А поблизу Японських остро-

вів водиться гігантський японський краб — найбільша ракоподібна тварина на Землі. Діаметр тулуба краба може сягати понад 30 см, а довжина від кінця однієї клешні до кінця другої — 3,5 м.

Із глибиною через великий тиск, зниження температури та зменшення кількості світла видовий склад тварин в океані зменшується. Так, на глибинах понад 7 км живуть лише близько 45 видів тварин.

острови в Тихому океані, їх природні особливості.

Особливістю природи Тихого океану є величезна кількість островів. За їхньою кількістю (понад 10 тисяч) та площею (3,6 млн км2) Тихий океан посідає перше місце з-поміж інших.

Острови відрізняються географічним положенням, розміром, походженням, природою. Великими островами материкового походження є Нова Гвінея та Нова Зеландія. Острови вулканічного походження — Алеутські, Курильські, Гавайські, Соломонові. Вулканічна активність і дотепер створює все нові й нові острови в Тихому океані.


У тропічних широтах багато островів коралового походження: Маршаллові, Туамоту, Самоа тощо. Острови часто розташовані групами та утворюють архіпелаги, у яких найбільші острови мають вулканічне походження, а дрібні острівці — коралове (наприклад архіпелаг Тонга).

У центральній частині Тихого океану та його західних околицях розташована Океанія.

Завдяки відносно великим розмірам на материкових островах різноманітні природні умови, багатий рослинний і тваринний світ. Органічний світ вулканічних островів бідніший за видовим складом: немає ссавців, за винятком тих, які були завезені сюди людиною. Тут мешкають птахи, плазуни, комахи. На навітряних схилах островів випадає багато опадів, тому вони вкриті вічнозеленими лісами. Органічний світ коралових островів бідний: кокосова пальма, кілька інших видів дерев, трав’янистих рослин, чагарників; представники тваринного світу пов’язані з морем: багато крабів, морських черепах, морських птахів.

Основною проблемою островів є збереження їх унікальної природи, що змінюється в результаті господарської діяльності людини. Для збереження вразливої природної рівноваги на багатьох островах Тихого океану створено заповідні території.

Природні ресурси океану. Вплив океану на життєдіяльність людей

прилеглих материків.

Тихий океан та його моря — унікальна природна лабораторія, багатствами якої здавна користуються люди (рис. 4). Це насамперед


Мешканці тихого океану

біологічні ресурси океану. За виловом риби та інших морепродуктів Тихий океан посідає перше місце серед океанів. У приполярних широтах полюють на тюленів, моржів, морських котиків, китів. У 60-х рр. ХХ ст. виловлювання китів було настільки активним, що призвело до критичного скорочення окремих видів китоподібних. Сьогодні полювання на китів суворо обмежене.

У надрах Тихого океану виявлено родовища нафти та природного газу, на дні — розсипи металів та інших корисних копалин. Із морської води отримують кухонну та калійну солі, магній, бром. За допомогою спеціальних пристосувань опріснюють морську воду. На ложі океану знайдені найбільші поклади залізомарганцевих конкрецій.

Великі та різноманітні енергетичні ресурси Тихого океану: енергія течій, припливів, хвиль, термальна енергія вод. Наприклад, у Японії понад 300 буїв і маяків живляться електроенергією хвильових станцій. У Японському морі та поблизу Гавайських островів працюють термальні електростанції, що як джерело енергії використовують різницю температур води на поверхні та в її товщі.


Мальовничість островів Тихого океану та його дивовижний органічний світ відкривають великі перспективи для розвитку туризму.

Води океану є важливими транспортними шляхами, що зв’язують материки між собою.

^Екологічні проблеми океану. Охорона природи.

Активна господарська діяльність призвела до сильного забруднення окремих районів океану. Особливе занепокоєння вчених викликає так званий «тихоокеанський сміттєобіг» — гігантська сміттєва пляма в північній частині океану.

«Великий сміттєвий острів» у Тихому океані вже має площу понад 1 млн км2. Острів швидко збільшується: щодня в океан з усіх материків скидається близько 2,5 млн шматочків пластику й іншого сміття. Повільно розкладаючись, пластик завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу. найбільше від цього страждають птахи, риби та інші мешканці океану. Пластикові залишки є причиною загибелі понад мільйона морських птахів на рік, а також більше ніж 100 тис. особин морських ссавців. У шлунках мертвих тварин знаходять шприци, запальнички та зубні щітки, які вони ковтають, приймаючи їх за їжу.

Найбільшими районами рибного промислу є північна та північно-західна частини океану. На шельфі розробляються родовища руд олова, марганцю, кобальту та інших металів. Поблизу берегів Каліфорнії та Австралії видобувають нафту.

Унаслідок інтенсивного промислу за останні роки кількість багатьох риб зменшилася до крайньої межі. Отруєння океанічних вод хімічними речовинами призводить до загибелі коралів.


Для збереження унікальних природних комплексів у багатьох прибережних країнах створені морські парки й заповідники для захисту морських видів, що перебувають під загрозою зникнення. Серед них найбільшим є Морський парк Великого Бар’єрного рифа, розташований поблизу берегів Австралії. У спеціальних резервуарах розводять або вирощують деяких рифових тварин, кількість яких скоротилася. Це, наприклад, тридакни на Соломонових островах, морські перлівниці біля островів Палау. У морях поблизу берегів Азії на спеціальних морських фермах вирощують морські водорості, молюсків, риб.

Головне

Тихий океан надзвичайно багатий на живі організми. Це пояснюється його значними розмірами, різноманіттям природних умов і тривалою геологічною історією.

• У Тихому океані безліч островів, які відрізняються походженням та природою.

• Тихий океан багатий на різноманітні ресурси: біологічні, мінеральні, енергетичні тощо.

• Інтенсивна господарська діяльність у Тихому океані, на узбережжях та островах призводить до забруднення його вод, зменшення біологічної продуктивності, створює загрози його унікальній природі.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Чим пояснюються багатство та різноманіття органічного світу Тихого океану? Чому у водах Тихого океану зустрічаються дуже давні організми, яких не виявлено в інших океанах? 2. Які типи островів за походженням є в Тихому океані? У чому полягають особливості їхньої природи? 3. Як людина використовує природні багатства Тихого океану? Які це має наслідки?


Поміркуйте

Чи можна, ураховуючи величезні розміри Тихого океану, ховати в ньому відходи господарської діяльності людини?

Практична робота 12 (продовження)

Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті.

Позначте на контурній карті острови Тихого океану: нова зеландія, нова Гвінея, Гавайські, Соломонові, Тонга.

Працюємо самостійно

Складіть маршрути туристичного судна або науково-дослідної експедиції (за вибором) та позначте їх на контурній карті Тихого океану. Обґрунтуйте свій вибір та складіть опис розробленого маршруту.

 

Це матеріал з підручника Географія 7 клас Довгань, Стадник

 

Источник: narodna-osvita.com.ua

  Животный мир Тихого океана – это около 100 тысяч видов разных животных, что в 3-4 раза превышает количество видов фауны в любом другом океане на Земле. Объясняется это разнообразие животного мира, размерами акватории, обилием разных природных условий и его возрастом. В зависимости от климатического пояса, виды животных и их количество разнятся.


  В Тихом океане происходит практически половина мирового улова рыбы, в нем насчитывается около 3800 видов рыб. Это представители семейства лососевых (горбуша, кета, кижуч, лосось, нерка, семга, форель и пр.), сельдевых, тресковых, анчоусовых и других. Также здесь обитают представители класса хрящевых рыб – акулы. Сохранились также и древние рыбы, которых нет в других океанах.

  В Тихом океане обитает множество беспозвоночных: зоопланктон, крабы, раки, креветки, устрицы, кальмары, осьминоги, мидии, медузы, морские звезды, морские ежи, змеехвостки, голотурии и многие другие. Они являются основной пищей для рыб и млекопитающих, а некоторые и объектами морского промысла.

  Из млекопитающих наиболее распространены кашалоты (которые являются представителями зубастых китов) и разные виды полосатых китов (относящиеся к породе беззубых). На севере и юге обитают ушастые тюлени, морской котик и сивуч. Также в Тихом океане обитают разнообразные виды дельфинов, морские свиньи, дюгонь и калан.                                                                                          Синекольчатый осьминог 

Синекольчатые осьминоги – очень агрессивные головоногие, считающиеся одними из самых ядовитых животных на Земле. Обитают повсеместно от Австралии на юге до Японии на севере в прибрежной зоне..

Этот осьминог совсем небольшой. Самые крупные представители вырастают до 20 см. Но даже такие малютки представляют смертельную опасность под водой. Синекольчатый осьминог способен убить более 25 человек за одно нападение. Хотя специально он не нападет, всегда есть риск наступить на него под водой или не заметить в ярких красках кораллового рифа.

Источник: www.sites.google.com

Пингвины


Мешканці тихого океану

В Тихом океане обитают многочисленные виды пингвинов, в том числе галапагосские пингвины, пингвины Гумбольдта, Магеллановы пингвины, хохлатые пингвины и желтоглазые пингвины. Эти животные различаются по размеру, от 1 кг веса и высоты в холке около 40 см, до веса 35 кг и высоты около 100 см.

Дюгони

Мешканці тихого океану

Дюгони — это морские млекопитающие, которые очень напоминают ламантинов. Дюгони являются строго травоядными животными и проводят большую часть своего времени, питаясь морской травой, найденной на морском дне. Взрослые дюгони вырастают до 4 м в длину и могут весить около 600 кг, но некоторые особи, как известно, вырастают весом более 900 кг и достигают длины, превышающей 5 м. Эти крупные морские млекопитающие обитают в теплых районах западной части Тихого океана.

Косатки

Мешканці тихого океану


Косатки являются типичными жителями Тихого океана и находятся на вершине океанической пищевой цепи. Косатки — крупнейшие хищники в семействе дельфиновых. У этих животных хорошо выражен половой диморфизм, когда самцы значительно больше, чем самки. Взрослые самцы имеют вес до 6 т и длину тела около 8 м, однако зарегистрированный вес самого крупного самца составил 10 т, а длина тела достигала 9,8 м. Самая высокая плотность косаток обнаружена в северной части Тихого океана, вблизи Алеутских островов.

Горбатый кит

Мешканці тихого океану

Горбатый кит — еще один вид морских млекопитающих из отряда китообразных, обнаруженный в океане. Как правило, вид больше сосредоточен в северной части Тихого океана. Горбатый кит относится к подотряду усатых китов, и поэтому он питается в основном крилем. Самки горбатых китов значительно больше, чем самцы, и они могут достигать длины тела 14,5 м и веса около 30 т. У горбатого кита есть длинные грудные плавники. Животные являются мигрирующими млекопитающими, и могут преодолевать расстояние более 25000 км в год во время своих миграций.

Морские котики

Мешканці тихого океану

Морские котики (Arctocephalinae) — подсемейство ушастых тюленей, которое состоит из 9 видов. Эти тюлени тесно связаны с морскими львами. Морские котики вырастают до 2 м в длину и массы до 250 кг, однако вес тела некоторых представителей этого подсемейства составляла 300 кг. Восемь видов из рода южных морских котиков встречаются исключительно в Южном полушарии, и единственный вид в роду северных морских котиков обитает в Северном полушарии.

Морские слоны

Мешканці тихого океану

Морской слон — самый большой род плотоядных млекопитающих, распространенных в Тихом океане. Он включает два вида: северного морского слона и южного морского слона. Северный вид распространен в северной части Тихого океана вдоль североамериканского побережья, а южный — вблизи Антарктиды. Эти огромные морские млекопитающие проявляют половой диморфизм, и взрослые самцы намного больше, чем самки. Средний вес взрослого морского слона составляет около 2 т, при этом некоторые особи вырастают до 4 т.

Манты

Мешканці тихого океану

В северной части Тихого океана обитают самые большие скаты — представители рода Манты. Они встречаются вблизи коралловых рифов, где охотятся на рыб и крошечных ракообразных. Взрослые манты могут иметь ширину тела до 9 м и вес — 3 т. Скат — одиночное животное и удивительно спокойное, несмотря на свои внушительные размеры. На скатов охотятся крупные акулы и косатки.

Морские выдры

Мешканці тихого океану

Морская выдра является распространенным жителем северной части Тихого океана, особенно на его северном и восточном побережье. Морские выдры имеют относительно небольшие размеры по сравнению с другими морскими млекопитающими, и взрослые особи могут достигать максимальной массы около 45 кг и длины тела до 1,5 м. Они являются всеядными животными, питаются малыми морскими животными и морскими водорослями.

Морские черепахи

Мешканці тихого океану

Морские черепахи — это общий термин, используемый для описания семи видов рептилий из отряда черепах. Эти виды включают: плоскую морскую черепаху, зелёную черепаху, биссу, атлантическую ридлею, кожистую черепаху, логгерхед и оливковую черепаху. Кожистая черепаха — самая большая из всех морских черепах, и взрослые особи имеют массу до 700 кг. Морские черепахи встречаются в тропических районах Тихого океана.

Морские слизни

Мешканці тихого океану

Морские слизни — это термин, используемый для обозначения морских беспозвоночных, известных как голожаберные, а также нескольких брюхоногих моллюсков, которые очень напоминают наземных слизней. Морские слизни в основном встречаются в коралловых рифах и существуют в разных формах и размерах, но большинство из них частично полупрозрачные. У большинства морских слизней на их спинах есть пероподобные структуры, которые выполняют функции жабр. Морские слизни — плотоядные животные, и они охотятся на медуз, анемон и планктонных организмов.

Осьминоги

Мешканці тихого океану

Осьминог является одним из наиболее распространенных головоногих моллюсков в Тихом океане. В различных частях океана обитают разные виды. Осьминог имеет одно из самых больших соотношений между мозгом и телом среди всех беспозвоночных, а также обладает сложной нервной системой. Виды осьминогов различаются по размеру, а наибольший из них — гигантский осьминог, который может вырастать до 50 кг.

Гигантские кальмары

Мешканці тихого океану

Гигантский кальмар — представитель семейства архитеутид (Architeuthidae). Этот кальмар — один из самых неуловимых тихоокеанских существ и один из крупнейших беспозвоночных в мире (второй — крупный антарктический гигантский кальмар). Взрослые особи вырастают до 13 м в длину, а самки относительно крупнее самцов. Гигантские кальмары встречаются в северной части Тихого океана недалеко от Японии.

Тихоокеанские белобокие дельфины

Мешканці тихого океану
Тихоокеанский белобокий дельфин — дельфин, обнаруженный в северной части Тихого океана. У животных этого вида есть серая спина и кремово-белый живот, и шея. Взрослые самки вырастают до 100 кг и имеют длину тела около 2,2 м, а самцы имеют вес до 180 кг и длину — 2,3 м. Эти дельфины довольно подвижны и становятся жертвами только косаток.

Сивучи

Мешканці тихого океану
Сивуч является крупнейшим членом семейства ушастых тюленей (Otariidae). Взрослые самцы могут достигать веса 1000 кг и длины тела 3-3,5 м. Этот вид проявляет половой диморфизм, и самцы больше, чем самки. Самцы имеют массивную шею, покрытую гривой, напоминающей львиную. Эти морские млекопитающие встречаются в северной части Тихого океана.

Молотоголовые акулы

Мешканці тихого океану

Акула-молот — одно из самых распространенных морских существ Тихого океана. Эти акулы легко идентифицируются по форме головы, которая напоминает молоток. Благодаря этой особенности акула имеет 360-градусное зрение. Взрослые акулы могут достигать массы более 500 кг и длины тела около 6 м.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Источник: NatWorld.info