Систематика тварин – це наукова класифікація тварин, яка дуже схожа з класифікацією рослин. Як і рослини, всі тварини одного виду близькі за будовою.

Це не випадково: систематика залежить від:

 • близького споріднення;
 • походження від загального предка.

Тварини одного виду ведуть однаковий спосіб життя і в природі живуть на певній території, можуть схрещуватися і давати плідне потомство, схоже по будові й способу життя з батьками.

Основна систематична одиниця – вид.

Близькі види тварин об’єднують в роди, близькі роди – в сімейства. Подібні сімейства об’єднують в загони, а загони – в класи.

Найбільш велика систематична одиниця (таксон) – тип, який включає в себе кілька споріднених класів.

Систематичні одиниці вперше були запропоновані шведським вченим К. Ліннеєм (1707-1778). Його систему називали штучною, так як вона об’єднувала організми тільки лише на основі схожості (подібності).

Сучасна система називається природною.

Вона заснована на всебічному вивченні тварин, встановленні ступеня і походження. У відповідності зі строго науковою системою, будь-який вид тварин в системі органічного світу займає певне положення. Наприклад, розташування домашньої собаки таке:


 • царство – тварини;
 • тип – хордові;
 • підтип – черепні;
 • клас – ссавці;
 • загін – хижі;
 • сімейство – собачі;
 • рід – собака;
 • вид – домашня.

У систематиці окремих груп тварин виділяються ще й допоміжні категорії (таксони), назва яких починається з приставок “під” або “над”: підтип, підряд і т. д. Наприклад, у царстві тварин виділяються два підцарства: одноклітинні і багатоклітинні.

Як і у рослин, у систематиці тварин прийнята бінарна номенклатура (подвійна назва), а також назва їх латинською мовою.

Источник: moyaosvita.com.ua

систематика

Орієнтуватися в тому різноманітті видів, яким представлений тваринний світ Землі, допомагає наука систематика. Класифікація тварин за певними групами — один з видів діяльності, яким вона займається.

класифікація тваринЗнову відкриті представники тваринного світу повинні бути описані вченими і поміщені в те місце загальної системи, де вони повинні знаходитися відповідно до прийнятих в науковому світі ознаками.


Сучасна система розподілу тваринного світу на групи побудована на основі визначення ступеня їх спорідненості, при цьому враховується походження, зовнішню і внутрішню будову організмів, здатність до відтворення потомства. Типи тварин розташовані в таблиці від нижчих до вищих. Це відповідає загальному напрямку еволюційного розвитку тваринного світу на Землі.

Вид — основне поняття класифікації

При визначенні поняття виду до уваги береться будова тіла тварин, місце їх проживання, здатність до розмноження. Об`єднання особин, що володіють загальними властивостями, складають види тварин.

види тварин класифікаціяКласифікація окремих видів, в свою чергу, може бути представлена популяціями. Особливістю групи тварин, що входять до складу тієї чи іншої популяції, є відносна ізольованість від представників того ж виду. Формування таких груп тварин пов`язано з місцем їх постійного проживання.

Карл Лінней і класифікація тварин

Не завжди в науковому середовищі існувало єдиної думки про правила розподілу представників живої природи на певні групи. Діюча система була запропонована знаменитим ученим Карлом Ліннеєм більше трьохсот років тому. Вона виявилася дуже зручна і виключила плутанину в тих випадках, коли вченим доводилося описувати нові види тварин.


класи тварин класифікаціяКласифікація, яка використовується сьогодні, наказує включати в неї назви тварин тільки латинською мовою. До складу назви входять два слова. Перше з них вказує на приналежність тварини до роду і є іменником. Друге слово в назві має бути обов`язково ім`ям прикметником і вказувати на приналежність тварини до виду.
Подібна класифікація тварин не дозволяє сплутати, наприклад, чайку озерну з яким-небудь іншим видом птахів. Серед величезного розмаїття тварин тільки вона одна має таку назву.

Рід і родина

Група, яка вказує на наступну системну одиницю, яка використовується в тому випадку, коли здійснюється класифікація тварин, називається родом. Він об`єднує близькі види.

тваринний світ класифікаціяПрикладом може служити рід ворон, до складу якого входять представники таких видів, як галка, ворона, грак. Близько пологи групуються в сімейства. Наприклад, широко поширене сімейство, яке отримало назву Вранова. До нього увійшли наступні пологи птахів: ворон, сойка, сорока, кедровка.

Загони і класи


Весь тваринний світ, основою класифікації якого є вид, об`єднується в більші групи. До них відносяться загони. Наприклад, в загін горобцеподібних включено кілька сімейств: синицевих, ластівкові, Вранова.

типи тварин класифікаціяПрикладами загонів можуть послужити такі назви, як Горобцеподібні, совоподібних, Гусінообразние. Легко здогадатися, що загони складають класи тварин. Класифікація, запропонована Карлом Ліннеєм кілька століть назад, допрацьована і вдосконалена сучасними вченими, по праву має статус універсальної.

типи тварин

Всі відомі класи тварин об`єднуються в типи. Сучасній науці відомо близько двадцяти п`яти типів тварин. Прикладом є такий тип, як Хордові. Його складають класи Птахів, Ссавцям, Амфібій. Всі типи, відомі науці, складають царство Тварин. Систематика не є довільною. Всі описи тварин і віднесення їх до тієї чи іншої групи в системі класифікації мають під собою наукові обґрунтування. Існують також міжнародні норми, що регулюють діяльність вчених різних країн світу.

Необхідно знати, що наука систематика продовжує розвиватися. Сьогодні вчені домовляються про виділення в загальній системі таких категорій, як надзагін, підтип, підклас. Йде обговорення того, яке місце в системі повинні зайняти Одноклітинні або Найпростіші. У деяких підручниках цих представників відносять до особливої групи, що представляє типи тварин.


Класифікація виділяє Багатоклітинні організми в іншу велику групу тварин. Серед них розглядаються типи: Кишковопорожнинні, Плоскі, Круглі, Кільчасті черви. Існують і інші типи тварин. Так, наприклад, тип Молюски представлений класом Брюхоногие, Двостулкові, Головоногі. У типі Членистоногі об`єднані класи Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи.

Ще один численний тип Хордові включає класи Хрящові та Кісткові риби, які об`єднуються вченими в надклас Риби. Земноводні, Плазуни, Птахи і ссавці також відносяться до типу Хордові. У найбільш високоорганізованому класі ссавців розглядається одинадцять загонів. Пропонована зоологами схема класифікації тварин не тільки наповнена конкретним змістом, але має наукове обгрунтування.

Источник: poradi.ru

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 8 клас>> Біологія: Зоологія – наука про тварин. Різноманітність тварин та їх класифікація

    Варто пригадати.
    Які царства живих організмів вам відомі? Які ознаки притаманні представникам царств Рослини, Гриби, Бактерії? Які особливості будови клітин представників цих царств? Що вивчає систематика рослин? Які систематичні категорії використовують у систематиці рослин і грибів?


    Ознаки живого, притаманні тваринам. Усі живі істоти, серед них і тварини, мають ознаки, які відрізняють їх від неживої природи. Ви вже знаєте з курсу природознавства, що всі організми складаються з клітин, тоді як неживі предмети (за винятком відмерлих решток організмів) клітинної будови не мають. На відміну від неживих об’єктів, живі істоти потребують постійного надходження з довкілля поживних речовин і енергії. Енергія використовується для забезпечення різноманітних процесів життєдіяльності, а деякі сполуки слугують будівельним матеріалом, потрібним для росту. Тож живі істоти здатні ще й до росту і розвитку, а здатність до розмноження забезпечує безперервність життя на нашій планеті. Продукти своєї життєдіяльності організми виділяють назовні, що є необхідною умовою здійснення колообігу речовин.
    Усі живі істоти здатні сприймати подразники зовнішнього середовища та певним чином на них реагувати. Характерною рисою живих організмів є їхня здатність до рухів. Тварини, як й інші живі істоти, відрізняються від тіл неживої природи співвідношенням різних хімічних елементів.

    Місце тварин у системі органічного світу. Ви вже знаєте, що все розмаїття організмів учені поділяють на великі групи — царства. Раніше ви ознайомилися з представниками царств Рослини, Гриби та Бактерії. Представники кожного з цих царств мають притаманні лише їм особливості будови та процесів життєдіяльності. Тепер ми розпочинаємо вивчати представників ще одного царства — царства Тварини.
    До тварин належать і мікроскопічні одноклітинні організми, і багатоклітинні істоти.
арини бігають, повзають, літають і плавають, мешкають у ґрунті і на деревах, у прісних і солоних водоймах, пустелях, степах, лісах і горах. Безліч видів тварин пристосувалися жити серед людей. З деякими тваринами ви зустрічаєтеся щодня, про інших дізнаєтеся з популярних телепередач і книжок.
    Різноманітні й розміри тварин. Так, деякі одноклітинні види завдовжки не більше 1-2 мкм. Їх важко побачити навіть у мікроскоп, а от довжина тіла горбатого кита може сягати до 15 м при масі до 48 т. Це справжній велетень.
    Нині описано близько двох мільйонів видів тварин. Це в декілька разів більше, ніж видів грибів і рослин узятих разом. Але вчені вважають, що насправді нашу планету населяє значно більше видів тварин — до 5 млн. Адже щороку з’являються все нові й нові відкриття у дивовижному світі живого. Можливо, комусь із вас також пощастить відшукати та описати новий, невідомий науці вид.

    Відмінності тварин від інших організмів. Незважаючи на різноманітні розміри, зовнішній вигляд, будову, всіх тварин об’єднують загальні біологічні властивості. Так, більшість тварин здатні активно пересуватись. Потрібну енергію вони дістають, споживаючи готові органічні сполуки. Мають відмінності в будові клітинної оболонки (про це згодом).
    Організм більшості багатоклітинних тварин побудований складніше, ніж організм вищих рослин.
крема, органи тварин, що здійснюють спільні функції, утворюють різні системи органів: травну, видільну, кровоносну, дихальну, нервову тощо.
    Тварини чутливіше й активніше, ніж представники інших царств, реагують на зовнішні подразники. Навіть одноклітинні тварини рятуються від небезпеки або намагаються знайти їжу. А тварини з високорозвиненою нервовою системою можуть учитися на своєму досвіді. Ця здатність властива лише тваринам. Реагуючи на зміни в навколишньому середовищі, тварини мають змогу швидше пристосовуватися до них. У тварин досконаліша регуляція життєвих функцій: її забезпечують не тільки біологічно активні речовини, а й нервова система. Розмноження у багатоклітинних тварин переважно статеве.
    Тварин вивчає одна з багатьох біологічних наук — зоологія. Учені-зоологи досліджують будову, процеси життєдіяльності, поширення, різноманітність тварин тощо.

    Принципи класифікації тварин. Зорієнтуватись у величезній різноманітності тварин, які мешкають на нашій планеті, допомагає наука систематика тварин. Її основні завдання — описувати види тварин, давати їм назви і визначати їхнє місце в системі органічного світу. При цьому вчені-систематики вивчають не тільки сучасні види, а й ті, які мешкали колись.
    Класифікувати організми — це означає визначити їхню приналежність до всіх основних систематичних категорій.
    Уперше основні систематичні категорії ще у XVIII ст.
провадив видатний шведський учений Карл Лінней. Порівняймо основні систематичні категорії, які використовують у систематиці рослин й у систематиці тварин.
    Основні систематичні категорії, які використовують при класифікації рослин: Вид, Рід, Родина, Порядок, Клас, Відділ, Царство.   
    Основні систематичні категорії, які використовують при класифікації тварин: Вид, Рід, Родина, Ряд, Клас, Тип, Царство.
    У цьому переліку зазначені лише основні систематичні категорії, які використовують у систематиці тварин. У систематиці окремих груп тварин використовують і допоміжні категорії — підцарство, надклас, підряд, надвид. Як і в систематиці рослин, у систематиці тварин основною систематичною категорією є вид.
    Вид — це сукупність особин, подібних між собою за будовою, процесами життєдіяльності, вимогами до умов існування, які вільно схрещуються між собою в природі, дають плідних нащадків і населяють певну територію.
    Лише в окремих випадках особини одних видів можуть паруватися з особинами інших близьких видів і залишати потомство (наприклад, собака та вовк, зайці білий і сірий).
    Ви вже знаєте, що наукова назва кожного виду складалася з двох слів латинською мовою, наприклад Felis silvestris — кіт лісовий, Felis Chaus — кіт очеретяний.
    У цих назвах виду перше слово Felis означає назву роду (завжди пишеться з великої літери), до якого належить вид, а друге — видову назву (пишеться з малої літери).
ка назва виду є єдиною для вчених усіх країн.
    Застосування єдиних міжнародних наукових назв видів має велике значення, оскільки дає змогу уникнути непорозумінь. Наприклад, жука травневого ще називають хрущем. Проте наукова назва в цього виду лише одна Меlоlоnthа melоlоnthа.
    Як і в систематиці рослин або грибів, близькі види тварин об’єднують у роди. Так, ми згадували, що види кіт лісовий і кіт очеретяний належать до роду Кішки. Близькі роди об’єднують у родини. Наприклад, роди Кішки та Великі кішки (до цього роду входять такі відомі вам види, як лев, тигр, леопард та ягуар) учені об’єднали в родину Котячі. Близькі родини об’єднують у ряди. Наприклад, родини Котячі та Вовчі — це дві родини ряду Хижі. Близькі ряди, в свою чергу, складають клас. Наприклад, ряди Хижі, Ластоногі, Гризуни та інші відносять до класу Ссавці. Класи об’єднують у типи. Наприклад, класи Птахи і Ссавці — це класи типу Хордові. Найвищою систематичною кате¬горією є царство. Так, усі типи тварин складають царство Тварини.
    Що ж є підставою для об’єднання систематичних категорій нижчого рангу (наприклад, видів) у категорії вищого (роди)? Для цього вчені визначають ступінь родинних зв’язків між організмами — походження від спільного предка. Вони вивчають різноманітні ознаки: особливості будови, процесів життєдіяльності, здатність до вільного схрещування, подібність хімічного складу, будови клітин, вимог до середовища мешкання тощо.

    Підцарства царства Тварини. Царство Тварини поділяють на два підцарства: Одноклітинні, або Найпростіші, та Багатоклітинні. До підцарства Одноклітинні належать тварини, тіло яких складається з однієї клітини або групи подібних клітин (колоніальні форми). Натомість, до підцарства Багатоклітинні належать тварини, тіло яких складається з багатьох клітин, які різняться за особливостями будови та функцій. У більшості з них формуються різні типи тканин та органів.

    Значення тварин у житті людини. Завдяки тваринам людина отримує різноманітні продукти харчування: вершкове масло, молоко, сир, мед та ін. Тварини також постачають сировину промисловості: вовну, шкіру, пух, віск, з бджолиної отрути виготовляють різноманітні ліки.
    Щоб постійно мати продукти харчування та необхідну сировину для виготовлення одягу, для охорони свого житла і запасів зерна, людина ще з давніх часів приручила різних тварин: собаку, кішку, коня, бика, козу, вівцю, качку, гуску та інших. Унаслідок тривалої селекції з’явилося багато порід свійських тварин.
   Порода — група тварин одного виду, штучно створена людиною.
    Порода тварин характеризується певними спадковими особливостями будови, життєвих функцій тощо.
    Хижі (наприклад, їздці, жуки-сонечка, хижі кліщі) та паразитичні види тварин людина використовує для обмеження чисельності шкідників сільськогосподарських рослин. Їх штучно розводять у спеціальних лабораторіях і потім випускають на поля та городи. Це біологічний спосіб боротьби з комахами-шкідниками.
    Своїм яскравим забарвленням, видовим різноманіттям, співучістю (як-от, птахи) тварини задовольняють найвишуканіші смаки людини.
    Однак тварини можуть завдавати людині шкоди, зокрема спричиняти деякі захворювання. Це різноманітні паразити (деякі черви та кліщі) та кровосисні види (іксодові кліщі, комарі, ґедзі тощо), які можуть переносити збудників різноманітних захворювань — кліщового енцефаліту, малярії, висипного тифу.
    Запасам харчових продуктів можуть шкодити комірні кліщі, мишоподібні гризуни тощо. Велика кількість гризунів, комах і кліщів живиться культурними рослинами, тим самим знижуючи їхню врожайність. Багато видів тварин, що мають отруйні залози, можуть загрожувати здоров’ю і навіть життю людини та свійських тварин (наприклад, павуки — каракурт, тарантул, змії — гюрза, ефа, кобра).

    Роль тварин у природі. Багато видів тварин слугують їжею для інших. Наприклад, небезпечним шкідником сільського господарства — перелітною сараною — живиться багато видів комахоїдних тварин (ящірок, птахів, ссавців тощо), личинками кровосисних комарів — різні мешканці водойм, як-от промислові риби.
    Отже, у природі не існує шкідливих видів. Види, які можуть завдавати шкоди здоров’ю людини та її господарству, є необхідними компонентами природних угруповань. Якщо з екосистеми вилучити будь-який вид, рівновага в ній може порушитись. Тож потрібно не знищувати вид, «шкідливий» з погляду людини, а обмежувати його чисельність, щоб він не зміг завдати відчутної шкоди господарству людини.
    Тварини відіграють важливу роль у забезпеченні родючості ґрунтів, запиленні багатьох квіткових рослин, поширенні плодів і насіння. Серед тварин є так звані санітари природи, які переробляють рештки рослин, трупи та екскременти тварин, очищують водойми.

    Запитання для контролю.
    1. Які ознаки відрізняють живих істот від об’єктів неживої природи?
    2. Якими можуть бути розміри тварин?
    3. Які біологічні властивості характерні саме для тварин?
    4. Чи є помилковим твердження: «У лісі мешкає багато різних тварин, птахів, комах»? Чому?
    5. Що таке систематика тварин? Які завдання цієї науки?
    6. Які систематичні категорії використовують для класифікації тварин?
    7. Що таке вид?     
    8. Яка роль тварин у природі і житті людини?
    9. Чому без розвитку систематики був би неможливий розвиток самої біології?

  

Біологія 8 клас. Серебряков В.В., Балан П.Г.

Надіслано читачами з інтернет-сайту

Онлайн бібліотека з підручниками і книгами з біології, плани конспектів уроків по всім предметам, завдання з біології 8 класу

Зміст уроку 1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас 1236084776 kr.jpg презентація уроку 1236084776 kr.jpg інтерактивні технології 1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання Практика 1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн 1236084776 kr.jpg задачі та вправи 1236084776 kr.jpg домашні завдання 1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги 1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі Ілюстрації 1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали 1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки 1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми 1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати Доповнення 1236084776 kr.jpg реферати 1236084776 kr.jpg шпаргалки 1236084776 kr.jpg фішки для допитливих 1236084776 kr.jpg статті (МАН) 1236084776 kr.jpg література основна та додаткова 1236084776 kr.jpg словник термінів Удосконалення підручників та уроків 1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику 1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими  Тільки для вчителів 1236084776 kr.jpg календарні плани 1236084776 kr.jpg навчальні програми 1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 1236084776 kr.jpg обговорення New2.jpg Ідеальні уроки-кейси 

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут — Освітній форум.

Источник: edufuture.biz