Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 8 клас>> Біологія: Загальна характеристика типу Молюски.

Загальна характеристика типу Молюски.

Варто пригадати.

Що таке двобічна симетрія тіла, вторинна порожнина тіла, незамкнена кровоносна система, непосмугована та посмугована м’язові тканини?

Яких тварин називають фільтраторами?

Молюски – безхребетні тварини з м’яким несегментованим тілом, яке часто вкрите захисною черепашкою.

Вони мешкають у прісних (ставковики, жабурниці) та солоних (мідії, устриці, восьминоги, кальмари) водоймах або на зволожених ділянках суходолу (виноградний слимак, голі слизуни). Більшість молюсків повільно повзає або веде прикріплений спосіб життя, однак деякі види здатні плавати зі швидкістю до 70 км/год (як деякі кальмари).
Зазвичай тіло молюсків у довжину не перевищує кількох десятків сантиметрів. Однак серед них є і справжні велетні. Так, морський двостулковий молюск тридакна сягає завдовжки до 1,5 м, а маса його тіла — до 280 кг. Живе цей молюск до 200 років.


Серед молюсків є рослиноїдні, хижі види, сапротрофи та види — фільтратори. Деякі представники молюсків ведуть паразитичний спосіб життя. Відомо близько 130 тис. видів молюсків (у фауні України — понад 600).

Зовнішня будова.

Тіло молюсків складається з трьох відділів: голови, тулуба і ноги. На голові розташовані органи чуттів (пара очей та щупальця) і ротовий отвір. Нога — мускулястий орган руху, розташований на черевному боці тіла.

Тулуб — мішкоподібний виріст спинного боку тіла — з боків оточений складкою шкіри — мантією. Між мантією та тулубом розміщена мантійна порожнина, сполучена із зовнішнім середовищем. У ній розташовані органи дихання, до неї відкриваються отвори травної, видільної та статевої систем.

У більшості молюсків тулуб захищений черепашкою. Її виділяють клітини покривного епітелію мантії. Ззовні черепашка вкрита шаром рогоподібної органічної речовини. Але її основна маса складається з кристалів карбонату кальцію, що утворюють середній і внутрішній шари. Середній шар — порцеляноподібний — побудований з кристалів карбонату кальцію та має сніжно-білий колір. Внутрішній шар — перламутровий — також утворений з напівпрозорих кристалів карбонату кальцію. Переливчасте забарвлення перламутрового шару виграє всіма барвами веселки, оскільки в його пластинках світло розкладається на окремі кольори спектра.


Симетрія тіла молюсків двобічна, проте у більшості представників класу Черевоногі черепашка спірально закручена, тому симетрія тулуба й внутрішніх органів у них зрушена.

Покрив тіла молюсків складається з одношарового епітелію.

Ця тканина має багато залозистих клітин, які виділяють слиз, речовини черепашки тощо. Епітелій зябр і мантії переважно війчастий, биття війок спричиняє тік води через мантійну порожнину.

М’язи молюсків поділені на окремі пучки, що виконують певні функції: одні з них втягують ногу та голову молюсків у черепашку, інші забезпечують пересування тощо. Особливі м’язи-замикачі, скорочуючись, закривають стулки черепашки двостулкових молюсків.

Особливості внутрішньої будови.

Молюски, як і кільчасті черви, мають вторинну порожнину тіла. Але проміжки між внутрішніми органами здебільшого заповнені пухкою сполучною тканиною.

Травна система молюсків починається ротом і закінчується анальним отвором, що відкривається в мантійну порожнину. На межі ротової порожнини та глотки можуть бути розташовані рогові потовщення — щелепи. Глотка має м’язовий виріст — язик, вкритий численними поперечними рядами зубців з рогоподібної речовини — терткою. За її допомогою молюск зішкрібає їжу з різних поверхонь. У глотку відкриваються протоки пари слинних залоз. У головоногих і деяких морських черевоногих до складу слини, крім травних соків, входять отруйні сполуки, якими молюски вбивають здобич — різних морських безхребетних і рибу. Середній відділ кишечнику утворює мішкоподібне розширення — шлунок, у який відкриваються протоки травної залози — печінки (мал.1).


Внутрішня будова черевоногого молюска

Мал.1. Внутрішня будова черевоногого молюска


Органи виділення молюсків — нирки.

Внутрішнім кінцем кожна нирка відкривається в навколосерцеву сумку, зовнішнім — у мантійну порожнину, куди виводяться кінцеві продукти обміну речовин.

Кровоносна система молюсків, як і членистоногих, незамкнена. Є мускулястий орган — серце, що складається з камер — передсердь і шлуночків. До передсердь від органів дихання надходить збагачена киснем кров. Унаслідок скорочення передсердь вона потрапляє у шлуночки. Скорочуючись, шлуночки виштовхують кров по судинах у проміжки між органами.

Більшість молюсків — мешканці водойм.

Вони дихають розчиненим у воді киснем за допомогою тонкостінних зябер, розміщених у мантійній порожнині. У наземних і частини прісноводних черевоногих молюсків (ставковик, котушка тощо) мантійна порожнина перетворилася на легеню. У молюсків легеня — це тонкостінна ділянка мантії, в якій розгалужуються кровоносні судини: там здійснюється газообмін. На відміну від зябер, легеня дає змогу дихати атмосферним повітрям. Тому мешканці водойм, які мають легеню, час від часу спливають до поверхні води, щоб захопити повітря.


У більшості молюсків нервова система складається з нервових вузлів, з’єднаних між собою нервовими стовбурами. Ці елементи скла дають центральну нервову систему, а нерви, що відходять від вузлів і стовбурів, периферичну. Нервова система молюсків належить до розкидано-вузлового типу. Проте у молюсків, які ведуть активний спосіб життя (наприклад, головоногих), утворюється головний мозок складної будови.

Органи чуттів у молюсків різноманітні. На поверхні шкіри розкидані рецептори дотику, їх багато на щупальцях, розташованих на голові. Органи хімічного чуття реагують на хімічний склад води. Органи зору — очі — найскладніше побудовані у головоногих молюсків. У двостулкових молюсків, у зв’язку з пасивним живленням і малорухомим способом життя, органи чуттів розвинені слабко.

Розмноження та розвиток молюсків.

Серед молюсків відомі як роздільностатеві види, так і гермафродити. Запліднення може бути внутрішнім чи зовнішнім. Для більшості морських видів характерний непрямий розвиток. У них є різноманітні личинки, що ведуть планктонний спосіб життя і слугують для розселення виду. Більшість прісноводних і всі наземні види мають прямий тип розвитку. Оскільки молюски ростуть протягом усього життя, розміри їхньої черепашки постійно збільшуються.


Запитання для контролю


1. Які особливості зовнішньої будови молюсків?
2. Що собою становлять покриви молюсків?
3. Чим живляться молюски?
4. Які особливості будови кровоносної системи молюсків?
5. Як у молюсків відбувається газообмін?
6. Яка нервова система та органи чуттів молюсків?
7. Як спосіб життя впливає на зовнішню будову молюсків?


Біологія 8 клас. Серебряков В.В., Балан П.Г.

Надіслано читачами з інтернет-сайту

Матеріали з біології, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з біології для 8 класу

Зміст уроку 1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас  1236084776 kr.jpg презентація уроку  1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології 1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)    
1236084776 kr.jpg оцінювання Практика 1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси 1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський 1236084776 kr.jpg домашнє завдання Ілюстрації 1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа 1236084776 kr.jpg реферати 1236084776 kr.jpg фішки для допитливих 1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати Доповнення 1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) 1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 1236084776 kr.jpg статті 1236084776 kr.jpg національні особливості 1236084776 kr.jpg словник термінів 1236084776 kr.jpg інше Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 1236084776 kr.jpg календарний план на рік 1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 1236084776 kr.jpg програми 1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь — Образовательный форум.

Источник: edufuture.biz

Середовище проживання і зовнішня будова. Більшість молюсків живе в морях, порівняно невелике число – в солонуватих і прісних водах, ще менше – на суші. Багато водні молюски ведуть донний спосіб життя.

Частина молюсків – двосторонньо-симетричні тварини. Однак у черевоногих молюсків з’явилася закручена раковина, і їх тіло вдруге стало асиметричним.


Для молюсків характерна тверда мінеральна раковина, що прикриває тіло тварини зі спинної сторони. Раковина складається з кристаликів вуглекислого кальцію. Зверху вона зазвичай покрита рогоподобним органічною речовиною, а зсередини вистелена твердим блискучим вапняним шаром – перламутром. Раковина може бути цілісною, двостулковою або складається з декількох пластинок (у морських молюсків хітонів). У повільно пересуваються і нерухомих молюсків раковина сильно розвинена. Однак у деяких молюсків вона редукована (недорозвинена) або відсутній зовсім. Це відбувається, коли молюск живе в таких місцях, кула хижакам важко дістатися (наприклад, коли він глибоко заривається в пісок морського дна або свердлить ходи в стволах потрапили в море дерев). Втратили раковину слимаки і молюски, які добре плавають.

Тіло молюсків складається з тулуба, голови і ноги (рис. 70). Голова є майже у всіх молюсків. На ній розташовані ротовий отвір, щупальця й очі. Нога – м’язистий непарний виріст тіла. Розташовується вона на черевній стороні і служить для повзання.

У двостулкових молюсків з-за сидячого способу життя голова відсутня, нога редукована. У деяких видів нога перетворилася на орган плавання (наприклад, у головоногих молюсків).

Внутрішню будову. Тулуб молюсків оточене шкірною складкою – мантією. Простір між стінками тулуба і мантією називається мантийной порожниною. Туди відкриваються отвори органів виділення, статевих органів і анальний отвір. У ній розташовані органи дихання – зябра. Вторинна порожнина тіла (целом) добре виражена в зародковому стані, а у дорослих тварин зберігається у вигляді навколосерцевої сумки та порожнини статевої залози. Проміжки між органами заповнені сполучною тканиною.


Травлення. Ротовий отвір веде в глотку. У глотці у багатьох видів є терка (радула) – особливий апарат у вигляді стрічки, що лежить на виступі дна ротової порожнини. На цій стрічці знаходяться зубчики. За допомогою терки рослиноїдні молюски соскабливают їжу з рослин, а хижі (у яких зубці терки бувають крупніше) схоплюють здобич. У ротову порожнину у деяких хижих молюсків відкриваються слинні залози. Секрет (виділяється речовина) слинних залоз містить отруту.

Ковтка переходить у стравохід, далі йде шлунок, в який відкриваються протоки печінки. Секрет печінки розчиняє вуглеводи, в печінці також відбувається всмоктування їжі. Шлунок переходить у кишку, яка закінчується анальним отвором. У двостулкових молюсків, що харчуються зваженими у воді мікроскопічними водоростями, дрібними органічними частинками, будова ротового апарату спрощується: глотка, терка і слинні залози втрачаються.

Подих. У водних молюсків органами дихання служать парні зябра – плоскі шкірні вирости, що лежать в мантійної порожнини. Наземні молюски дихають за допомогою легкого. Воно являє собою кишеню (складку) мантії, який заповнений повітрям і через дихальний отвір сполучається з зовнішнім середовищем.

Кровоносна система. Серце молюсків складається, як правило, з трьох відділів (одного шлуночка і двох передсердь). Кровоносна система незамкнута. У деяких молюсків в крові знаходиться марганець або мідь. Їх з’єднання грають ту ж роль, що і залізо в крові у вищих тварин, – забезпечують перенесення кисню.

Органи виділення представлені парними нирками, які одним кінцем повідомляються з порожниною навколосерцевої сумки, яка оточує серце, а іншим відкриваються в мантійну порожнину. Околосердечная сумка – це залишки целома. Тому можна говорити про схожість видільних систем молюсків і кільчастих.

Нервова система. Центральна нервова система складається з декількох пар гангліїв (вузлів), з’єднаних нервовими стовбурами, від яких на периферію відходять нерви.

Органи чуття. У молюсків добре розвинені органи дотику, хімічного чуття і рівноваги. У рухливих молюсків є органи зору. Особливо добре розвинені очі у швидко плаваючих головоногих молюсків.

Розмноження. Більшість молюсків роздільностатеві. Однак є й гермафродити, у яких відбувається перехресне запліднення. Запліднення у молюсків буває зовнішнє (наприклад, у устриці і беззубки) і внутрішнє (у виноградної равлики).

З заплідненого яйця розвивається або личинка, ведуча планктонний спосіб життя (так званий вітрильник), або сформувався маленький молюск.

Значення. Представники деяких класів молюсків відіграють важливу роль у багатьох природних біоценозах. Водні молюски часто бувають найчисленнішою групою в донних екосистемах. Фільтраційний спосіб живлення двостулкових молюсків призводить до того, що багато з них осаджують мінеральні та органічні частки, забезпечуючи очищення води. Молюсками харчуються риби, птахи і звірі.

Молюски служать їжею людям і є традиційними об’єктами промислу і розведення (устриці, гребінці, мідії, сердцевідка, кальмари, Ахатина, виноградний равлик). У раковинах морських молюсків жемчужниц утворюється дуже красивий перли. Раковини каурі аборигени використовували як монет. За раковинам викопних молюсків геологи можуть встановити вік осадових порід.

Деякі морські двостулкові молюски свердлять деревину і камені, багато приростають до підводної частини суден, завдаючи великої шкоди їм і гідротехнічних спорудах. Ряд видів служить проміжними господарями багатьох паразитів людини і домашніх тварин.

Походження. Існує кілька точок зору на походження молюсків. Одні зоологи вважають, що предками молюсків були плоскі черви. Інші припускають, що молюски походять від кільчастих хробаків. Треті думають, що молюски беруть початок від предків, спільних з кільчастими хробаками. Дані ембріології вказують на спорідненість молюсків з кільчастими хробаками.

Типова личинка молюсків (парусник) дуже схожа на личинку кільчастих хробаків, несучу великі лопаті, саджені віями. Личинка веде планктонний спосіб життя, потім осідає на дно і приймає вигляд типового черевоногих молюска.

Молюски – несегментірованіие двосторонньо-симетричні м’якотілі тварини (у черевоногих тіло асиметричне), що мають раковину, мантійну порожнину, редукований цілому, незамкнуту кровоносну систем). Мабуть, вони походять від спільних з кільчастими хробаками предків, у яких була слабо розвинена вторинна порожнина тіла, були війчасті покриви і ще не було розчленування тіла на сегменти.

Источник: moyaosvita.com.ua

Особливості будови молюсків

Назва цієї систематичної одиниці в перекладі з латинського означає «м’які». І дійсно молюски (фото нижче демонструє одного з представників типу) є безхребетними тваринами. Їх м’яке несегментированное тіло часто захищено раковиною і складається з трьох відділів: голови, тулуба та ноги. Кожен з них несе ряд органів.

На голові розташована пари щупалець, які служать органом дотику. Нога знаходиться на черевній стороні тіла, забезпечуючи пересування молюсків. Тулуб тварин з усіх боків оточений складкою покривів, яка називається мантія. В результаті між цією структурою і тілом формується порожнина. У ній розташовуються органи дихання, відкриваються протоки травної, видільної і статевої систем.

Основи класифікації

Зверніть увагу, що молюски, фото яких представлені в нашій статті, суттєво відрізняються зовнішніми рисами. Залежно від цих особливостей розрізняють три класи: Черево — і Головоногі, Двостулкові. Представники першої групи освоїли не тільки водойми, а й різноманітні ділянки суші: грунт або лісову підстилку. У черевоногих добре розвинені всі частини тіла. Тулуб більшості з них розташовано всередині спірально закрученою раковини.

Тіло черевоногих молюсків складається з ноги і тулуба, а нога видозмінена в щупальця. Характерною особливістю цього класу є здатність до реактивного руху. Це можливо завдяки наявності особливого трубчастого освіти — воронки. Вона являє собою модифіковану частину ноги. Двостулкові молюски живуть виключно у водоймах. Вони не мають голови, тому позбавлені і частини органів: щупалець, глотки, язика з теркою, слинних залоз. Їх черепашка складається із двох стулок, які у більшості видів мають виступи і поглиблення. Їх сукупність називається замок.

Будова травної системи

Всі молюски мають травну систему наскрізного типу. У Черево — і Головоногих вона починається ротовим отвором. На його кордоні з глоткою розташовані рогові щелепи. З їх допомогою молюски зшкрібають їжу з різних поверхонь. Анальний отвір, яким закінчується дана система, відкривається в мантийную порожнину. Основна травна залоза у молюсків — це печінка. Вона являє собою виріст середньої кишки. Більшість видів мають слинні залози. Практично всі Головоногі молюски виділяють отруйні речовини, за допомогою яких паралізують і вбивають здобич.

Що таке травна залоза у молюсків

Цю частину травної системи ще називають печінково-підшлункова або гепатопанкреатическая заліза. Через спеціалізовані вивідні протоки вона зберігає зв’язок із кишечником. Травна залоза у молюсків бере участь у травленні й усмоктуванні органічних речовин. Вона є місцем зберігання жирів і вуглеводів, а також здійснює фагоцитоз.
Що таке травна залоза у молюсків, які відносяться до класу Головоногих? Для представників цієї групи характерні більш спеціалізовані структури. У них окремо є печінка, підшлункова і слинні залози.

Типи живлення: Двостулкові і Головоногі

Особливості будови травної системи кожного класу молюсків і тип їх харчування різняться. Приміром, Двостулкові є типовими фильтраторами. Для цього вони використовують особливі структури, які називаються сифони. Вони бувають двох типів. Через вхідний сифон надходить вода з завислими органічними частками. У мантійній порожнині вона фільтрується. За допомогою війок їжа надходить в ротовий отвір. Пройшовши через тракт, вона надходить у вивідний сифон. Більшість Головоногих молюсків — хижаки. На їх щупальцях розташовані присоски, які допомагають ловити і утримувати здобич. Вони харчуються ракоподібними, рибами та іншими молюсками. У ротовій порожнині Черевоногих знаходяться терка і рогові щелепи. Вони настільки потужні, що здатні подрібнити навіть панцирі крабів. Для залучення видобутку ці молюски мають спеціальні органи свічення. А з метою захисту від ворогів вони використовують чорнильні залози. При попаданні у воду її секрету формується темна пляма, під прикриттям якого тварина ховається.

Особливості живлення молюсків: клас Черевоногі

Ці молюски, в переважній числі випадків, є растительноядними. При пересуванні вони зшкрібають водорості за допомогою терки і рогових щелеп. Що таке травна залоза у молюсків цього класу, які є хижаками? У деяких таких видів до складу слини входить сірчана кислота. Вона здатна розчиняти раковини жертв або отрута ворогів. Такі хижі черевоногі молюски використовують тертку тільки для утримання здобичі. Потрапивши в ротову порожнину, частинки їжі прилипають до в’язкої слині. Численні війки, які знаходяться в глотці, направляють цей клубок у шлунок. На його загостреному кінці розташована особлива структура, яка називається простиль. Вона утворена осадовими частинками. Простиль діє подібно бобіні, відокремлюючи частинки їжі від слини.
Дивним чином відбувається живлення молюсків солемий. Їх травна система повністю редукована. Вчені припускають, що для засвоєння їжі вони використовують хемосинтезіруючи бактерії. Отже, молюски є безхребетними тваринами, які мають м’яке несегментированное тіло. Вони мають травну систему наскрізного типу, а також спеціалізовані залози: слинні, підшлункову і печінку. За способом живлення молюсків можна об’єднати в три великі групи: фільтратори, рослиноїдні і хижаки.

Источник: yrok.pp.ua

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Король Лір. А навіщо слимакові його хатка?

Блазень. Щоб ховати голову; вже ж не на те, щоб віддати хатку дочкам та й зостатися з ріжками напризволяще.

В. Шекспір. Король Лір.

&20. МОЛЮСКИ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

Основне поняття: МОЛЮСКИ

Пригадайте! Що таке двобічна симетрія, вторинна порожнина тіла? Поміркуйте

Найбільший молюск у світі – арктичний велетенський кальмар довжиною до 20 м (1). Найбільшим наземним молюском є ахатіна (розмір ноги 39 см, вата 0,9 кг) (2). Найбільший у світі двостулковий молюск

– тридактна гігантська (вага близько 300 кг, а діаметр раковини до 2 м) (3). Найбільшу кількість зубів (до 25 тисяч) мають равлики (4). Які ж ознаки будуть об’єднувати цих різних тварин в одну групу Молюски?

МОЛЮСКИ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

Іл. 76. Рекорди світу молюсків

ЗМІСТ

Де поширені молюски?

Молюски (або м’якуни), як і комахи, є найбільш еволюційно довершеними тваринами серед безхребетних. Ця група об’єднує близько 130 000 видів (в Україні – понад 600). За кількістю видів молюски поступаються лише комахам. Мешкають сучасні види молюсків переважно в морях (мідії, устриці, кальмари, восьминоги), прісних водоймах (беззубки, ставковики), рідше – у наземному середовищі (слимаки, слизуни). І лише незначна частина видів з групи передньозябрових молюсків ведуть паразитичний спосіб життя. Найбільша різноманітність молюсків спостерігається в тропічних морях.

Розміри тіла дорослих молюсків різних видів значно різняться – від 0,5 мм (двостулковий молюск конділонукула) до 20 м (арктичний велетенський кальмар). Більшість з м’якунів – малорухливі тварини, деякі ведуть прикріплений спосіб життя (мідії, устриці), і тільки головоногі молюски здатні швидко пересуватися реактивним способом.

Серед молюсків є хижаки (кальмари, восьминоги), рослиноїдні (равлик виноградний), всеїдні (ставковики), фільтратори (беззубка, перлівниця), сапротрофи (корабельний черв’як), а також паразити тварин (ентоконхи, які паразитують у тілі голотурій).

Близько 80% усіх видів молюсків належать до черевоногих, ще 19% – до двостулкових і лише 1% сучасних видів – до інших груп, серед яких виділяємо головоногих.

Отже, переважна більшість молюсків є водяними тваринами, які ведуть вільноживучий малорухливий спосіб життя.

Які ознаки будови є визначальними для молюсків?

Тіло молюсків м’яке й несегментоване. Як правило, воно складається з трьох відділів: голови, тулуба та ноги. На голові розташовуються очі, щупальці, рот, а в тулубі містяться внутрішні органи. Нога являє собою виріст черевної стінки тулуба й служить для пересування, полювання, прикріплення, закопування в грунт. Більшість молюсків має гладкі м’язи, а в головоногих – поперечно-посмуговані, які скорочуються дуже швидко. Нога в головоногих молюсків перетворюється на щупальця й лійку – особливий орган, який слугує для реактивного руху. У частини молюсків голова в процесі еволюції втрачається. М’якуни здебільшого двобічносиметричні тварини, але в частини з них розвинулася несиметричність внаслідок своєрідного зміщення органів тіла.

Більшість молюсків має черепашку, яка добре захищає тіло, але заважає руху. Тому молюски, котрі ведуть рухливий спосіб життя, у процесі еволюції її втрачають.

Черепашка – скелетний утвір, що захищає тіло молюска та слугує місцем прикріплення м’язів.

Черепашка може бути суцільною, двостулковою або складатися з кількох пластинок. Утворена черепашка неорганічними (вапняк) й органічними (конхіолін) речовинами. Складається цей захисний утвір з 3 шарів: зовнішнього рогового, середнього порцелянового і внутрішнього перламутрового. У деяких груп черепашка повністю (наприклад, слизняки) або частково (наприклад, восьминоги) редукована.

Тіло вкрите складкою покривів, що називається мантією. Залозисті клітини мантії й утворюють черепашку, яка є зовнішнім скелетом молюсків.

Мантія – складка покривів, що вкриває все тіло або його частину її утворює мантійну порожнину.

Мантійна порожнина – це проміжок між мантією та тулубом, що сполучений з навколишнім середовищем. У ній розташовані органи дихання й у цю порожнину відкриваються анальний отвір, протоки видільної та статевої систем.

Крім черепашки, характерною ознакою молюсків є незвичний орган – тертка (радула). Це пластинка на язику, яка має сотні малесеньких зубчиків, завдяки чому молюски можуть зішкрібати органічні частинки їжі та подрібнювати їх.

Молюски – це тварини із залишковою вторинною порожниною, представленою у більшості форм навколосерцевою сумкою й порожниною навколо статевих залоз. Більшість проміжків між органами заповнені пухкою сполучною тканиною – паренхімою.

МОЛЮСКИ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

Iл. 77. Тертка молюсків

Отже, МОЛЮСКИ – це несегментовані вториннопорожнинні двобічносиметричні тварини, тіло яких складається з голови, тулуба та ноги й захищене мушлею.

Які біологічні особливості молюсків?

Травлення здійснюється травною системою, у якій з’являються нові утвори. У глотці, як правило, є м’язистий язик, укритий хітиновими зубчиками. У більшості молюсків у ротову порожнину відкриваються протоки слинних залоз, а в шлунок – протоки травної залози – печінки. У ротову порожнину, окрім слинних залоз, відкриваються протоки отруйних залоз або тих, що виділяють кислоти для розчинення черепашок інших молюсків.

Транспорт речовин здійснюється незамкненою кровоносною системою. Серце, як м’язовий орган кровообігу, буває в молюсків дво-, три-, чотирикамерним і складається із шлуночка й одного чи декількох передсердь. У крові багатьох молюсків наявний дихальний пігмент гемоціанін, який визначає її синій колір.

Органи дихання містяться в мантійній порожнині й представлені зябрами і легенями. Зябра мають мешканці водойм, легені – наземні молюски або ж молюски, предки яких жили на суходолі.

Виділення здійснюється однією (наприклад, у равлика виноградного) або двома (наприклад, у беззубки) нирками. Непотрібні для організму продукти обміну потрапляють з крові молюсків у нирки, а потім у мантійну порожнину й видаляються назовні.

Регуляція процесів відбувається з участю нервової системи розкидано-вузлового типу, яка має парні нервові вузли в кожному з віддалів тіла. Поведінка більшості молюсків інстинктивна. Умовні рефлекси та окремі прояви елементарної розумової діяльності спостерігаються у восьминогів.

Подразливість забезпечується в різних молюсків різними за будовою та ступенем розвитку органами чуття. Більшість має очі, органи дотику (щупальця), хімічного чуття та рівноваги. Розмноження здійснюється роздільностатевою чи гермафродитною системами. Запліднення зовнішнє або внутрішнє. Розвиток прямий або непрямий (з перетворенням).

Отже, прогресивна риса організації молюсків – це появо спеціалізованих органів, якими є слинні залози, язик, легені та нирки.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія + Історія

Фінікійські фарбувальні виготовляли колись чудовий одяг різних кольорів. Фарбу отримували з молюсків: мурекса пурпурового-червонута мурекса обрубаного – фіолетову. Особливістю цих молюсків є наявність у мантії особливої залози, яка виробляє пурпур. Цей натуральний барвник був дуже дорогим, але й дуже стійким. Для отримання одного грама чистої фарби потрібно було майже 10 000 молюсків. У черевоногого молюска морського зайця в мантії також є залози, що виділяють отруйну речовину. У головоногих молюсків є чорнильні залози, або мітки. Вміст чорнильних мітків каракатиць та кальмарів використовували як основу китайської туші. А яке ж значення мають секрети таких залоз для самих молюсків?

МОЛЮСКИ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

Іл. 78. 1 – мурекс; 2 – морський заєць

Навчаємося пізнавати

Лабораторне дослідження

БУДОВА МУШЛІ МОЛЮСКІВ

Мета: розвивати уміння ознайомитися із зовнішньою будовою молюсків та їхніх черепашок.

Обладнання й матеріали: черепашки молюсків, лупи, лінійки.

Хід роботи

1. Розгляньте черепашку беззубки. Знайдіть такі елементи будови: передній кінець (заокруглений), задній кінець (загострений), верхівку, спинний край, черевний край, зв’язка. Чим вкриті зовнішня та внутрішня поверхня стулок черепашки?

2. Знайдіть на внутрішній поверхні черепашки два заглиблення для приєднання м’язів-замикачів. Яке їх значення?

3. За допомогою препарувальної голки легенько зішкрябайте верхній шар черепашки. Який шар Ви побачите?

4. Розгляньте черепашку равлика виноградного. Знайдіть такі елементи будови, як: верхівка, вустя, завитки. За допомогою малюнка визначте, у який бік (вправо чи вліво) закручена черепашка.

5. Визначте розміри й форму черепашки равлика. Чим вкриті зовнішня та внутрішня поверхня стулок черепашки? Який шар буде розташований між ними?

6. Зробіть висновок. Як особливості будови черепашки молюсків пов’язані із способом життя?

МОЛЮСКИ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

Іл. 79. 1 – черепашки беззубки; 2 – черепашки равлика виноградного

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Де мешкають молюски? 2. Який спосіб життя в більшості молюсків? 3. Що таке черепашка у молюсків? 4. Що таке мантія? 5. Назвіть органи, які з’являються в молюсків. 6. Які органи дихання молюсків?

7-9

7. Де поширені моллюски? 8. Які ознаки будови є визначальними для молюсків? 9. Які біологічні особливості молюсків?

10-12

10. Як особливості будови черепашки молюсків пов’язані із способом життя?

Источник: predmety.in.ua