Пригадай або здогадайся

1. Що тобі відомо про народи, які населяють Африку?

2. З чим, на думку науковців, пов’язані відмінності в кольорі шкіри людей різних рас?

3. Що відображають на політичній карті?

4. Які давні держави існували на території Африки?

 

 

 

Населення

Батьківщина найдавніших людей. Африку вважають місцем появи найдавнішої людини. Тут знайдено залишки викопних форм людиноподібних істот, що мають багато ознак, притаманних людині. Крім Східної Африки, останки давніх людей і їхні знаряддя знайдено на Атлантичному і Середземноморському узбережжях материка, у Південній Африці.

Розмаїття рас і народів континенту. Африка — материк, який населяють народи різних рас. Уже на початку розвитку людського суспільства були помітні расові відмінності людей, які населяли різні частини континенту. Сьогодні в Африці живуть представники трьох основних рас Землі: європеоїдної, негроїдної (екваторіальної) і монголоїдної.


Представники південної гілки європеоїдної раси зі смаглявою шкірою, темним волоссям і очима, вузьким носом, овальним обличчям населяють Північну Африку. Це корінне населення — бербери (мал. 2.42.), туареги та араби.

Більша частина материка заселена народами негроїдної гілки екваторіальної раси. Для них характерний темний колір шкіри, що захищає організм від ультрафіолетового випромінювання сонця. Кучеряве волосся також виконує захисні функції. Для представників цієї раси характерні широкі носи з низьким перед-ніссям, опуклі губи. Але ці ознаки виражено у різних народів по-різному. Колір шкіри — від світло-коричневого в деяких племен південного сходу (тутсі) до майже чорного у племен, що живуть у басейні Верхнього Нілу (нілоти) (мал. 2.43).

 

У пустелях і напівпустелях Південної Африки збереглись племена бушменів і готентотів. За деякими ознаками вони подібні до монголоїдів (жовтуватий колір шкіри, широке плоске обличчя). Але кучеряве волосся та широкий ніс ріднять їх із негроїдами.

Очевидно, умови життя зближують ці народи з жителями Центральної Азії — монголоїдами.

У місцях проживання різних рас утворились великі групи народів, що поєднують різні расові ознаки. Ефіопське нагір’я заселяють ефіопи, які зовні схожі на європейців, але колір шкіри у них коричневий із червоним відтінком. На Мадагаскарі склався тип людей з ознаками негроїдів і монголоїдів.


 

Майже в усіх країнах, які в минулому були колоніями, є значна кількість європейців. На півночі в країнах Середземномор’я багато французів, у Південній Африці — англійців і бурів (нащадків голландських переселенців), а в Східній Африці — індусів.

Понад мільярд жителів. У теперішні часи населення Африки збільшується дуже швидкими темпами, випереджаючи всі інші континенти світу. Це пов’язано передусім з тим, що серед жителів більшості країн материка традиційно зберігаються багатодітні сім’ї, зменшується дитяча смертність та підвищується середня тривалість життя. Загальна чисельність населення Африки, яка в середині XX століття становила близько 250 млн осіб, у 2010 році вже перевищила один мільярд.

Розміщується населення континенту по території дуже нерівномірно. З одного боку, значні площі материка майже не заселені (в пустелях Сахари, На-міб, у джунглях западини Конго), а з іншого, зокрема в дельті Нілу, густота населення у 20 разів перебільшує середньосвітову (1 000 осіб на 1 км2).

Держави

 

Від найдавніших держав до краху колоніальної системи. Народи Африки пройшли довгий шлях розвитку. У давнину на території материка існували держави з високим для свого часу рівнем розвитку культури, господарства (Єгипет, Ефіопія, Гана та інші) (мал. 2.44). У колоніальні часи господарський і культурний розвиток африканських країн упродовж століть штучно стримувався.


 

Розпад колоніальної системи у XX ст. сприяв утворенню на території Африки багатьох незалежних країн. Тільки 1960 р. визволились від колоніальної залежності 17 держав, а до кінця 60-х років XX століття в Африці вже було 42 незалежні країни. Нині тут налічується 54 держави. Тільки чотири з них практично не були колоніями: Південна Африка, Єгипет, Ефіопія, Ліберія.

 

Середньорозвинуті та бідні. Для більшості країн Африки характерний і на сьогодні відносно низький рівень розвитку господарства, незначна кількість промислових підприємств, практична відсутність цілого ряду провідних галузей промисловості. Розвиток африканських країн відбувається неоднаковими темпами. Близького до середнього за світовими мірками рівня життя досягли на африканському континенті на сьогодні здебільшого країни північної частини Африки — Лівія, Габон, Алжир, Туніс, Єгипет, а також на півдні — Ботсвана, Намібія (мал. 2.45), Південна Африка. Найбіднішими залишаються Центрально-Африканська Республіка (ЦАР), Демократична Республіка Конго (ДРК), Малаві, Бурунді, Ліберія, Нігер.

Зв’язки України з державами Африканського континенту. Україна співпрацює з різними континентами

світу. Серед них і Африка. Однак безпосередні торговельні контакти встановлено лише з невеликою кількістю африканських держав. Україна відносно тісно співпрацює останнім часом з Алжиром, Марокко, Лівією, Єгиптом. До цих країн виїжджає багато громадян України на відпочинок та в туристські мандрівки (мал. 2.46). В українських університетах навчається багато студентів з африканських країн.

iv>

Найперспективнішими для розгортання українсько-африканського економічного співробітництва є країни південної та північної частин материка, які багаті на корисні копалини.

Опрацювавши параграф, спробуй відповісти

1. Чим знаменита Африка в історії людства на Землі?

2. Які раси і народи проживають у різних частинах Африканського континенту?

3. Як змінюється чисельність населення в Африці?

4. Як розподіляється населення на території Африки?

5. Які найдавніші держави існували в Африці?

6. Що відбулося з колоніальними володіннями Африки у XX столітті?

7. Які особливості розвитку країн Африки на сучасному етапі?

8. Які характерні риси взаємозв’язків України з державами Африки?

Застосуй знання, дізнайся більше

1. Використовуючи різні джерела знань, опиши один із народів, який проживає в Африці.

2. Використовуючи атлас та інші джерела знань, випиши і запам’ятай столиці держав Алжир, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Єгипет, Лівія, Нігерія, Південна Африка та Судан.

3. Встанови, яка з держав Африки входить на сьогодні до десятки найбільших за чисельністю населення держав світу.


Найбільша країна африки за населенням

Коротко про зміст теми

Африка майже посередині перетинається екватором. Вона є єдиним материком, що водночас лежить у всіх чотирьох півкулях. Берегова лінія Африки порівняно з іншими материками є слабопорізаною.

У 1498 р. Васко да Гама першим обігнув материк із заходу і півдня. У кінці XVIII ст. і в XIX ст. Англія та Франція захопили ряд колоній у внутрішніх частинах материка. Ці захоплення супроводжувались відкриттями та дослідженнями.

У рельєфі Африки переважають височини, нагір’я і плоскогір’я з висотами від 200 до 1000 м. Середня висота поверхні материка — 660 м (друге місце після Азії). Менш ніж 10 % поверхні займають низовини, понад 20 % — гірські області.

Африка відрізняється єдністю будови земної кори. Майже цілий материк — це давня Африкано-Аравійська платформа, що є частиною Гондвани, фундамент якої формувався впродовж архею та протерозою. У Східній і Південній Африці плоскогір’я та нагір’я на кристалічних щитах займають більшу частину території. У східній частині утворилась найбільша на планеті система розломів. Формування розломів супроводжувались вулканічною діяльністю, тому на Ефіопському нагір’ї і Східноафриканському плоскогір’ї є великі ділянки лавових плато і значні вулканічні масиви. На крайньому північному заході та півдні материка до давньої платформи приєднуються рухомі складчасті пояси — Атлаські гори на північному заході та Капські гори — на півдні.

>

Світове значення мають запаси міді, золота, урану на півдні материка. Західна Африка багата на алюмінієві та марганцеві руди.

Клімат різних частин материка відрізняється переважно за кількістю і режимом опадів. Найбільша їхня кількість припадає на приекваторіальні райони: басейн річки Конго та узбережжя Гвінейської затоки — 2000-3000 мм за рік. Північніше 17-20° пн. ш. річна кількість опадів становить менш ніж 300 мм. На території Африки виділяють екваторіальний, два субекваторіальні та два тропічні кліматичні пояси. Крайня північна та південна частини материка розміщені в субтропічних поясах.

Особливістю річкової мережі Африки є значна площа областей внутрішнього стоку (близько 1/3 всієї площі материка). Найдовша річка Африки та світу — Ніл. Друга за довжиною річка Африки — Конго має водність у 15 разів більшу від Нілу. В Африці багато озер, западини яких розміщені в грабенах по лінії Великих Східноафриканських розломів. Озера цього типу видовжені, вузькі, дуже глибокі, з крутими берегами. Найбільші серед них — Танганьїка, Ньяса.

В Африці формуються природні зони екваторіального (вологих вічнозелених екваторіальних лісів), субекваторіального (перемінно-вологих листопадних лісів, саван і рідколісся), тропічного (тропічні напівпустелі й пустелі) і субтропічного (субтропічних твердолистяних вічнозелених лісів і чагарників) географічних поясів.


Розміщення природних зон в Африці є симетричним: по обидва боки від екватора зони закономірно змінюють одна одну. Западина Конго та узбережжя Гвінейської затоки на північ від екватора зайнято зоною вологих вічнозелених екваторіальних лісів. Вологі вічнозелені екваторіальні ліси відзначаються великою різноманітністю видів рослин. Ліси ростуть багатьма ярусами. Величезні простори в Африці (до 40 %) зайнято саваною — своєрідним тропічним лісостепом, де трав’яний покрив є основою рослинності.

Великі площі на північ і південь від саван займають тропічні напівпустелі та пустелі. На крайній півночі та крайньому півдні материка в областях із середземноморським субтропічним кліматом розташована зона субтропічних твердо-листих вічнозелених лісів і чагарників, під якими в умовах сухого спекотного літа і вологої теплої зими формуються коричневі ґрунти.

В умовах трохи піднятого рельєфу виражена висотна поясність.

Африку вважають місцем появи найдавнішої людини. Нині материк населяють народи різних рас. Чисельність населення збільшується дуже швидкими темпами, випереджаючи всі інші континенти світу. Загальна чисельність населення материкау 2010 році перевищила 1 млрд осіб.

У давнину на території материка існували держави з високим для свого часу рівнем розвитку культури, господарства (Єгипет, Ефіопія, Гана та інші).


Для більшості теперішніх держав Африки характерний відносний низький рівень життя населення.

Опрацювавши тему, спробуй відповісти

1. Чим географічне положення Африки відрізняється від усіх інших материків?

2. Чому північну частину Африки називають Низькою Африкою, а південну та східну — Високою? Чим зумовлені ці відмінності?

3. Які тектонічні процеси вплинули на сучасний рельєф Африканського континенту?

4. Чим Драконові гори відрізняються від Капських і Атлаських гір?

5. Які найважливіші загальні особливості клімату материка?

6. У яких частинах Африки найбільш відчутний вплив на клімат мають океанічні течії?

7. Який взаємозв’язок існує між рельєфом і річковою мережею Африки?

8. Як клімат вплинув на річкову мережу Африки?

9. Як вплинув рельєф на протяжність природних зон в Африці?

Виконай практичні завдання

1. Використовуючи фізичну карту Африки та інші тематичні карти атласу, опиши, які випробування природними умовами спіткали експедицію Василя Юнкера під час мандрування материком.

2. Використовуючи атлас, порівняй середньомісячні температури в Африці на тих самих широтаху різних півкулях. Яка причина відмінностей?

3. Відобрази стовпчиками в обраному вертикальному масштабі за даними атласу висоти водної поверхні найбільших озер Африки.

4. Аналізуючи густоту населення Африки на карті світу шкільного атласу, зроби висновок про те, який зв’язок існує між густотою населення

і природними зонами.

 

Це матеріал з підручника Географія 7 клас Гілецький

 

Источник: narodna-osvita.com.ua

Скільки африканців буде до 2050 року?


Згідно з даними ЮНІСЕФ, у 2030 році кількість дітей на самому жаркому континенті збільшиться до 750 млн. Прогнозується стрімке зростання народжуваності, за рахунок якого чисельність населення Африки у віці до 18 років до 2055 року буде становити більше мільярда людей. На сьогоднішній день число африканців сягає 1,2 млрд. Але через 30-35 років, за підрахунками вчених, ця цифра зросте до 2,5 млрд.

Найбільша країна африки за населенням

Проблеми, пов’язані з демографічною стрибком

Збільшення чисельності населення Африки спричинить за собою ряд проблем у сфері освіти та охорони здоров’я. Співробітники ЮНІСЕФ привертають увагу міжнародної громадськості до цих питань. Також вони рекомендують підвищити увагу до теми дискримінації жіночого населення для посилення захисту їх прав.

За підрахунками експертів, вже через 10-15 років на Африканському континенті буде спостерігатися нестача вчителів і медичних працівників. Додатково буде потрібно близько 5,8 млн педагогів і 5,6 млн лікарів та іншого медперсоналу.

Найбільша країна африки за населенням

Нігерія

Найбільша країна Африки за чисельністю населення – це Нігерія. Тут проживає понад 186 млн осіб (дані 2016 року). У цій країні фертильність жінок дуже висока. На кожну з них в середньому припадає по 5-6 дітей. Демографічний вибух почався в 60-ті роки минулого століття, і стрімке зростання населення триває і нині. За 55 років число жителів Нігерії збільшилася з 45,2 до 186 млн осіб.


Вчені називають цю країну «демографічної бомбою». За їхніми підрахунками, якщо тенденція високої народжуваності збережеться і далі, вже до кінця XXI століття Нігерія увійде в трійку лідерів найбільших країн за чисельністю населення.

Африка — один з найбідніших континентів. Тут спостерігається висока дитяча смертність, а середня тривалість життя складає близько 50 років. Нігерія не є винятком. Низький рівень життя штовхає жителів країни емігрувати за межі батьківщини. Діаспора нігерійців зустрічається у всіх куточках світу.

Найбільша країна африки за населенням

Країни Африки, найбільші за чисельністю населення

У десятку країн Африки з високою чисельністю населення входять:

 • Нігерія – 186 млн осіб (2016).
 • Ефіопія – 90 млн жителів (2015).
 • Арабська Республіка Єгипет – близько 90 млн осіб, згідно перепису 2012 року.
 • Конго – понад 81 млн жителів країни (2012).
 • ПАР – 51 млн осіб (2011).
 • Танзанія – понад 43 млн (2010).
 • Судан – понад 42 млн (2012).
 • Кенія – близько 45 млн (2012).
 • Алжир – за даними 2012 року, чисельність населення складає 37 млн.
 • Уганда – 35 млн жителів (2012).
 • Найбільша країна африки за населенням

  Етнічні групи

  На території Африки проживає кілька сотень великих і малих народів. Самими численними етносами вважаються 107 груп, кожна з яких налічує понад 1 млн чоловік. Але навіть серед них є воістину величезні народи:

  • араби Єгипту, Марокко, Судану та Алжиру;
  • хауса;
  • фульбе;
  • йоруба та інші.

  Чисельність 24 етнічних груп становить понад 5 млн чоловік у кожній.

  Найбільша країна африки за населенням

  Середня тривалість життя

  Чисельність населення Африки з кожним роком стрімко зростає, проте середній показник тривалості життя досить низький. Це зумовлено частими спалахами різних епідемій і нестачею кваліфікованої медичної допомоги.

  Мешканці континенту часто не доживають і до 50 років, тоді як світовий показник тривалості життя дорівнює 65 рокам. Хоча в Африці є дві держави, де зустрічаються довгожителі – це Туніс і Лівія. Середня тривалість життя тут дорівнює 73 років. Місцеве населення східних і центральних районів Африки доживає до 43 років. А найгірші показники у Зімбабве і Замбії, де ця цифра дорівнює 32-33 років. Висока смертність і низька тривалість життя пов’язані зі Снідом. Але це не єдина хвороба, від якої помирають тисячі африканців. На континенті часто виникають спалахи різних епідемій, серед яких малярія, туберкульоз та кір. Також в деяких країнах смертність пов’язана з голодом.

  Найбільша країна африки за населенням

  Дивні традиції і звичаї

  Хоча багато цивілізовані країни мають авіасполучення з африканськими державами, цей континент для багатьох залишається загадкою. На його території можна зустріти цілі племена, які далекі від сучасного світу. Місцеві жителі шанують традиції і звичаї своїх предків. Особливу роль у різних обрядах виконують шамани. Місцеве населення приписують їм надприродні здібності і таємничі знання. Під час проведення ритуалів шамани надягають маски, які відображають чудовиськ або неіснуючих тварин.

  Еталони краси на цьому спекотному континенті відрізняються від звичних для європейців канонів. Наприклад, у деяких племен жінку вважають ідеально красивою, якщо у неї довга шия. З раннього дитинства дівчатка навішують спеціальні кільця, щоб витягнути її. Ці прикраси залишаються на шиї на все життя. Знімати їх не можна, так як за багато років носіння мускулатура сильно слабшає і не в змозі підтримувати голову. Це може призвести до смерті жінки.Найбільша країна африки за населенням

  Африка наздоганяє Азію

  На сьогоднішній день картина заселеності нашої планети виглядає так:

  • в Азії проживає близько 60% населення Землі;
  • Африка займає другу позицію з показником 17% жителів;
  • у країнах Європи зосереджено приблизно 10% від числа всіх людей;
  • решта 13% розселені в Північній і Південній Америці, Океанії та островах Карибського басейну.

  За оцінками вчених, демографічний вибух призведе до того, що до 2100 року чисельність населення в країнах Африки зросте практично в два рази, тоді як в Азії народжуваність піде на спад. У відсотковому співвідношенні до кінця XXI століття заселеність нашої планети буде такою:

  • 43% — жителі азіатських країн;
  • 41% — африканці;
  • 16% — інші.

  Источник: druzy.com.ua

  1. Нигерия

  Расположенное в западной части Африки государство Нигерия является самой заселенной страной материка, имея на континенте четырнадцатую по площади территорию, на которой проживает 186 млн. человек. Годовой прирост населения составляет 2,2115 процента. Этнический состав насчитывает до 250 племен и народностей. Население разговаривает на 527 языках, при этом официальным признан английский язык. Религиозные предпочтения примерно пропорционально делятся между мусульманством и христианством.

  Самым населенным городом Нигерии является Лагос, в котором проживают более 10 млн. человек, еще в пяти населенных пунктах количество жителей достигает одного миллиона.

  2. Эфиопия

  Вторая по численности населения в Африке страна Эфиопия практически в два раза уступает Нигерии, здесь проживает немногим более 102 млн. человек. Среди государств, не имеющих выхода к морю, страна является самой населенной. Годовой прирост населения имеет показатель 2,89 процента. Более 32 % этнического состава Эфиопии приходится на народ оромо. При этом 62 процента граждан исповедуют христианство, 32 % — мусульманство.

  Столица государства Аддис-Абеба имеет население 3,041 млн. человек, являясь самым крупным населенным пунктом страны.

  3. Египет

  Государство Египет, расположенное на двух материках, в Африке и Азии, является третьим по численности населения на континенте, имея 92,9 млн. граждан. Более 90 процентов жителей исповедует суннитский ислам. Столица страны Каир является самым населенным городом Египта с 8,1 млн. горожан. Всего страна имеет четыре населенных пункта, в каждом из которых проживает более одного миллиона человек.

  Этнический состав на 99,6 % состоит из египтян. Годовой прирост населения находится на уровне двух процентов. Египет отличается от других африканских стран высокой продолжительностью жизни граждан, средний возраст здесь без учета пола составляет 73 года.

  4. Демократическая республика Конго

  Занимающая второе место по площади и четвертое по численности населения на африканском материке Демократическая республика Конго, ранее называвшаяся Заир, имеет 77,4 млн. жителей. Годовой прирост граждан превышает показатель 3,2 процента. Этнический состав представлен более 200 народностями и племенами, самым многочисленным из которых является банту. На территории страны официальным языком признан французский, всего в государстве существует 242 языка. До 80 процентов населения исповедуют христианство и сопутствующие ему религиозные течения. В столице страны Киншасе проживает 9,46 млн. человек. Всего в стране пять населенных пунктов с количеством жителей более миллиона.

  5. ЮАР

  Пятое место по численности населения в Африке занимает ЮАР, количество жителей которой превышает 55 млн. человек. Показатель годового прироста в стране один из самых маленьких на материке и составляет 1,2 процента. Этнический состав представлен в основном чернокожим населением, самым многочисленным народом из которых являются зулусы, до 9,6 процентов приходится на этнически белых граждан.

  Более 70 % исповедует христианство в различных его проявлениях. Самый крупный по численности населения город страны — Йоханнесбург с количеством жителей более 4,43 млн. человек.

  6. Танзания

  Численность населения Танзании достигла 50 млн. человек, что делает ее шестой по данному показателю в Африке. Годовой прирост находится на уровне 2 процентов. На 99 % этнический состав представлен народом банту негроидной расы. До 60 процентов населения исповедуют христианство, 32 процента — мусульманство. Официальными языками признаны английский и суахили. Самый крупный город страны Дар-эс-Салам, население которого составляет 4,36 млн. человек, это единственный населенный пункт страны с количеством жителей, превышающим один миллион.

  7. Кения

  Бывшая колония Великобритании, расположенная в восточной части Африки, Республика Кения, находится на седьмом месте по численности населения на африканском континенте. В стране проживает 45,9 млн. человек, преимущественно этнически относящихся к народам кикуйю, луо и лухья. Официальный язык государства суахили, также признанным является английский, всего у населения в общении применяется до 40 наречий. До 80 процентов в своих религиозных предпочтениях выбрали христианство. Годовой прирост находится на уровне 2,7 %. Столица страны Найроби имеет население 3,2 млн. жителей.

  8. Судан

  Государство в восточной части Африки Судан занимает восьмое место по численности населения с показателем 40,2 млн. человек. Годовой прирост не превышает 2,15 процентов. Этнический состав на 70 процентов представлен арабами. Официальными языками на территории государства являются английский и арабский. Суннитский ислам исповедуется 95 процентами населения страны. Столица Судана Хартум является самым заселенным городом государства, имея 5,18 млн. человек, во втором по численности населенном пункте, Омдурмане, проживает свыше 2,8 млн. жителей.

  9. Алжир

  Североафриканское государство Алжир находится на девятом месте по количеству жителей среди стран Африки, имея десятую территорию в мире. Здесь проживает 39,5 млн. человек. Самым населенным городом страны является одноименная столица Алжир, в которой насчитывается до 2,36 млн. горожан, единственный населенный пункт с количеством жителей более миллиона.

  Этнический состав преимущественно состоит из арабов и берберов, что делает их языки официальными на территории Алжира, 69 процентов граждан используют повсеместно арабский язык. Для 99% процентов ислам является главной религией.

  10. Уганда

  Население Уганды составляет 34,8 млн. человек, что ставит ее среди африканских стран на десятое место по численности граждан. По годовому приросту с показателем 3,6 процента государство является вторым в мире, при этом городское население не превышает 13 %.

  Этнический состав в основном представлен народами банту, разговаривающими на английском языке и луганде. До 84 процентов исповедуют христианство, при этом продолжая почитать традиционных национальных божеств.

  В столице Уганды Кампале проживает 1,51 млн. человек, это единственный город в стране с миллионным населением.

  Источник: best-top10.ru

  Скільки африканців буде до 2050 року?

  Згідно з даними ЮНІСЕФ, у 2030 році кількість дітей на самому жаркому континенті збільшиться до 750 млн. Прогнозується стрімке зростання народжуваності, за рахунок якого чисельність населення Африки у віці до 18 років до 2055 року буде становити більше мільярда людей. На сьогоднішній день число африканців сягає 1,2 млрд. Але через 30-35 років, за підрахунками вчених, ця цифра зросте до 2,5 млрд.

  Найбільша країна африки за населенням

  Проблеми, пов’язані з демографічною стрибком

  Збільшення чисельності населення Африки спричинить за собою ряд проблем у сфері освіти та охорони здоров’я. Співробітники ЮНІСЕФ привертають увагу міжнародної громадськості до цих питань. Також вони рекомендують підвищити увагу до теми дискримінації жіночого населення для посилення захисту їх прав.

  За підрахунками експертів, вже через 10-15 років на Африканському континенті буде спостерігатися нестача вчителів і медичних працівників. Додатково буде потрібно близько 5,8 млн педагогів і 5,6 млн лікарів та іншого медперсоналу.

  Найбільша країна африки за населенням

  Нігерія

  Найбільша країна Африки за чисельністю населення – це Нігерія. Тут проживає понад 186 млн осіб (дані 2016 року). У цій країні фертильність жінок дуже висока. На кожну з них в середньому припадає по 5-6 дітей. Демографічний вибух почався в 60-ті роки минулого століття, і стрімке зростання населення триває і нині. За 55 років число жителів Нігерії збільшилася з 45,2 до 186 млн осіб.

  Вчені називають цю країну «демографічної бомбою». За їхніми підрахунками, якщо тенденція високої народжуваності збережеться і далі, вже до кінця XXI століття Нігерія увійде в трійку лідерів найбільших країн за чисельністю населення.

  Африка — один з найбідніших континентів. Тут спостерігається висока дитяча смертність, а середня тривалість життя складає близько 50 років. Нігерія не є винятком. Низький рівень життя штовхає жителів країни емігрувати за межі батьківщини. Діаспора нігерійців зустрічається у всіх куточках світу.

  Найбільша країна африки за населенням

  Країни Африки, найбільші за чисельністю населення

  У десятку країн Африки з високою чисельністю населення входять:

 • Нігерія – 186 млн осіб (2016).
 • Ефіопія – 90 млн жителів (2015).
 • Арабська Республіка Єгипет – близько 90 млн осіб, згідно перепису 2012 року.
 • Конго – понад 81 млн жителів країни (2012).
 • ПАР – 51 млн осіб (2011).
 • Танзанія – понад 43 млн (2010).
 • Судан – понад 42 млн (2012).
 • Кенія – близько 45 млн (2012).
 • Алжир – за даними 2012 року, чисельність населення складає 37 млн.
 • Уганда – 35 млн жителів (2012).
 • Найбільша країна африки за населенням

  Етнічні групи

  На території Африки проживає кілька сотень великих і малих народів. Самими численними етносами вважаються 107 груп, кожна з яких налічує понад 1 млн чоловік. Але навіть серед них є воістину величезні народи:

  • араби Єгипту, Марокко, Судану та Алжиру;
  • хауса;
  • фульбе;
  • йоруба та інші.

  Чисельність 24 етнічних груп становить понад 5 млн чоловік у кожній.

  Найбільша країна африки за населенням

  Середня тривалість життя

  Чисельність населення Африки з кожним роком стрімко зростає, проте середній показник тривалості життя досить низький. Це зумовлено частими спалахами різних епідемій і нестачею кваліфікованої медичної допомоги.

  Мешканці континенту часто не доживають і до 50 років, тоді як світовий показник тривалості життя дорівнює 65 рокам. Хоча в Африці є дві держави, де зустрічаються довгожителі – це Туніс і Лівія. Середня тривалість життя тут дорівнює 73 років. Місцеве населення східних і центральних районів Африки доживає до 43 років. А найгірші показники у Зімбабве і Замбії, де ця цифра дорівнює 32-33 років. Висока смертність і низька тривалість життя пов’язані зі Снідом. Але це не єдина хвороба, від якої помирають тисячі африканців. На континенті часто виникають спалахи різних епідемій, серед яких малярія, туберкульоз та кір. Також в деяких країнах смертність пов’язана з голодом.

  Найбільша країна африки за населенням

  Дивні традиції і звичаї

  Хоча багато цивілізовані країни мають авіасполучення з африканськими державами, цей континент для багатьох залишається загадкою. На його території можна зустріти цілі племена, які далекі від сучасного світу. Місцеві жителі шанують традиції і звичаї своїх предків. Особливу роль у різних обрядах виконують шамани. Місцеве населення приписують їм надприродні здібності і таємничі знання. Під час проведення ритуалів шамани надягають маски, які відображають чудовиськ або неіснуючих тварин.

  Еталони краси на цьому спекотному континенті відрізняються від звичних для європейців канонів. Наприклад, у деяких племен жінку вважають ідеально красивою, якщо у неї довга шия. З раннього дитинства дівчатка навішують спеціальні кільця, щоб витягнути її. Ці прикраси залишаються на шиї на все життя. Знімати їх не можна, так як за багато років носіння мускулатура сильно слабшає і не в змозі підтримувати голову. Це може призвести до смерті жінки.Найбільша країна африки за населенням

  Африка наздоганяє Азію

  На сьогоднішній день картина заселеності нашої планети виглядає так:

  • в Азії проживає близько 60% населення Землі;
  • Африка займає другу позицію з показником 17% жителів;
  • у країнах Європи зосереджено приблизно 10% від числа всіх людей;
  • решта 13% розселені в Північній і Південній Америці, Океанії та островах Карибського басейну.

  За оцінками вчених, демографічний вибух призведе до того, що до 2100 року чисельність населення в країнах Африки зросте практично в два рази, тоді як в Азії народжуваність піде на спад. У відсотковому співвідношенні до кінця XXI століття заселеність нашої планети буде такою:

  • 43% — жителі азіатських країн;
  • 41% — африканці;
  • 16% — інші.

  Источник: druzy.com.ua